På dessa sidor lägger vi ut bilder från våra medlemmar och andra växtintresserade. Det behövs inga långa texter! Det räcker med växtplats, fotograf och datum, om det t.ex. är din första utslagna vitsippa för året. Ni kan även skicka in bilder där ni vill ha reda på vad det är för växt. Välkomna med bilder och en kort text till webredaktören: hallandsbotan@gmail.com


2011 februari
Rutlungmossa - Conocephalum conicum
Scharlakansröd vårskål - Sarcoscypha coccinea

2010 november
Kornknutmossa - Odontoschisma denudatum
Hårbjörnmossa - Polytrichum piliferum
Mattlummer - Lycopodium clavatum
Myrmylia - Mylia anomala

2010 oktober
Lindskål - Holawaya mucida
Slån - Prunus spinosa
Borstskölding - Pluteus umbrosus
Vedlavklubba - Lentaria mucida
Koralltaggsvamp - Hericium coralloides
Skogsflikmossa - Lophozia ventricosa
Jätteask - Fraxinus exelsior

2010 september
Skirmossa - Hookeria lucens
Myrlilja - Narthecium ossifragum
Jättelav - Lobaria amplissima
Svart trumpetsvamp - Craterellus cornucopioides
Jätteticka - Meripilus giganteus
Klockgentiana - Gentiana pneumonanthe
Rund ullklubba - Arcyria pomiformis
Stemonitopsis hyperopta

2010 augusti
Bergbräken - Oreopteris limbosperma
Fetbålmossa - Aneura pinguis
Guldspärrmossa - Campylium stellatum
Ängsvädd - Succisa pratensis
Stenfickmossa -  Fissidens pusillus

2010 juli
Gräsull - Eriophorum latifolium
Kallgräs - Scheuchzeria palustris
Miljöbild på myrkant, Vapnö mosse
Mossnyckel - Dactylorhiza sphagnicola
Låsbräken - Botrychium lunaria
Murgrönsmöja - Ranunculus hederaceus
Kustheden vid Särdal
Tysk ginst - Genista germanica

2010 juni
Slåttergubbe - Arnica montana

Nyårsåsen
Ängsviol (vit variant) - Viola canina
Salttålig mossa med kapslar
Betade strandängar med intressanta arter
Islandshästar

Pulsatilla vulgaris - Backsippor
Jungfrulin - Polygala vulgaris

Nyckelbiotop Vessigebro
Stellaria nemorum - Lundstjärnblomma

2010 maj
Enbuske - Juniperus communis
Spåtistel - Carlina vulgaris
Enbjörnmossa - Polytrichum juniperinum
Backsippa - Pulsatilla vulgaris

Lungmossa - Marchantia. spp.
Desmeknopp - Adoxa moschatellina
Gullpudra - Chrysosplenium alternifolium
Cinnobertickor - Pycnoporus cinnabarinus
Huggormar

2010 april
Snöklocka - Leucojum vernum
Tickor i Biskopstorp

Scharlakansröd vårskål
Bergraggmossa - Racomitrium heterostichum
Rutlungmossa - Conocephalum conicum

2010 januari
Blomskägglav - Usnea florida
Aurantioporus alborubescens

2009 december
Stor bandmossa - Metzgeria conjugata
Okänd svamp
Pyrola minor - Klotpyrola
Miljöbild
Pterogonium gracile - Fågelfotsmossa

Diphyscium foliosum - Nötmossa
Tremella foliacea - Brunkrös

Huperzia selago - Lopplummer
Serratula tinctoria - Ängsskära

2009 november
Prunus spinosa - Slån
Pyracantha coccinea - Eldtorn
Hippophaë rhamnoides - Havtorn
Crataegus monogyna - Trubbhagtorn
Geocalyx graveolens - Terpentinmossa
Okänd svamp
Fomes fomentarius - Fnöskticka

Höstbilder från Biskopstorp
Grifola frondosa - Korallticka
Laetiporus sulphureus - Svavelticka
Fomitopsis pinicola - Klibbticka

2009 oktober
Hericium coralloides - Koralltaggsvamp
Okänd svamp
Pleurotus ostreatus - Ostronskivling
Pholiota aurivellus - Piltofsskivling
Sambucus racemosa - Druvfläder
Sambucus nigra - Fläder
Viburnum opulus - Olvon
Berberis thunberii - Häckberberis

300 åriga bokar
Rödblära med frökapsel
Isolepis setacea - Borstsäv
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivling.
Miljöbild Sperlingsholm
Almskruvmossa - Tortula laevepila
Diaperis boleti - Svartbagge
Mycetophagus quadripustulatus - Stor vedsvampbagge
Bålgeting
Miljöbild Sperlingsholm
Caloplaca luteoalba - Almorangelav
Gångar av större almsplintborren
Polyporus squamosus - Fjällticka
Almallen vid Sperlingsholm, spökskog
Miljöbild
Sperlingsholm

