Kvällsmöte i Laholm – Hur man använder datorn i naturstudier

Måndagen den 29 mars 2010 samlades 15 personer för att ta del av floraväktarnas arbete.
Ledare för kvällen var Lars-Erik Magnusson, Sven Erik Jönsson och Lars Schale.
Deltagarna fick lära sig hur man navigerar i Artportalen, vilka kartor som finns och hur man använder GPS. Dessutom ett avsnitt om blomfotografering, kamera och kikare.
Dessutom informerades om hur jakten på de rödlistade arterna gick under året 2009. Slutligen en redogörelse om planering av floraväkteri för 2010. Ledarna efterlyste faddrar och de flesta på mötet anmälde sitt intresse.