Havsstrandväxter vid Morups Tånge 080724

Martorn och strandmalört var målet och dessa studerades och fotades ingående.
Ledare Nils-Gustaf Nilsson

Martorn
Martorn Eryngium maritimum.

Fotografering

Deltagare

Martorn
Martorn.

 

Exkursionsbild

Exkursionsbild

Exkursionsbild

Exkursionsbild