2009 september
Svampidentifiering: Tårticka

Hypochoeris glabra - Åkerfibbla
Pilularia globulifera - Klotgräs
Täcktprofil, Grustaget i Ålstorp
Etableringsfas av växtligheten 1
Etableringsfas av växtligheten 2
Juncus capitatus - Huvudtåg

Pycnoporus cinnabarinus - Cinnoberticka
Gentianella campestris - Kustgentiana
Carlina vulgaris - Spåtistel
Kustheden. Stensjö Nr
Piprensarmossa och purpurvitmossa
Överblommad orkide
Ängsvädd med besök av guldvinge
Blomskägglav - Usnea florida
Kärrbryum - Bryum pseudotriquetrum
Myrlilja - Narthecium ossifragum
Röd skorpionmossa - Scorpidium revolvens

2009 augusti
Circaea alpina - Dvärghäxört
Tortella tortuosa - Kruskalkmossa

Galeopsis speciosa - Hampdån
Circaea lutetiana - Stor häxört

2009 juli
Knautia arvensis - Åkervädd (med allmän metallvingesvärmare)
Anthriscus sylvestris - Hundkäx (med fyrbandad blombock)
Goodyera repens - Knärot
Dianthus superbus - Praktnejlika
Tanacetum vulgare - Renfana
Tanacetum vulgare - Renfana med okända bin (Artbestämning efterlyses)
Corallorhiza trifida - Korallrot
Eriophorum latifolium - Gräsull
Scorpidium revolvens - Röd skorpionmossa

Scutellaria galericulata - Frossört
Dryopteris crisdata - Granbräken
Serratula tinctoria - Ängsskära
Miljöbild, Ringenäs skjutfält
Peucedanum palustre - Kärrsilja
Thymus serpyllum - Backtimjan

Backtimjan med allmän bastardsvärmare
Goodyera repens - Knärot
Epipactis palustris - Kärrknipprot
Narthecium ossifragum - Myrlilja
Misopates orontium - Kalvnos
Rhynchospora alba - Vitag
Trichophorum alpinum - Snip

Sphagnum subnitens - Röd glansvitmossa
Peucedanum palustre - Kärrsilja
Listera cordata - Spindelblomster

2009 juni
Pinguicula vulgaris - Tätört
Pedicularis sylvatica - Granspira
Triglochin palustre - Kärrsälting

Vincetoxicum hirundinaria - Tulkört
Stellaria
Hottonia palustris - Vattenblink
Leonurus cardiaca - Hjärtstilla
Hyoscyamus niger - Bolmört
Oakärret, Hallands Väderö
Miljöbild, Hallands Väderö
Grov ek, Hallands Väderö

Ollonborre
Primula veris - Gullviva

Vaccinium oxycoccos - Tranbär
Scheuchzeria palustris - Kallgräs
Dactylorhiza sphagnicola - Mossnycklar
Menyanthes trifoliata - Vattenklöver
Drosera L. - Sileshår

Corallorrhiza trifida - Korallrot
Polygala vulgaris - Jungfrulin
Carex hostiana - Ängsstarr
Carex pulicaris - Loppstarr

De vilda blommornas dag, Norra Remma
Pseudorchis albida - Vityxne
Dactylorhiza maculata - Jungfru Marie nycklar
Antennaria dioica - Kattfot
Briza media - Darrgräs
Polygala vulgaris - Jungfrulin
Arnica montana - Slåttergubbe
Scorzonera humilis - Svinrot
Pedicularis sylvatica - Granspira
Pinguicula vulgaris - Tätört
Carex hostiana - Ängsstarr
Asplenium septentrionale - Gaffelbräken
Ovanlig gran (Picea abies)
Angelica litoralis - Strandkvanne
Thalicum flavrum - Ängsruta
Cornus suecica - Hönsbär

2009 maj
Genista pilosa - Hårginst

Thlaspi caerulescens - Backskärvfrö
Ranunculus ficaria - Svalört

2009 april
Ortotrichum pulchellum - Rödtandad hättemossa

Tussilago farfara - Hästhov
Anemone nemorosa - Vitsippa
Neckera crispa - Grov fjädermossa
Hookeria lucens - Skirmossa

Orthotrichum pulchellum - Rödtandad hättemossa
Gagea lutea - Vårlök
Lathraea squamaria - Vätteros

2009 mars
Equisetum hyemale - Skavfräken
Nyckelbiotop utmed Smedjeån

2009 januari
Pleurotus ostreatus - Ostronskivling
Trametes versicolor - Sidenticka

