Limhamns kalkbrott

Söndagen den 16 augusti 2009
anordnades en bussutflykt till Skåne i samarbete med naturskyddsföreningarna i Halmstad och Laholm. Antal deltagare var 24 st.
I Malmö anslöt Bengt Örneskog, som skulle vara vår guide.

Första stoppet var Borrebacke, en rullstensås strax söder Malmö. Först fikade vi på höjden med en härlig utsikt över det fina skånska landskapet. Därefter vidtog exkursionen. Bland alla sällsynta och ovanliga arter för oss från Halland var: piggtistel, taggsallat, ljungsnärja, klintsnyltrot, fältvädd, väddklint, sammetsbockrot, småtörel, blåhallon, brudbröd, harmynta, puktörne, rödmire, spjutsporre, åkersyska, nattglim, vildlin samt alla dess former av gullucern och blålucern.

Andra stoppet var Klagshamns udde, 3 km västerut. Här såg vi: krissla, vattenmynta, blankstarr, vippstarr, smultronklöver, dikesskräppa, sträv ambrosia, bitterkrassing, grå ögontröst, kustarun, mursenap och spåtistel.
Därefter körde vi söderut till Gessie ängar, där en välbehövlig lunch avåts. Bland arterna där:
Luddkrissla, kärrtörel, marrisp, rödtoppa, strandmolke, saltört, glasört, strandsötväppling och strandaster.

Utsikt över kalkbrottet
Utsikt över kalkbrottet med gulreseda i förgrunden. Foto: Lars-Erik Magnusson

Rådjur i kalkbrottet
Rådjur som rör sig lika graciöst som en alpbock på kalkhögarna. Foto: Lars-Erik Magnusson

Strimfibbla
Erik Ljungstrand lyckades även hitta strimfibbla - Leontodon saxatilis, som är ny för kalkbrottet. Foto: Lars-Erik Magnusson

 

Slutligen styrde vi kosan norrut till Limhamns kalkbrott och plötsligt hade vi till vår hjälp tre guider. Förutom Bengt Örneskog, också Birgitta Stenqvist från Malmö stad samt Erik Ljungstrand, som anslöt med 6 Göteborgs-botanister.
Vi såg minst fyra rådjur, en grönfläckig padda, backsvalor, korpen kraxade och några rovfåglar seglade i bakgrunden. Bland växterna kan nämnas: gulreseda, havtorn, korallkornell, svartvide i mängd, sträv kardvädd, skogsklematis, grönfibbla, strimfibbla, kalkkrassing, klotullört, spärroxbär, lingonoxbär, rosenoxbär, dvärgarun, vejksel, spåtistel, färgreseda, norsk fingerört, vildlin, harmynta, ängsstarr, borstnate, slankstarr, vattenmynta och parkolvon.

En solskenshistoria:
En av deltagarna råkade tappa sin nyinköpta kamera på Borrebacke. Trots sällskapets letande lyckades ingen hitta den. Senare på kvällen körde Bengt Örneskog med hustru dit och med diverse trädgårdsredskap fann de kameran!

Sammantaget en trevlig och solig dag.

Lars-Erik Magnusson

Guiden berättar
Guiden berättar om Limhamns kalkbrott. Foto: Lennart Dahlström

Bild på gruppen
Göteborgsbotanikern Erik Ljungstrand visar växter. Foto: Lennart Dahlström

Från Klagshamns udde
Vid Klagshamns udde bekantade vi oss bland annat med vattenmynta och dikesskräppa. Foto: Lennart Dahlström