Algexkursion till Stensjöstrand den 23 augusti

Marinbiologerna  Bo Gustafsson och Anneli Lindgren, den förre verksam på Länsstyrelsen i Halland och den senare på Tjärnö marinbiologiska station, ledde för andra året en algexkursion, denna gång vid Stensjöstrands naturreservat, med 14 intresserade deltagare. Tångvallarna genomsöktes, men därtill hade Bo och Anneli dukat upp ett smörgåsbord av alger insamlade på större djup ute i Kattegatt. Bland intressanta fynd kan nämnas tandskåring, kransgrening, kamalg och rödpenna.

Text och bild: Bruno Toftgård

 

 

Köttblad
Dilsea carnosa, köttblad.

Länk till artlista (pdf)