2008 december
Lobaria amplissima och Lobaria pulmonaria - Jättelav och lunglav
Miljöbilder från Biskopstorp

2008 november
Okänd svamp för artbestämning
Phlebia radiata - Ribbgynna

Pholiota aurivella - Slemmig tofsskivling
Hericium coralloides - Koralltaggsvamp
Fomes fomentarius - Fnöskticka
Lobaria pulmonaria - Lunglav
Mårås - Miljöbild

2008 oktober
Mylia taylorii - Purpurmylia
Biskopstorp - Miljöbild
Iris pseudacorus - Svärdslilja
Svärdslilja med fruktkapslar
Svärdslilja med frön
Senecio inaquidens - Boerstånds

Conocepalum conicum - Rutlungmossa
Hallandsåsens nordsluttning - Miljöbild
Geocalyx graveolens - Terpentinmossa
Biskopstorp - Miljöbild

Cryphaea heteromalla - Mångfruktsmossa
Sphagnum quinquefarium - Kantvitmossa
Geocalyx graveolens - Terpentinmossa

Kuehneromyces mutabilis - Föränderlig tofsskivling

2008 september
Polygonatum verticillatum - Kransrams

Okänd svamp
Pohlia elongata - Svannicka

Hygrocybe punicea - Scharlakansvaxskivling
Lathyrus japonicus - Strandvial

Limonium vulgare - Marrisp
Asplenium trichomanes - Svartbräken
Helvella macropus - Luden skålmurkla
Helvella lacunosa - Svart hattmurkla
Sigesbeckia orientalis - Asiatisk klibbstjärna
Thelypteris palustris - Kärrbräken
Kärrgräshoppa
Helodium blandowii - Kärrkammossa
Paludella squarrosa - Piprensarmossa
Campylium stellatum - Guldspärrmossa
Tjuvhultskärret - Miljöbild

2008 augusti
Serratula tinctoria - Ängsskära
Ängsskära - Miljöbild
Epipactis palustris - Kärrknipprot
Euphrasia micrantha - Ljungögontröst
Gentiana pneumonanthe - Klockgentiana
Klockgentiana - Miljöbild
Scheuchzeriaceae palustris - Kallgräs
Kallgräs - Miljöbild
Vapnö mosse - Miljöbild
Narthecium ossifragum - Myrlilja

Sparganium natans - Dvärgigelknopp
Vapnö mosse - Miljöbild
Narthecium ossifragum - Myrlilja

2008 juli
Stellaria holostea - Buskstjärnblomma
Stellaria nemorum ssp. glochidisperma - Sydlundarv
Aira praecox - Vårtåtel
Thelotrema lepadinum - Havstulpanlav

Persicaria amphibia - Vattenpilört
Blechnum spicant - Kambräken

2008 juni
Juncus articulatus - Ryltåg
Juncus balticus - Östersjötåg
Juncus capitatus - Huvudtåg

Juncus squarrosus - Borsttåg
Juncus conglomeratus - Knapptåg
Juncus filiformis - Trådtåg
Juncus effusus - Veketåg

Juncus bufonius - Vägtåg
Juncus tenuis - Syltåg
Juncus bulbosus - Löktåg
Pedicularis sylvatica - Granspira
Ranunculus peltatus - Sköldbladsmöja

2008 maj
Sphagnum strictum - atlantvitmossa
Fomes fomentarius - Fnösketicka
Lathraea squamaria - Vätteros
Violacea palustris - Kärrviol
Gymnosporangium clavariiforme - Hagtornsrost
Tremella mesenterica
- Gullkrös
Lysichiton camtschatcenis - Vit skunkkalla

Pediculars sylvatica - Granspira
Genista germanica - Tysk ginst
Valeriana dioica - Småvänderot
Eriophorum gracile - Kärrull
Liten mossmurkling
Menyanthes trifoliata - Vattenklöver
Exkursionsbild - Rikkärr på Hallandsåsen

Vaccinium oxycoccus - Tranbär
Poa supina - Trampgröe
Splachnum ampullaceum - Komossa

2008 april
Orthotrichum stramineum - Skogshättemossa

Dumontinia tuberosa - Sippskål
Thlaspi caerulescens - Backskärvfrö
Miljöbild med orre - Tönnersjömålet
Pulsatilla vernalis - Mosippa
Byssonectria aggregata - Orange älglegeskål

Pulmonaria mollis - Mjuk lungört


2008 mars
Hepatica nobilis - Blåsippa
Petasites japonicus - Bitterskråp
Viola uliginosa - Sumpviol
Miljöbild - Krokån
Herzogiella striatella - Trind spretmossa
Svarta Klippans naturreservat
Leptogium lichenoides - Traslav
Biatora sphaeroides - Stor knopplav

