Allarp, Skummeslövsstrand – grön korridor eller villabebyggelse?

Måndagskvällen den 26 juli var vi 25 personer samlade vid Allarp med Krister Larsson som guide. Krister berättade att han hade som uppdrag att inventera området och var strikt  neutral. Vilket inte hindrade deltagarna att diskutera framtiden för området. För alla var nog av samma uppfattning att området borde göras till naturreservat eller åtminstone undantas mot bebyggelse.

Livlig diskussion
Bild 1. Livlig diskussion.


Bland alla arter urskiljde sig 5 rödlistade insektsarter:

  • Sexfläckad bastardsvärmare
  • Allmän metallvingesvärmare
  • Småfibblebi
  • Violettkantad guldvinge
  • Smal frölöpare

Den sistnämnda finns så vitt det är känt endast på två lokaler i Halland. Dessutom har Krister sett 4
rödlistade fåglar: Häckande mindre hackspett och sånglärka, troligen häckande bivråk och
jagande tornseglare.

Puppa sexfläckig basstardsvärmare
Bild 2. Puppa sexfläckig bastardsvärmare.

Därefter tog vi oss ner till strandområdet, där vi fikade med havsutsikt.

Bland dynerna växte det rikligt med hedblomster och även en kustruta hittades. Krister
visade på en lokal för bibagge. I reservatet innanför fick vi en magnifik upplevelse av ett tusental knärot och bladrosetter av ögonpyrola.

Sexfläckig basstardsvärmare
Bild 3. Sexfläckig bastardsvärmare.
 

Hedblomster
Bild 4. Hedblomster.
 

Knärot
Bild 5. Knärot.


God kväll
Bild 6. God kväll.

Text och foto: Lars-Erik Magnusson