Mossexkursion till Ullasjöbäckens naturreservat, Halmstads kommun


Lördagen den 2 oktober fick vi under ledning av Kjell Georgson och Jesper Lind ta del av mossornas mångfald i det purfärska naturreservatet Ullasjöbäcken, beläget mellan Oskarström och Simlångsdalen.

Detalj av Lysmossa.
Foto: Jesper Lind.

I Ullasjöbäckens naturreservat   Nötmossa
                                                          Foto: Jesper Lind.                               Nötmossa. Foto: Jesper Lind.

Området är totalt 184 ha och utgör till stora delar gammal bokskog i mycket kuperad terräng och med ett stort antal rödlistade arter av fr.a. lavar och mossor. Den granskog som ingår ska gradvis ersättas med lövskog.

Stor thukamossa   Stenmur anlagd 1840 som ägogräns
            Stor thujamossa. Foto: Bruno Toftgård.                      Stenmur anlagd 1840 som ägogräns. Foto: Bruno Toftgård.

Exkursionen lockade 18 deltagare och ingick även som ett led i den pågående studiecirkeln om signalarter. Vädret var perfekt, bortsett från att det inte regnat på ett tag så att Kjell måste använda vattenflaskan för att friska upp en del mossor.

Här följer en förteckning över en del av de mossor som förevisades:

Vridbjörnmossa Oligotrichum hercynicum på skogsbilväg
Mörk husmossa  Hylocomiastrum umbratum indikerar hög luftfukt
Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus  
Skuggmossa Dicranodontium denudatum  
Skuggtujamossa Thuidium delicatulum  
Stor tujamossa Thuidium tamariscinium  
Klyvbladsvitmossa Sphagnum riparium  
Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum  
Sipperraggmossa Racomitrium aquaticum på lodrät bergvägg
Mussvansmossa Isothecium myosuroides d:o
Råttsvansmossa Isothecium alopecuroides på högstubbe av bok
Nötmossa Diphyscium foliosum  
Platt skimmermossa Pseudotaxiphyllum elegans  
Trådfläta Hypnum andoi  
Krusig ulota Ulota crispa på död kvist  
Klippfrullania Frullania tamarisci på högstubbe av bok
Trådbryum Bryum moravicum d:o
Kornbandmossa Metzgeria fruticulosa på levande bokstam
Bandmossa M. furcata  
Lysmossa (”drakguld”) Schistostega pennata på rotvälta, under klipputsprång
Fällmossa Antitrichia curtipendula på ekstam
Platt fjädermossa Neckera complanata d:o
Guldlockmossa Homalothecium sericeum  
Stor ärgmossa Zygodon rupestris  
Fickbålmossa  Pellia epiphylla på våt jord
Höstöronmossa Jamesoniella autumnalis på sten
Myrknutmossa Odontoschisma sphagni i mosse


Även ett par kärlväxter uppmärksammades:
Slidstarr                             Carex vaginata
Dvärghäxört                       Circaea alpina


Text: Bruno Toftgård (med hjälp av Kjell G)