Mosippor på bombfältet – Mästocka skjutfält

Vi var 18 personer som lördagen den 17 april 2010 besökte det exklusiva bombfältet som annars är stängt för allmänheten. Här har skapats en unik miljö, tack vare att militärerna bränner området regelbundet och därför gynnas många arter som annars har svårt att hävda sig. Bland arterna som vi fick se denna kalla vårdag var mosippa, strandlummer, mellanlummer och cypresslummer, alla rödlistade.
Ledare var Lars-Erik Magnusson och Sven Erik Jönsson.

Bombfältet Mästocka skjutfält
Mästocka skjutfält avbränt kring mitten av april 2010. Foto: Jesper Lind

 

 

Mosippa
Mosippa - Pulsatilla vernalis. Bladen är vintergröna. Foto: Jesper Lind

Mellanlummer
Mellanlummer - Diphasiastrum xzeilleri. Foto: Jesper Lind