Sönnerbergen den 1 aug 2009

Vid Orrevikens parkering längst söder ut på Onsalalandet i norra Halland samlades 26 personer.

Vi inledde promenaden med att prova stövlarna i den blöta men intressanta strandängen vid Orreviken, där vi såg kärrmolke Sonchus palustris, vattenskräppa Rumex hydrolapathum, vippstarr Carex paniculata och bäckmärke Berula erecta.

Vandringen fortsatte sedan först genom villaområdet mestadels på asfalterad väg där dock ett antal trädgårdsflyktingar kunde ses i vägkanten där också en av områdets specialiteter raspbjörnbäret Rubus radula kunde beskådas på flera ställen.

Vi tog så söder ut på stigen mot Stora Skedevik över de igenväxande betesmarkerna där vi förgäves försökte återfinna loppstarren.
Lite mer att studera blev det vid den östra dammen där vi såg rikligt med flocksvalting Baldellia ranunculoides, klotgräs Pilularia globulifera och krypfloka Apium inundatum. Även insektsfångarna rundsileshår Drosera rotundifolia och dvärgbläddra Utricularia minor fanns bland vitmossorna.

Nere vid Stora Skedevik bredde stora bestånd av hampflokel Eupatoria cannabinum ut sig bland strandstenarna och i det soliga vädret hade dessa dragit till sig flockar med fjärilar, mest tistelfjäril och amiral.

DSC00561tistel.jpg
Tistelfjäril.

DSC00559amiral.jpg
Amiral.

 


Efter lite klippklättring nådde vi så Kyrkefjäll där vi efter att ha beundrat hjorttungan  Asplenium scolopendrium som varit huvudattraktionen här ute i över 100 år intogs lunch med en strålande utsikt över Malön och Nidingen.

Efter att vi passerat Kyrkefjälls brant så gick vi över omväxlande klippor med hällkar och små strandängar. På strandängarna fanns bl.a. kustarun Arun littorale , dvärgarun Arun pulchellum , strandkrypa Glaux maritima och smultronklöver Trifolium fragiferum och i hällkaren som var ganska välfyllda var det gott om ävjebrodd Limosella aquatic. Vi skrämde upp en och annan Makaonfjäril som fladdrade iväg över klipporna och ute på skären låg det rikligt med knubbsäl och solade sig.

P8010314limosella.jpg
Ävjebrodd.

P8010313hallkar.jpg
Några av deltagarna spanar i hällkaren.

Vid Sögeholm stannade vi lite vid den grunda vattensamlingen där vi förutom klotgräs, flocksvalting och krypfloka också kunde se styvt braxengräs Isoetes lacustris. Verkligen ett gynnsamt år för dessa arter.

Vidare över hedmarkerna med rikligt av borsttåg Juncus squarrsus mot hamnen och den lilla bäcken där den sällsynta dikesskräppan Rumex conglomeratus väntade på sin nyligen återfunna växtplats. Det är en sydlig art och mycket sällsynt i våra trakter. Den tycks här inte ha varit någon eftertraktad föda för de betande djuren. Andra intressanta växter på betesmarken var loppstarr Carex pulicaris, ängsstarr Carex hostiana, vildlin Linium catharticum och knutnarv Sagina nodosa.

P8010321dikes.jpg
Dikesskräppa.

Text och bilder: Jan Kuylenstierna