Gässlösa, en bokskogsvandring

Årets bokskogsvandring i Gässlösa utanför Varberg hade lockat 14 deltagare.
Vi gick efter en av de markerade lederna efter Stensån, som trots det torra vädret hade en rik vattenföring. Vitsippor blommade fint och de första hult- och ekbräknarna hade kommit upp. På de många angripna bokstammarna växte massor av fnöskticka, en svår parasit på områdets lövträd. Vid närmare studerande av tickorna hittade vi kläckhål av jättesvampmal (Scardia boletella )en rödlistad fjäril. Ett flertal nyanlända grönsångare och svart vita flugsnappare underhöll med sin sång under promenaden. Uppe på Böstesbergs topp intog vi den medhavda matsäcken och njöt av den vackra utsikten. På nedvägen tittade vi på omkullfallna bokar och möjligheten för nya individer att etablera sig i luckan som då uppstår. Vi hittade även två stora fina fruktkroppar av slemsvampen, sotägg (Reticularia lycoperdon ). Innan vi gick tillbaka till bilarna besökte vi en jätte ek som växer på reservatet, den har en omkrets på ca fyra och en halv meter.
Nytt för i år var att det fanns hörslinga att tillgå för personer med hörselnedsättning. Ett mycket bra initiativ av Länstyrelsen som jag gärna ser en fortsättning på.

Jätteeken i Gässlösa


Stensån, Gässlösa


Fikapaus på Böstesberg, Gässlösa