Hänryckning i ginstbacken, Bockalt
Torsdagen den 4 juni 2009

Kvällen den 4 juni i ljuvligt försommarväder kunde 13 medlemmar njuta av frukterna av tidigare ansträngningar: ginstens massblomning i det gamla grustaget i Bockalt NO om Oskarström. Sex år i rad har vi en junikväll ryckt upp konkurrerande plantor av tall och björk för att gynna den ljuskrävande hårginsten. Länsstyrelsens naturvårdsenhet har bidragit genom att maskinellt avlägsna större träd.

Resultatet är så bra att vi nu kan vila på hanen ett slag och nästa år rikta våra ansträngningar mot något annat område där vår landskapsblomma hotas av naturens obevekliga gång: igenväxning.

Bruno Toftgård

 

Hårginst
Ginstblomning i Bockalt. Foto: Stefan Lindahl

Fikapaus
Fika efter väl förrättat verk i ginstbacken. Foto: Bruno Toftgård