Gloppe - ett av de allra förnämsta rikkärren i denna del av Halland

11 kärrentusiaster hade dragit på sig stövlarna och samlades vid Värö kyrka för gemensam körning till kärret i Gloppe som ligger under ledningarna från Ringhals. Per Wahlén och Christer Andersson ledde på sedvanligt förnämligt sätt exkursionen som snart visade sig erbjuda ett stort antal intressanta arter.

Vid kärret i Gloppe
                                                          Klicka för större bild.

Kärret är inte så stort och med lagom mycket vatten i botten så att det gick att gå överallt. I kanterna hittades darrgräs, loppstarr och ängsstarr. I torrare delar sjöng Jungfru Marie nycklar i stort antal på sista versen. Vidare fanns överblommad nattviol, tätört och bladrosetter av brudborste.


 

 

 
De blötare delarna dominerades av trådstarr och flaskstarr, men det fanns mycket annat vackert att titta på. Rikkärrsindikatorer som trindstarr, vildlin, tagelsäv och kärrsälting samt näbbstarr som mest hittas i riktiga kalkkärr. Såväl blekbläddra som sydbläddra (nedan) blommade fint och rikligt liksom ett ex av vitag.

Sydbläddra vid rikkärret i Gloppe
                                                           Klicka för större bild.

Även mossfloran indikerade att detta är ett av de allra förnämsta rikkärren i denna del av Halland. Jan K hittade och samlade bland annat följande mossor: Fetbålmossa, guldspärrmossa (rikligt), rutlungmossa, späd skorpionmossa (rikligt), röd skorpionmossa, korvskorpionmossa (rikligt), kalkkammossa, röd glansvitmossa, och knoppvitmossa.

Text: Jan Johansson
Foto: Christer A Andersson