Lavar i Biskopstorp

Trots regn samlades omkring 30 personer för att följa med Örjan Fritz på en lavexkursion i Biskopstorp. Efter att ha studerat den fantastiska koralltaggsvampen på en bok ovanför Kroksjön förflyttade vi oss för att fortsätta vår vandring upp på Holkåsen och de gamla senvuxna bokarna där. Örjan visade både lavar och mossor och berättade bland annat om vilka faktorer som styr över artsammansättningen på trädstammarna.Vi fick lära oss att barkens pH-värde, struktur och ljusexponering är några faktorer som har betydelse för vilka arter som koloniserar en stam.

Vi konstaterade också att det inte alltid går att förklara varför vissa arter finns på en trädstam, men inte på en till synes likadan bredvid. Ett exempel på detta var mångfruktsmossan, Cryphaea heteromalla, som upptäcktes i Biskopstorp förra året som det andra fyndet i Halland och femte i landet, och som till synes är begränsad till just en enda stam i området än så länge! Denna raritet fick vi tillfälle att titta på i början av turen. Därefter radades en mängd intressanta arter upp ju längre in i den gamla bokskogen vi kom. Örjan berättade också om den speciella organism som lavarna faktiskt är, bestående av två olika komponenter (svamp och alg) som drar nytta av varandra. Vi lärde oss också om de olika spridningssätt som finns bland både lavar och mossor.

Exkursionen avslutades för dem som ville följa med en extra runda för att se den ovanliga svampen Aurantioporus alborubescens som upptäcktes alldeles nyligen i Biskopstorp som den första lokalen i Halland. Ett fåtal lokaler finns i Skåne, men den är ännu så ovanlig i Sverige att den inte har fått något svenskt namn. På danske heter den dock "Rosa fettporsvamp", en passande namn eftersom man tydligen blir fet om händerna om man tar på den.

Aurantiporus alborubescens
Aurantioporus alborubescens. Foto: Jennie Thronée

Stormfälld skog
Stormfälld granskog som kvarlämnats i studiesyfte. Bildbakgrund nyckelbiotopen med den gamla bokskogen vid Bergsjön. På åsen vid Bergsjön har hittils noterats 15 rödlistade lavar. Bla : lunglaven som är en av våra främsta signalarter på skogsbestånd med höga naturvärden avhandlades här ingående. Foto: Jesper Lind

Gammal bok
Bokstam med bla de 3 rödlistade mossor, mångfruktsmossa, kornbandsmossa, atlantärgmossa som studerades med lupp. Foto: Jesper Lind

Bokstam studeras
Som avslutningsobjekt valdes att studera en gammal bok med många sällsynta arter, exempelvis bokkantlav, lunglav, röd pysslingslav, mussellav, savlundlav, mfl. Foto: Jesper Lind