Svampar vid Stättared
12 september

Stättareds 4H gård ligger vackert mellan Frillesås och Horred. Naturen består av såväl barrskog som blandskog och områden med ren bokskog.

I sluttningen ner mot Stora Hornsjön genomfördes årets svamputflykt. De senaste veckorna hade varit torra, så förhållandena var inte ideala.

Trots detta samlades ett stort antal arter in som examinerades av dagens guide, Sven Dahlbom från Varberg. Några av de 16 deltagarna hade sökt upp ett barrskogsområde och hittat gul kantarell och blek taggsvamp. Övriga samlade riskor, kremlor, soppar, skivlingar, spindlingar med mera.

 

 

 
För säkerhets skull hade Sven plockat ett stort antal arter dagen innan som förevisades. Han hade bland annat med sig en blodsopp, Hallands landskapssvamp. Vi diskuterade de olika svampgruppernas karaktärer, var de växer, matvärde och eventuell giftighet.

Svampexaminationen avslutades av ett hastigt påkommet hällregn.

Svampexkursion vid Stättared
                                                          

Text: Jan Johansson
Foto: Christer A Andersson