Exkursionsrapporter 2017

29/3  Årsmöte I år hade 25 personer mött upp till årsmötesförhandlingar i IOGTs lokal i Falkenberg. Tillförordnade ordföranden Christer Andersson förklarade mötet för öppnat och behörigen utlyst i årets program.
2016 års verksamhetsberättelse gicks igenom och därefter redogjordes för revisorernas genomgång av föreningens räkenskaper under året. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för den sittande styrelsen.
Styrelsen har under året bestått av nio ledamöter. Då Mathias Lindström avsagt sig omval kommande år, invaldes Börje Wernersson som ny ledamot i styrelsen. Börje bor i Kållered men har ett sommarboende i Espevik, Varberg.
Årsmötet valde Christer Andersson till ordförande för det kommande året, dessutom blev det omval på sittande styrelse.
Efter slutfört årsmöte vankades kaffe och frallor innan kvällens föredragshållare Börje Wernersson startade sitt föredrag om hur han börjat fröså och odla vilda växter i sin trädgård. När man såg alla fina bilder ökade lusten att själv försöka införa vilda växter i sin förfallna trädgård.
 

Kommentera