Utdelning av Botaniska Föreningens Floravårdspris 2010

Under en stor skogsek delades Hallands botaniska förenings femte floravårdspris ut den 30 maj till bröderna Bengt, Sven och Nisse Otterdahl. Bröderna fick priset för att de sett till att bevara det öppna landskapet på Höga Berg eller Sinanders kulle som platsen allmänt kallas. Ingvar Lenfors uppmärksammade markägarna på att kullen som betats i flera hundra år höll på att växa igen och att den fina floran höll på att försvinna. De tog sig an den stora uppgiften med att röja träd och buskar och att sedan skaffa ett antal Highland Cattle som nu håller ordning på kullen.

 

 

Utdelning av floravårdspris
Prisutdelaren Jan Johansson, pristagarna bröderna Bengt, Sven och Nisse Otterdahl samt exkursionsledaren och initiativtagaren Ingvar Lenfors.

Highland cattle
Sinanders kulle med sina floravårdare.

Växtplats för stenbräken
Här växer stenbräken.

Jungfrulin
Jungfrulin.

 


Efter prisutdelningen vandrade ca 25 personer över kullen och under Ingvar Lenfors ledning fick vi se bland annat årets växt, backsippa. Andra ovanligare eller typiska arter var desmeknopp, stenbräken, gaffelbräken, backvicker, kattfot, jungfrulin, mandelblom och brudbröd.

Fikapausen avhölls uppe på kullen innan en kort färd till dagens andra mål, Toarp. Det fantastiskt vackra och kuperade landskapet består av betade kullar med ekar av olika ålder och vackra torrängar. Den största attraktionen förutom landskapet i sig var den stora mängden backsippa.

Jan Johansson


Backsippa
Backsippa.

Vägkantsflora
Vägkant vid Toarp med mandelblom och styvmorsviol.

Svinrot
Svinrot.

Kattfot
Kattfot.

Foton: Bruno Toftgård