SVAMPEXKURSION 27 SEPTEMBER TILL ÅKULLA

Karavanen med minibuss och bilar avgick från Naturum Getterön i typiskt höstväder. Vid samlingsplatsen vid Dagsås kyrka visade exkursionsledarna Alice Berglund och Sven Dahlbom på skillnaden mellan nejlikbroskskivling och vit trådskivling som båda växer i gräsmattor. Den förstnämnda är matsvamp den andra giftig. Sammanlagt 26 deltagare fortsatte sedan till Åkulla för att studera vad som återstod av årets svampsäsong. Lokalen är en backe ner mot en sjö och innehåller en granplantering av medelålder och en del med företrädesvis bok. Efter att ha gått upp för backen samlades deltagarna för rast och genomgång av fynden i granskogen. Bland sopparna såg vi på skillnaden mellan brunsopp, rutsopp, sammetssopp, blodsopp och gallsopp. Senapskremla eller skarp gulkremla var vanlig, men tyvärr oätlig. Detsamma gällde de klart röda och vita giftkremlorna. Av spindelskivlingarna hittades 2 av de ca 1000 arter man funnit i Sverige. Den oblyga liksvampen fanns i stort antal och bland fynden fanns också häxägg, dvs liksvampar i knopp. Stubbsvamparna var väl representerade. Gullticka, svinöra, föränderlig tofsskivling och honungsskivling kan nämnas och likaså den ätliga rökslöjskivlingen som skall skiljas från den giftiga svavelgula slöjskivlingen. Vi hittade också ett antal rottryfflar. En ung rottryffel i genomskärning har stora likheter med svart tryffel (Tuber melanosporum) men är tyvärr oätlig. Övriga fynd: citrongul slemskivling, svartringad, rodnande och vit flugsvamp, mössmurkling, luden vitriska, kamskivling, olivvaxskivling och pluggskivling.

Bokskogen genomsöktes på vägen ner till bilarna alltmedan deltagarskaran successivt tunnades ut. Bland fynden kan nämnas kantkremla, porslinsskivling, ametistskivling, lökbroskskivling, laxskivling, sotriska, rotticka och klyvblad.

 

Svampexkursion

Svampexkursion

 

Text och bilder: Jan Johansson