Skunkkalla vid Fylleån

Föreningen fick ett mail från Marianne Berger, som till vardags bor i Bremen, men har sommarstuga i Ryaberg. Vid Fylleån, mellan Ryaberg och Bygget, hittade hon dessa iögonfallande växter. Växterna på bilden föreställer skunkkalla Lysichiton americanus, som ursprungligen är hemmahörande i Nordamerika, men som spridit sig från trädgårdsdammar i Sverige. Arten hittas på flera platser utmed Fylleån.

Torlabo Ostern 2014 023

Indikatorer på rikkärr

Rikkärren definieras genom användning av indikatorarter. Totalt har använts 33 stycken (inklusive kärlväxter). Här ges exempel på 11 mossor som använts i Länsstyrelsens rikkärrsinventering i Halland. Samtliga foton är tagna av Jesper Lind.

Mossexkursion, Undars mosse

Bildminnen från exkursionen 1 oktober på och vid Undars mosse.

Foto: Jesper Lind