Lobaria virens - Örtlav
Porella arboris-vitae - Pepparporella
Porella platyphylla - Trädporella
Flerstammig bok - Skårebo
Eranthis hyemalis - Vintergäck
Galanthus nivalis - Snödroppe
Leucojum vernum - Snöklocka
Petasites hybridus - Pestskråp
Daphne mezereum - Tibast
Crocus vernum - Vårkrokus
Narcissus pseudonarcissus - Påsklilja
Hepatica nobilis - Blåsippa
Tortula laevipila - Almskruvmossa


2008 januari - februari
Dicranodontium denudatum - Skuggmossa
Porella platyphylla - Trädporella
Xylaria hypoxylon - Stubbhorn
Frullania fragilifolia - Späd frullania
Fraxinus excelsior Đ Jätteask
Hylocomiastrum umbratum - Mörk husmossa
Växtsamhällen av mossor
Ptilium crista-castrensis - Kammossa
Leucobryum glaucum - Blåmossa / Falsk vitmossa
Odontoschisma denudatum - Kornknutmossa
Metzgeria fruticulosa - Kornbandmossa
Corylus avellana - Hassel
Ulmus - Jättealm
Calypogeia integristipula - Skogssäckmossa
Nowellia curvifolia - Långfliksmossa


2007 augusti - november
Craterellus cornucopioides - Svart trumpetsvamp
Cordyceps ohpioglossoides - Smal svampklubba
Oudemansiella mucida - Postinsnagelskivling
Xerocomus chrysenteron - Rutsopp
Hydnum rufescens - Rödgul taggsvamp
Helvella lacunosa - Svart hattmurkla
Trichocolea tomentella - Dunmossa
Hookeria lucens - Skirmossa
Oidentifierad skivling
Isolepis setacea - Borstsäv
Juncus foliosus - Strimtåg
Fomes fomentarius - Fnösketicka
Hericium coralloides - Koralltaggsvamp
Normandina pulchella - Mussellav
Fomes fomentarius - Fnösketicka

 

2007 juli
Circaea lutetiana - Stor häxört
Lepidium virginicum L. - Virginiakrassing
Sparganium cf emersum x glomeratum - Igelknopp x gyttrad igelknopp
Satureja vulgaris - bergmynta
Trifolium aureum - gullklöver
Splachnum ampullaceum - blek komossa
Campanula persicifolia - stor (vit) blåklocka
ä Danthonia decumbens - knägräs

Polygonatum verticillatum - kransrams
Laetiporus sulphureus - svavelticka
Impatiens noli-tangere - springkorn
Campanula rapunculoides - knölklocka
Papaver atlanticum - atlasvallmo
Stachys macrantha - praktbetonika
Thymus pulegioides - stortimjan
Galeopsis ladanum - mjukdån
Gilia achilleaeifolia - fjädergilia
Minisemester
 


2007 juni
Limonium vulgare - marrisp
Phedimus spurius - kaukasiskt fetblad

Melampyrum nemorosum - natt och dag
Campanula persicifolia - stor blåklocka
Svamp II
Svamp I
Oenothera cf wienii - "wiennattljus"
Chimaphila umbellata - ryl

Verbascum cf olympicum - jättekungsljus
Oenanthe aquatica - vattenstäkra
Glyceria cf fluitans x notata - mannagräs x skånskt mannagräs?
Glyceria notata - skånskt mannagräs
Heracleum sphondylium ssp sphondylium - vit björnloka
Crepis capillaris - grönfibbla
Bromus sp - losta
Utricularia ochroleuca - blekbläddra
Myriophyllum spicatum - axslinga
Monotropa hypopitys - tallört
Epilobium collinum - backdunört
Dactylorhiza sp. - nyckel
Hypericum montanum - bergjohannesört
Hieracium stenolepis - hällfibbla
Leontodon hispidus - sommarfibbla
Arnica montana - slåttergubbe
Ranunculus lingua - sjöranunkel
Allium scorodoprasum - skogslök

Solanum laciniatum - känguruäpple
Anthemis tinctoria - färgkulla
Pyrola rotundifolia - vitpyrola

Arnica montana - slåttergubbe
Poa chaixii  - parkgröe
Bryonia dioica - röd hundrova
Rosa cf columnifera - sydäppelros x äppelros?
Linnea borealis - linnea
Elymus caninus - lundelm

Cantharellus cibarius - kantarell
Aethusa cynapium cf var. gigantea - cf stor vildpersilja
Pyrola media - klockpyrola
Leonurus cardiaca ssp cardiaca - hjärtstilla
Corallorhiza trifida - korallrot
Rosa majalis - kanelros
Conium maculatum - odört

cf. Polyporus
Dennstaedtia punctiloba - höbräken
Prunella vulgaris - brunört

Stephanandra incisa - stefanandra
Securigera varia - rosenkronill

Allium ursinum - ramslök
Lythrum portula - rödlånke
Oenothera rubricauloides - "rödtoppigt nattljus"
Vicia lutea - gulvicker
Viola canina ssp. montana - norrlandsviol
Röksvamp 

