Välkommen till Hallands Botaniska Förening

Alla exkursioner inställda tills vidare

På grund av det rådande läget i landet med risker för smitta av Covid-19 har styrelsen i Hallands Botaniska Förening beslutat att ställa in möten och exkursioner tills vidare. Vi följer utvecklingen noga och uppmanar våra medlemmar och andra intresserade att följa uppdateringarna kring vårt program här på hemsidan eller i facebookgruppen Botanik i Väst. Där kom mer vi att informera er när vi kör igång med ordinarie program igen. När detta blir vet vi inte idag.

Botanisera gärna på egen hand och och rapportera rödlistade växter till floraväkteriet. Dela gärna med er av fynden på Botanik i Väst.

!!! Inställda möten !!!

Årsmötet i Hallands Botaniska Förening som skulle hållits onsdagen den 25 mars är inställt!

Detsamma gäller Floraväktarmötet i Halmstad måndagen den 30 mars!

Med tanke på den pågående spridningen av coronavirus väljer vi av säkerhetsskäl att ställa in vårt planerade årsmöte. Då många av våra medlemmar är äldre och vissa har bräcklig hälsa, vill vi förhindra att någon oaktsam medlem med symtom på virusinfektion kommer på mötet och smittar ned äldre medlemmar. Risken är liten men kan inte uteslutas. I nuvarande nationella rekommendationer är skyddet av våra äldre prioritet ett.

Nya datum för mötena meddelas senare.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Hallands Botaniska Förening

Vill du bli medlem?
Kontakta då oss via formuläret som du hittar här.

Medlemsavgiften är endast 100 kr per år, och alla är givetvis välkomna!

Program 2020

Det är våra medlemmars engagemang som ger oss möjlighet att erbjuda ett stort utbud av aktiviteter runtom i hela det vackra Halland för alla intresserade, oavsett kunskapsnivå.