Tema signalarter, Biskopstorp 27 september 2008

I milt höstväder samlades 20 deltagare för att låta sig guidas av Jesper Lind och Kjell Georgsson i Biskopstorp. Jesper började med att berätta om området, vars stora biologiska värden upptäcktes i samband med nyckelbiotopsinventeringar i början på 90-talet. Värdena ligger främst i den gamla lövskogen som varit relativt orörd under lång tid. Undersökningar har visat att bokarnas ålder på sina håll når upp till 300 år! Arbete pågår med att bilda reservat i området.

Ett område rikt på signalarter
Vi hann inte vandra så långt innan vi stötte på de första signalarterna. På en skrovlig bokstam växte såväl grov fjädermossa Neckera crispa som platt fjädermossa Neckera complanata, vilka båda signalerar lång trädkontinuitet. Arterna kan skiljas åt genom att den grova fjädermossan har tvärvågiga blad. Efter att ha passerat en hel del intressanta svampar på vägen, bland annat svart hattmurkla, kom vi fram till en stam där det växte rikligt med havstulpanlav Thelotrema lepadinum, som är en bra signalart för skogsbestånd med höga naturvärden. Den är lätt att känna igen på sina havstulpanliknande utväxter som inrymmer fruktkropparna. Därefter fick vi beundra den vackra lunglaven Lobaria pulmonaria, som efter en liten duschning med vatten visade sin vackra lysande gröna färg.

I en lite fuktigare del av området fann vi skuggmossa Dicranodontium denudatum, en signalart som kräver en skuggig och fuktig växtplats. Skuggmossan påminner till utseendet om kvastmossa, men om man drar med fingertopparna på skuggmossa så lossnar de översta små fina bladen. Dessa fungerar sedan som vegetativa spridningskroppar. I samma område såg vi också tuvor med blåmossa Leucobryum glaucum, en vacker mossa som dock saknar signalvärde hos oss.

 

Platt fjädermossa
Platt fjädermossa Neckera complanata.

Havstulpanlav
Havstulpanlav Thelotrema lepadinum.

Lunglav
Lunglav Lobaria pulmonaria.

Trädporella
Trädporella Porella platyphylla.

 

 

 

 

Inuti en gammal stam växte traslav Leptogium lichenoides i en matta av platt fjädermossa. Själva trädet i sig var fascinerade med sin enda levande gren i toppen. Strax intill såg vi mussellav Normandina pulchella, svårfotograferad på grund av sina endast millimeterstora "öron", och trädporella Porella platyphylla. Även bokvårtlav Pyrenula nitida och bokkantlav Lecanora glabrata hann vi med att se innan fika.

Ovanligt fynd
Någon dag senare kom Kjell med den glada nyheten att ett mycket ovanligt fynd gjorts under dagen. Kjell berättar nedan:

"Vill gärna rapportera ett  roligt och mycket intressant mossfynd som Richard Åkesson från Höganäs gjorde under vår exkursion i går (27/9). När vi efter kafferasten tagit oss ner för den branta sluttningen till en skogsväg tittade vi bl.a. på kornbandmossa på bokstammar. Richard spanade på några bokstammar bredvid och hojtade att han såg en för honom okänd mossa. Ingen av oss andra kände heller igen den men någonstans i min gamla hjärna satt någon och viskade att detta var något ovanligt som mina ögon skådat tidigare. Hade det funnits kapslar hade nog poletten ramlat ner. Ett par små skott förpassades till ett konvolut.
 
Mossan var så spännande att den hamnade i mikroskopet före både dusch och mat. Ingen som helst tvekan - det var mångfruktsmossa Cryphaea heteromalla som låg mellan objekt- och täckglas. Femte fyndet i Sverige och det andra i Halland. Rödlistad - CR = akut hotad.
 
1. Åmål 1922
2. Angered 1925 på asp
3. Fotskäl 1995 på lönn
4. Strandlida i Söndrum 2005 på Salix
5. Biskopstorp 2008 på bok
 

En atlantisk mossa som ev. kan vara på spridning i vårt allt mera maritima klimat. Håll mossögonen tända." (För bild se Medlemmarnas bildsida oktober 2008)

Traslav
Traslav Leptogium lichenoides växande på platt fjädermossa.

Gammal bokstam
En gammal bok där det växte traslav inuti stammen.

Mussellav och havstulpanlav
Mussellav Normandina pulchella intill havstulpanlav.

Text och bilder: Jennie Thronée