Verbascum nigrum (hybrid) - mörkt kungsljus-hybrid
Sonchus arvensis - åkermolke
Thalictrum minus - kustruta
Erigeron acer - gråbinka
Botrychium simplex - dvärglåsbräken
Carex distans - glesstarr

"Trädgårdstjosan" Bupleurum rotundifolium - harört (PW-Semir)
Vaccaria hispanica - åkernejlika
Lilium bulbiferum var. croceum - saffranslilja
Eruca sativa - senapskål
Pedicularis sylvatica - granspira
Ranunculus hederaceus - murgrönsmöja
Glaux maritima - strandkrypa
Hieracium sylvaticum - skogsfibbla
Monotropa hypopitys - tallört
Lathyrus japonicus - strandvial

Vicia villosa ssp. villosa - luddvicker
Moneses uniflora - ögonpyrola
Listera cordata - spindelblomster
Hippocrepis cf. comosa - hästskoklöver
Astragalus glycyphyllos - sötvedel

Carex pulicaris - loppstarr
Hesperis matronalis - hesperis

Aira caryophyllea - vittåtel
Malva neglecta - skär kattost
Filipendula vulgaris - brudbröd
Rhinanthus minor - ängsskallra
Trädgårdsflykting = Limnanthes douglasii Henry G
Rhinanthus minor/serotinus - hö/ängsskallra
Platanthera bifolia cf ssp. latiflora - cf skogsnattviol
Papaver orientale - orientvallmo
Iris sibirica - strandiris
Geranium lucidum - glansnäva

Polygonatum verticillatum - kransrams
Carex vaginata - slidstarr
Botrychium lunaria - månlåsbräken
Trifolium medium - skogsklöver
Trifolium campestre - jordklöver

Botrychium simplex - dvärglåsbräken
Leontodon hispidus - sommarfibbla
Listera ovata - tvåblad
Orchis mascula - Sankt Pers nycklar
Holosteum umbellatum - fågelarv
Fagopyrum esculentum - bovete
2007
maj

Scleranthus perennis - vitknavel
Mentha piperita var. citrata - bergamottmynta
Drymocallis rupestris - trollsmultron
Stellaria palustris - kärrstjärnblomma
Myosotis ramosissima - backförgätmigej
Luzula luzuloides - vitfryle
Apium inundatum - krypfloka
Hieracium sect. hieracium - skogsfibbla
Ornithogalum umbellatum - morgonstjärna
Hypericum humifusum - dvärgjohannesört
Viscaria vulgaris - tjärblomster

Sorbus aucuparia - rönn
Scorzonera humilis - svinrot
Glaux maritima - strandkrypa
Genista pilosa - hårginst
Euonymus nanus - dvärgbenved
Eleocharis quinqueflora - tagelsäv
Dactylorhiza majalis - majnycklar
Cardamine pratensis - ängsbräsma
Berberis vulgaris - berberis

Ornithogalum divergens - spärrmorgonstjärnan
Chaenorrhinum minus - småsporre
Euphorbia xpseudesula - hybridtörel
Veronica chamaedrys - teveronika
Pyrola minor - klotpyrola
Cerastium semidecandrum - vårarv
Taraxacum platyglossum - pysslingmaskros
Antennaria  dioica - kattfot
Silene dioica x latifolia - röd x vitblära
Geranium phaeum - brunnäva
Carex paniculata - vippstarr
Carex cespitosa - tuvstarr
Allium cf Xhollandicum - kirgislök
Allium scorodoprasum - skogslök

Lunaria rediviva - månviol
Gymnosporangium fuscum - päronrost

Syringa vulgaris - syren
Stellaria holostea - buskstjärnblomma
Salix repens x 2- krypvide
Pulsatilla vulgaris - backsippa
Primula elatior x vulgaris - lundviva x jordviva
Myosurus minimus - råttsvans
Chrysosplenium alternifolium - gullpudra
Lamium confertum - mellanplister
Geranium columbinum - duvnäva
Chaenomeles Xsuperba + japonica - hybrid- och rosenkvitten
Cardamine bulbifera - tandrot
Cerastium glomeratum x 3 - knipparv2007 januari-april 
Saxifraga granulata - mandelblom
Viola uliginosa - sumpviol
Cardamine amara - bäckbräsma
Cochlearia officinalis - skörbjuggsört

Anemone ranunculoides - gulsippa
Viola reichenbachiana - lundviol
Lathraea squamaria - vätteros
Glechoma hederacea - jordreva
Carex cespitosa - tuvstarr
Gagea spathacea - lundvårlök
Thlaspi caerulescens - backskärvfrö
Adoxa moschatellina - desmeknopp

