Ett ryck för Hallands landskapsblomma - hårginsten

Den 3 juni samlades medlemmar från Botaniska föreningen vid grustaget i Åled för att göra ett ryck för ginsten.

Grustaget i Åled

 

 

 

 

Grustaget i Åled

Foton: Stefan Lindahl