Ålstorps grustag 090830

Den här söndagsförmiddagen samlades 40 personer för att se och höra vad ett vanligt grustag kan erbjuda. Exkursionen började med föredrag av Stefan Möllerström, en fristående konsult som projekterat grustäkten samt Rickard Gustavsson, förman på Våxtorps Betong som bedriver verksamheten. Vi fick bl.a. veta att de startade 1979 och har tillstånd för ytterligare 14 år. Genomgående fick vi en känsla av att de var äkta naturintresserade och arbetade intimt tillsammans med Länsstyrelsen för att skapa en ekologisk arbetsplats med biologisk mångfald.

Nu är det här inget vanligt grustag, eller vad sägs om tre backsvalekolonier, en forsärla visade upp sig och ett par drillsnäppor flög omkring dammen. Insektslivet är rikt, Länsstyrelsen håller på att utvärdera detta. Och så över till växtvärlden. Under ledning av Sven Erik Jönsson och Lars-Erik Magnusson visades upp inte mindre än 4 rödlistade arter:

Ålstorps grustag
Stefan Möllerström och Rickard Gustavsson informerar om grustäktens historia. Bild Bruno Toftgård

Ålstorps grustag
Vandring runt dammen. Den gröna zonen är klotgräs som även växer under vattenlinjen. Bild Bruno Toftgård

Ålstorps grustag
Backsvalebon i bakgrunden. Bild Jesper Lind


 

 

Klotgräs i massförekomst, åkerfibbla, huvudtåg och hårginst. Den femte arten, kavelhirs lyckades exkursionsledarna inte hitta för stunden.
Andra anmärkningsvärda arter: sumpförgätmigej, sumpfräne, sumpnoppa, gropnate, gäddnate, norsk fingerört, vägtåg, löktåg, ryltåg, veketåg, knapptåg, lupin, nattljus, harris, alsikeklöver, spenslig ullört, bergsyra, fingerborgsblomma, gråbo, monke, äkta johannesört, rölleka, sälg, bindvide,  brunskära, nysört, knytling, skatnäva, nattskatta, renfana, åkerbinda, pepparrot, oxtunga, besksöta och hesperis.

Lars-Erik Magnusson


Ålstorps grustag
Täktprofil med avlagringar som ligger i olika riktningar, vilket indikerar att området ligger i ett inälvsdelta. Bild Jesper Lind

Klotgräs
Mjuk matta av klotgräs - Pilularia globulifera. Bild Bruno Toftgård

Sumpfräne
I samma matta kan ibland andra växter etablera sig, här sumpfräne - Rorippa palustris. Bild Jesper Lind

Huvudtåg
Huvudtåg - Juncus capitatus. Bild Jesper Lind