Pulmonaria obscura - lungört

Viola tricolor - styvmorsviol
Pulsatilla vulgaris - backsippa
Vicia lathyroides - vårvicker
Erodium cicutarium - skatnäva
Euphorbia helioscopia - revormstörel
Prunus cerasifera - körsbärsplommon
Arabidopsis thaliana - backtrav
Anemone ranunculoides - gulsippa
Anchusa arvensis - fårtunga

Veronica hederifolia ssp lucorum - skuggveronika
Asplenium trichomanes - svartbräken
Hepatica nobilis - blåsippa
Cerastium semidecandrum - vårarv
Holosteum umbellatum - fågelarv
Luzula campestris - knippfryle

Chimaphila umbellata - ryl
Lobaria scrobiculata - skrovellav
Ticka på sälg =
Fomitopsis pinicola eller Fomes fomentarius NYTT 
Ticka =
Polyporus brumalis - vinterticka
NYTT kommentar
Hirnecola auricula-judae - judasöra
cf. Polytrichum piliferum - hårbjörnmossa 
Ängssvamp
Bryum alpinum - Kopparnickmossa 
Bacopa monnieri - Bacopa

Svamp på eklåga
Tickor

Plicatura crispa - kantarellmussling

Crepidotus mollis - mjukmussling
Peziza cf varia - stubbskål
Trametes ochracea - zonticka
Hymenochaete tabacina - kantöra

Clavulinopsis cf luteoalba - aprikosfingersvamp
Byssomerulius corium - pappersgröppa
Geoglossum cf fallax - 
cf Clitocybe - trattskivling
Geoglossum sp - jordtunga
Geoglossum glutinosum - slemjordtunga
 

2006 november -december
Druvliknande organism
GelŽartad svamp

cf Geoglossum = Cordyceps ophioglossoides - Smal svampklubba
Bjerkandera fumosa - rökticka
Sparassis crispa - blomkålsvamp
Ramaria cf stricta - rak fingersvamp
cf Exidia
Clavulinopsis cf luteoalba - aprikosfingersvamp

Hookeria lucens - skirmossa
Carex remota -- skärmstarr
Tyromyces stipticus - bitterticka
Chondrostereum purpureum - purpurskinn
Fagus sylvatica - bok
Cudonia confusa - blek mössmurkling
 

 

2006 oktober 
Svamp = Schizophyllum commune - klyvblad
Lupinus - lupin
Värdepyramid
Lobaria virens - örtlav
Geranium - näva
Kavinia himantia - narrtagging
Physalis grisea - gyllenbär
Erigeron annuus - sommarbinka
Gyalecta ulmi - almlav
Svamp i grustag ?? Cyathus olla - blygrå brödkorgsvamp
Koralltaggsvamp
Grifola frondosa - korallticka
Meconopsis cambrica - engelsk vallmo
Diplotaxis tenuifolia - sandsenap
Oudemansiella mucida - porslinsnagelskivling
Papaver atlanticum - Atlasvallmo
Gypsophila muralis - grusnejlika
Sorbus intermedia - oxel
svamp ?? 
Cortinarius fulmieus - gul lökspindling
Mentha x piperita - pepparmynta
Linaria repens x vulgaris - strim- x gulsporre
Helvella crispa - vit hattmurkla
Verbena bonariensis - jätteverbena
Åkerkantssvamp   Coprinus comatus - Fjällig bläcksvamp !!
Amaranthus hybridus ssp. hypochondriacus - toppamarant
Svamp ?? Amanita pantherina - panterfläckig flugsvamp
 

2006 september
Lamium confertum - mellanplister
Sutera cordata - snöflinga
Festuca pratensis x Lolium perenne - Ängssvingel x engelskt rajgräs
Calamintha nepeta - stenkyndel

Cyperus eragrostis - 
Lychnis flos cuculi - gökblomster
Lotus pedunculatus - stor käringtand
Equisetum hyemale - skavfräken
Epilobium tetragonum - kantdunört
Coronopus didymus - hamnkrassing
Pilularia globulifera - klotgräs
Rorippa amphibia - vattenfräne
Svamp ??
skönsopp, Boletus calopus (troligtvis)
Diplotaxis muralis - mursenap
Svamp ?? sköldskivling, Pluteus
Potamogeton - nate
Laccaria amethystina - ametistskivlingar
 

2006 augusti
Juncus foliosus - strimtåg
Physalis philadelphica - tomatillo
Setaria italica - kolvhirs
Kremla ??
Svamp ?? 
Coprinus picaceus - Rutbläcksvamp,
Svamp ??
En sorts hätta cf Mycena haematopus - blodhätta NYTT namn
Oxalis dillenii - prärieoxalis
Svamp ?? 
Oudemansiella radicata - rotnagelskivling
Oenothera - nattljushybrid
Campanula media - mariaklocka
Epipactis helleborine - skogsknipprot
Lycopodium clavatum - mattlummer

