Rapportera vårtecken och bidra till Hallands miljöövervakning!

När våren närmar sig är vi många som håller utkik efter de första vårtecknen. Nu kan du bidra med värdefull information genom att rapportera in vår- och hösttecken från just dina hemtrakter. Länsstyrelsen i Halland har börjat dokumentera naturens kalender som en del av länets miljöövervakning. Nu ber vi om din hjälp! Dina observationer av lövsprickning och blomning kommer att användas vid forskning och miljöövervakning av klimatförändringens biologiska effekter. Skicka in dina observationer på www.naturenskalender.se och kontakta oss om du vill bli fenologiväktare.

Att naturens klocka påverkas av ett förändrat klimat kan vi se när t ex vårtecken kommer allt tidigare och växtsäsongen förlängs. Olika arter påverkas på olika sätt av dessa förändringar och än kan vi inte förutsäga alla effekter dessa så kallade fenologiska förändringar kommer att medföra. Vi vet dock att många ekologiska samspel, däribland bin som pollinerar blommor, förutsätter att båda är aktiva vid samma tidpunkt. Då växtsäsongen är en grundläggande egenskap i våra ekosystem har ”växternas växtsäsong” införts som en ny miljömålsindikator. Miljömålsindikatorn publiceras årligen på Miljömålsportalen (www.miljömål.se) och följer främst upp miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Växtsäsongens längd påverkar biologisk mångfald, jordbruk och skogsbruk, pollenallergikers situation samt även klimatförändringen p.g.a. utbytet av växthusgaser mellan biosfär och atmosfär.

Fenologi är läran om årligt återkommande händelser i naturen och under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fanns ett landsomfattande nätverk av observatörer som rapporterade in nästan 350 000 fenologiska observationer. Det gör att vi idag, genom att upprepa dessa observationer, kan se hur klimatförändringen påverkar våra vanligaste och viktigaste växter och djur. I Hallands län deltog närmare ett 30-tal gårdar med sina observationer. Sedan 2008 följs dessa observationer upp av Svenska fenologinätverket som är ett samarbete mellan myndigheter, universitet och frivilliga där Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman och där nu Länsstyrelsen i Halland bygger upp ett nätverk av observatörer där du är välkommen att delta.

Vill du vara med och göra växtobservationer från din hemtrakt?
Eftersom klimatförändringen kommer att se olika ut i olika delar av landet är det viktigt att göra växtobservationer i alla regioner och i Halland behövs information från länets alla kommuner. Att göra denna typ av växtobservationer är enkelt. Kanske finns det växter alldeles runt knuten där hemma? Kanske har du både björk, sälg, hägg och vitsippor på din promenadrunda. De uppgifter som behöver noteras är vilken art det är, datum, vilken fas växten precis gått in i så som lövsprickning, blomning eller höstlövsfärger, och på vilken plats observationen gjorts. Som fenologiväktare följer du en gemensam instruktion och ett antal prioriterade växter och du väljer dem du har bekvämt tillgängliga. Regelbundna återbesök gör dina observationer ännu bättre.

Vem som vill kan rapportera sina observationer av allt mellan vårtecken och hösttecken via www.naturenskalender.se eller med smartmobil-appen ”Naturens kalender”, men för att få bidra till den standardiserade miljöövervakningen behöver du registrera dig som fenologiväktare. Välkommen att bidra till klimatarbetet!

Kontakta oss om du är intresserad av att delta eller har frågor.

Vill du vara med och göra växtobservationer?folder_naturenskalender
Se www.naturenskalender.se och ta kontakt med
Kjell Bolmgren, SLU, Svenska fenologinätverket, kjell.bolmgren@slu.se, 0730-670365

Naturens kalender finns också som app till smartphone och du kan även följa naturens kalender på facebook.

Här finns en folder om Naturens kalender.

Text: Christina Kannesten, Länsstyrelsen i Hallands län