Årsmöte med Hallands Botaniska Förening

Årsmötet ägde rum i Falkenberg torsdagen den 5 mars 2009 med 25 deltagare. Tre nya styrelsemedlemmar invaldes: Anita Skantze, Gällared; Jesper Lind, Kvibille och Lennart Dahlström, Trönninge. Samtidigt avtackades med böcker och blommor tre avgående styrelsemedlemmar: Ebba Werner, Nils-Gustaf Nilsson och Stefan Lindahl. Vid ett efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Anita Skantze till sekreterare efter Ebba Werner och Jan Johansson till vice ordförande efter Nils-Gustaf Nilsson.

Efter årsmötet berättade Jörgen Petersson, ordförande i Gotlands Botaniska Förening, om projektet Gotlands Flora, vars första del – en exkursionsguide – utkom 2007. Kärlväxterna på Gotland har vid inventeringen delats in i tre grupper. De vanligaste växterna antecknas bara en gång per 5x5-km-ruta. En mellangrupp noteras per km-ruta och övriga, mer sällsynta arter, anges med koordinater. Föredraget beledsagades av vackra bilder och många intressanta och tankeväckande utbredningskartor.

Avtackning
Från höger avgående sekreterare Ebba Werner, ordf. Bruno Toftgård, Margareta Lindahl som representerade sin man Stefan Lindahl, samt avgående vice ordf. Nils-Gustaf Nilsson.

 

Avtackning
Ca 25 medlemmar deltog vid årsmötet.

Årsmöte 2009

Jörgen Petersson
Jörgen Petersson med första delen av nya Gotlands Flora.

Läs mer på Gotlands Botaniska Förenings hemsida.