Elatine hexandra - skaftslamkrypa
Euphrasia micrantha IGEN - ljungögontröst
Cotoneaster scandinavicus - rött oxbär
Eupatorium maculatum - fläckflockel
Cynoglossum amabile - kinesisk förgätmigej
Falliopa sachalinensis - jätteslide
Euonymus nanus - dvärgbenved
Carex divulsa - långstarr
Galega orientalis - fodergetruta
Digitaria ischaemum - fingerhirs
Euphrasia micrantha - ljungögontröst
 

2006 juli
Leersia oryzoides - vildris
Lycopodiella inundata - strandlummer
Cladium mariscus  - Gotlandsag
Epipactis helleborine - skogsknipprot
Leonurus cardiaca - hjärtstilla
Limonium vulgare - marrisp
Pedicularis palustris - kärrspira
Cuscuta europaea cf ssp halophyta - strandsnärja
Scabiosa columbaria - fältvädd
Näckrosart
Sonchus palustris - strandmolke
Zostera noltii - dvärgbandtång

Carex otrubae - blankstarr
Cirsium acaule - jordtistel
Vicia lutea - gulvicker
Rubus allegheniensis - sammetsbjörnbär
Avena fatua - flyghavre
Hypochoeris glabra - åkerfibbla
Elatine hydropiper - slamkrypa
Carex pauciflora - taggstarr
Scorzonera hispanica - svartrot
Echinops sphaerocephalus - bolltistel
Utricularia ochroleuca - blekbläddra
Digitaria sanguinalis - blodhirs
Amaranthus cf blitium - mållamarant
Carex chordorrhiza - strängstarr

Radiola linoides - dvärglin
Salix Xalopecuroides - kavelpil
Oenothera canovirens - gråvitt nattljus
Carex sp - starr
Oreopteris limbosperma - bergbräken
 

2006 juni
Brachypodium sylvaticum - lundskafting
Utricularia intermedia - dybläddra
Hemerocallis lilioasphodelus - gul daglilja
Carex sylvatica - skogsstarr
Nyfynd efter nästan 200 år!
Pilosella cymosa - kvastfibbla
Svamp på hagtornslåga ?? Judasöra
Vicia villosa - luddvicker
Carex hartmanii - hartmansstarr
Conium maculatum - odört
Vulpia myuros - råttsvingel
Symphytum asperum x officinale - Uppländsk vallört
Lonicera tartarica - rosentry
Mitrula paludosa ?? Javisst
Lav ??

Alchemilla wichurae - skårdaggkåpa
Veronica montana - skogsveronika
Geum rivale x urbanum - nejlikrot x humleblomster
Chamaecytisus purpureus - rosenginst
Chamaecytisus xversicolor - brokginst
Thermopsis montana - lupinväppling
Bromus lepidus - finlosta
Carex vaginata - slidstarr
Bromopsis erecta - raklosta
Sagifraga granulata - mandelblom
Hierochlo‘ odorata - ängsmyskgräs
Carex maritima - bågstarr

2006 Januari - maj  
Chaenomeles-art ?? Hybridrosenkvitten
Svamp i lind ??
Fragaria viridis - backsmultron
Pinus nigra - svartall
Katsura sp 
Andromeda polifolia - rosling (m.fl.)
Lathraea squamaria - vätteros
Veronica peregrina - pilgrimsveronika
Veronica verna - vårveronika
Luzula sylvatica - storfryle
Pedicularis sylvatica - granspira
Pulsatilla vernalis - mosippa
Diphasiastrum tristachyum - cypresslummer

Myosurus minimus - råttsvans
Carex ericeterum - backstarr
Oxalis acetocella - harsyra

2006 Januari - April
Holosteum umbellatum - fågelarv
Chrysosplenium alternifolium - gullpudra
Hepatica nobilis - blåsippa
Crocus vernus - vårkrokus
Leucojum vernum - snöklocka
Dryopteris cristata - granbräken
Fomes fomentarius - fnöskticka
Fomitofsis pinicola - klibbticka
Marchantia polymorpha - lungmossa
Lobaria pulmonaria - lunglav
Normandina pulchella - mussellav
Hericium coralloides - koralltaggsvamp
Svamp Holkåsen ? ostronskivling - Pleurotus ostreatus
Bulgaria inquinans - limsvamp
Svamp på låga ? blek geleskål - Neobulgaria pura
Vedsvamp ? grönmussling - Panellus serotinus
Ulota drummondii - vittandad ulota
Homalothecium sericeum - guldlockmossa
Sarcoscypha austriaca - scharlakansröd vårskål
Plicaturopsis crispa - kantarellmussling
Anomodon attentatus - piskbaronmossa
Vendelsöblomma Spergularia media - havsnarv
Collema nigrescens - läderlappslav
Peltigera collina - grynig filtlav
Polytrichum piliferum - hårbjörnmossa
Svamp? lömsk flugsvamp - Amanita phalloides
Spagnum lindbergii - björnvitmossa
Gyalecta ulmi - almlav
Schistostega pennata- lysmossa
Hookeria lucens - skirmossa
Senecio vulgaris - korsört
Pyrenula nitida - bokvårtlav

