Välkommen till Hallands Botaniska Förenings hemsida

Utvalda

 

Här hittar du information om kommande och gångna aktiviteter som föreningen anordnar, samt information om föreningen, kontaktuppgifter till styrelsen och mycket annat smått och gott.

Vill du bli medlem? 

Kontakta då oss via formuläret som du hittar här.

Medlemsavgiften är endast 100 kr per år, och alla är givetvis välkomna!

Det är våra medlemmars engagemang som ger oss möjlighet att erbjuda ett stort utbud av aktiviteter runtom i hela det vackra Halland för alla intresserade, oavsett kunskapsnivå.

 

Intressanta trädgårdsflyktingar i Söndrum

I Långenäsviken i Söndrum, Halmstad, mynnar en liten bäck, som före utloppet passerat ett skogbevuxet våtmarksparti med några intressanta växter som inte är ursprungliga. Nära mynningen står i vattnet några kraftiga tuvor av sommarsnöklocka, Leucojum aestivum och utgör en betagande syn.

 

 

Platsen är väl värd ett besök i maj månad. Där finns ytterligare sevärdheter:

 

 

 

 

 

 Ett stycke uppströms i ett kärr med höga alar finns några stora plantor av skunkkalla, Lysichiton americanus och några praktfulla tuvor av hängstarr, Carex pendula. Dessa tre nämnda arter har sitt ursprung från högre belägna trädgårdar, där de tidigare odlats, och har spridits nedstöms med bäcken och blivit väl naturaliserade.

Ytterligare en för Halland tämligen exotisk växt finns i samma område i stora bestånd, nämligen ramslök, Allium ursinum. Den är införd av markägaren, och hämtades för många år sedan från en ö i Stockholms skärgård, har etablerat sig mycket väl och är under spridning.

 

 

 

Text och bild: Bruno Toftgård