Sandmarkssvampar i södra Halland
Söndagen den 19 oktober 2008

I samarbete med Södra Hallands och Halmstads naturskyddsföreningar.

Vi var 24 deltagare som samlades vid reningsverket, Skummeslövs strand under sakkunnig ledning av Kill Persson, som engagerat berättade om svampvärlden bland dessa dyner. Samtliga förekomster av de tre stjälkröksvamparna där fick vi se – grå stjälkröksvamp, Tulostoma kotlabae, stjälkröksvamp, Tulostoma brumale, fransig stjälkröksvamp, Tulostoma fimbriatum – alla sällsynta och rödlistade. Dessutom förevisades ytterligare ca 25 arter av diverse svampar, bl.a. plattad jordtunga, Geoglossum cookeianum. Visste Ni förresten att det förekommer en kantarell bland mossan? Den heter mosskantarell, Arrhenia spathulata och växer bland sandskruvmossa, Syntrichia ruraliformis som är indikator på rikare sandmark. Ett bestånd av blommande hedblomster kunde vi också beskåda i det soliga men blåsiga Skummeslöv.
Ett stort tack till Dig, Kill Persson för Din intressanta exkursion!

Text: Lars-Erik Magnusson
Foto: Samtliga bilder är tagna av Jesper Lind

För den som vill fördjupa sig i ämnet kan vi rekommendera:
www.svampar.se/bildarkiv/SMT_2008_2.Persson_Pleijel.pdf

 

Miljöbild
Dynlandskapet vid Skummeslövsstrand.

Bild över dynerna
Dynlandskapet vid Skummeslövsstrand.

Miljöbild Skummeslöv
Utsikt från dynerna.

Hedblomster
Hedblomster Helichrysum arenarium.

Plattad jordtunga
Plattad jordtunga Geoglossum cookeianum.

Stråbroskskivling
Stråbroskskivling Crinipellis scabellum.

Ängsröksvamp
Ängsröksvamp Vascellum pratense.

Fransig stjälkröksvamp
Fransig stjälkröksvamp Tulostoma fimbriatum.

Grå stjälkröksvamp
Grå stjälkröksvamp Tulostoma kotlabe.

Kornig röksvamp
Mogna fruktkroppar av kornig röksvamp Lycoperdon lividum.

Mosskantarell
Mosskantarell Arrhenia spathulata.

Örttaggsvamp
Örttaggsvamp Auriscapium vulgare.

Örttaggsvamp
Örttaggsvamp Auriscapium vulgare.