2005 November - December
Anchusa officinalis - oxtunga
Malva sylvestris ssp sylvestris - rödmalva
Rumex triangulivalvis - hamnskräppa
Papaver dubium - rågvallmo
Hygrocybe sp - hagvaxskivling
Clavulinopsis luteoalba - aprikosfingersvamp
Buxbaumia aphylla - brun sköldmossa
Hygrophorus hypothejus - frostvaxskivling
Anthoceros agrestis - svart nålfruktsmossa
okänd svampart?? cf Panaeolus sphinctrinus - gråbroking NYTT namn

2005 Oktober
Pholiota squarrosa - fjällig tofsskivling
Miscanthus sinensis - elefantgräs
Rumex hydrolaphatum - vattenskräppa
Chenopodium urbicum - bymålla
Catabrosa aquatica - källgräs
Centaurium littorale - kustarun
Xanthium strumarium ssp italicum - mörkt gullfrö
Pholiota aurivellus - piltofsskivling
Chondrostereum purpureum - purpurskinn
Pholiota aurivellus - piltofsskivling
Carlina vulgaris - spåtistel
vilken svamp?? Pholiota aurivellus och Chondrostereum purpureum - Piltofsskivling och purpurskinn
Telekia speciosa - strålöga

2005 September
Satureja vulgaris - bergmynta
Hypericum montanum - bergjohannesört
Vaccinium occycoccus - tranbär
Campanula persicifolia - stor blåklocka
Gentianella uliginosa - sumpgentiana
Abutilon theophrasti - lindmalva
Gentiana pneumonanthe - klockgentiana
Bassia scoparia ssp densiflora - kvastmålla
Scutellaria galericulata - frossört
Bidens tripartita - brunskära
Ranunculus hederaceus - murgrönsmöja
Amaranthus sp - amarant
Pilularia globulifera - klotgräs
Osmunda regalis - safsa
Helianthus annuus - solros
Echinochloa crus-galli - hönshirs

2005 Augusti
Arctium tomentosum - ullkardborre
Echium plantagineum - blå snokört
Medicago polymorpha - tagglusern
Medicago arabica - fläcklusern
Coronopus didymus - hamnkrassing
Erigeron annuus ssp annuus - blå sommarbinka
Digitaria ischaemum - fingerhirs
Coprinus micaceus - glitterbläcksvamp NYTT Rättat lat namn
Silene dioica - rödblära
Dipsacus fullonum - kardvädd
Pilularia globulifera - klotgräs
Euphrasia stricta - ögontröst
Thelypteris palustris - kärrbräken
Oenothera depressa - gråvitt nattljus
Chenopodium hybridum - lönnmålla
Gentiana pneumonanthe - klockgentiana

2005 Juli
Sceuchzeria palustris - kallgräs
Thymus pulegioides - stortimjan
Epilobium angustifolium - rallarros
Cichorium intybus - cikoria  v. foliosum - Sallatscikoria 
Mimulus guttatus - gyckelblomma
Lychnis flos-cuculi - gökblomster
Beta vulgaris ssp. maritima - strandbeta
Serratula tinctoria - ängsskära
Onopordum acanthium - ulltistel
Aira caryophyllea - vittåtel
"hemlig" art 
Hydrocharis morsus-ranae - dyblad
Trifolium fragiferum - smultronklöver
Centaurium littorale var. littorale - kustarun

2005 Juni
Hookeria lucens - skirmossa
Trichocolea tomentella - dunmossa
Dactylorhiza majalis - majnycklar
Dactylorhiza incarnata - ängsnycklar
Sedum annuum - liten fetknopp
Dactylorhiza maculata - jungfru Marie nycklar
Seriphidium maritimum - strandmalört
Arnica montana - slåttergubbe
Conocepalum conicum - rutlungmossa
Juncus stygius - dytåg

2005 Januari - maj
Cyatus striatus - strimmig brödkorgsvamp
Anemone pulsatilla - backsippa
Reboulia hemisphaerica - glanslungmossa
Ophrydium versatile
Saxifraga tridactylites - grusbräcka