Årets Floravårdspristagare Gun och Henry Svensson i Toarp, Valinge

Hallands Botaniska Förenings Floravårdspris delas varje år ut till någon enskild eller förening som gjort en särskild ideell insats för vård av floran och den biologiska mångfalden. Priset består av, förutom äran, ett diplom och en symbolisk prissumma

2016 års Floravårdspris gick till Henry och Gun Svensson i Toarp, Valinge för deras långvariga och ihärdiga arbete med att bevara ett stycke vackert eklandskap med ogödslade beteshagar. Utdelning ägde rum på gården den 16 maj. Glädjande nog hade många botanikintresserade dykt upp på prisutdelningen. Efter ceremonin blev det en vandring runt i hagarna där vi fann flera rödlistade arter som backsippa, kattfot, slåtterfibbla och lundstarr.

Makarna Svensson köpte gården 1981 av släktingar och när dom flyttade dit 1997 vidtog ett intensivt arbete för att återställa och hålla markerna öppna. En mängd björnbär och en del träd har tagits bort, delvis nedrivna gärdesgårdar har restaurerats. Bränning sker över valda delar varje år.
Numer hjälper 14 köttdjur och två ardennerhästar till att hålla markerna öppna.

.