Floraväkteri

Floraväkteri i Halland – övervakning av rödlistade kärlväxter, mossor och lavar

Kortfattad historik
Floraväktarna startades 1987 av Världsnaturfonden WWF i samarbete med ArtDatabanken. I Hallands län började arbetet med floraövervakning 1993 genom projekt Hallands Flora. Från och med 2002 har ansvaret för verksamheten tagits över av Hallands Botaniska Förening.

I var och en av de sex hallandskommunerna finns minst en kommunansvarig som svarar på frågor och hjälper den som så önskar. En adresslista på dessa personer finns nedan.

Rödlistade växter i Halland 2016

Svenskt namnVetenskapligt namnEnhetKategoriAntal lokaler 2015Antal lokaler 2016Ej återfunna 2016Antal lokaler 2017Ej återfunna 2017
AskFraxinus excelsiorplantorstarkt hotad (EN)2
AtlantnäckrosNymphaea alba ssp occidentalisskottsårbar (VU)
BacksmörblommaRanunculus polyanthemosplantornära hotad (NT)
BacktimjanThymus serpyllumareanära hotad (NT)14
BergjohannesörtHypericum montanumplantornära hotad (NT)1
Blågrönt mannagräsGlyceria declinataskottsårbar (VU)49369
BohuslindTilia platyphyllosplantorakut hotad (CR)11
BolmörtHyoscyamus nigerplantornära hotad (NT)2
BorstsävIsolepis setaceaplantorstarkt hotad (EN)19142
BorsttågJuncus squarrosusplantornära hotad (NT)7
Bredskaftad fläckmaskrosTaraxacum euryphyllumplantorstarkt hotad (EN)31
BuerabjörnbärRubus onsalaensisareastarkt hotad (EN)2
BågstarrCarex maritimaskottstarkt hotad (EN)
CypresslummerLycopodium tristachyumskottsårbar (VU)66
DesmeknoppAdoxa moschatellinaskottnära hotad (NT)1212
DikesskräppaRumex conglomeratusplantorstarkt hotad (EN)1
DvärgbandtångZostera noltiiskottsårbar (VU)2
DvärgjohannesörtHypericum humifusumplantorstarkt hotad (EN)1
DvärglinRadiola linoidesplantorsårbar (VU)22134
DvärglåsbräkenBotrychium simplexplantorstarkt hotad (EN)
DvärgserradellaOrnithopus perpusillusplantorstarkt hotad (EN)211
Engelsk fetknoppSedum anglicumareanära hotad (NT)
EtternässlaUrtica urensplantornära hotad (NT)210
Flikig klippfibblaHieracium saxifragumplantorsårbar (VU)
FlytsvaltingLuronium natansskottstarkt hotad (EN)12
FlytsävIsolepis fluitansarea sårbar (VU)641
FläckmaskrosTaraxacum maculigerumplantorsårbar (VU)158
FyrlingCrassula aquaticaplantornära hotad (NT)12131
FågelarvHolosteum umbellatumplantorsårbar (VU)121
FältgentianaGentianella campestris ssp campestrisplantorstarkt hotad (EN)11
GlansbräkenAsplenium adiantum-nigrumplantorsårbar (VU)11
GranspiraPedicularis sylvaticaplantornära hotad (NT)33251
Grenigt kungsljusVerbascum lychnitisplantorsårbar (VU)31
GrusnejlikaGypsophila muralisplantorstarkt hotad (EN)2
GrådådraAlyssum alyssoidesplantorsårbar (VU)
HallandsfibblaHieracium subterdentatumplantorsårbar (VU)11
HartmansstarrCarex hartmaniiskottsårbar (VU)1
HavsfibblaHieracium marinumplantornära hotad (NT)
HedblomsterHelichrysum arenariumplantorsårbar (VU)67
HedjohannesörtHypericum pulchrumplantorstarkt hotad (EN)
HjorttungaAsplenium scolopendriumplantorstarkt hotad (EN)22
HjärtstillaLeonurus cardiacaplantorsårbar (VU)342
HuvudtågJuncus capitatusplantorstarkt hotad (EN)544
HårginstGenista pilosaplantornära hotad (NT)2
HårnarvSagina micropetalaplantornära hotad (NT)111
HöstlåsbräkenBotrychium multifidumplantornära hotad (NT)21
JordtistelCirsium acauleplantornära hotad (NT)11
Kal knipprotEpipactis phyllanthesplantorsårbar (VU)
KalvnosMisopates orontiumplantornära hotad (NT)34
KavelhirsSetaria viridisplantornära hotad (NT)22213
KlasefibblaCrepis praemorsaplantornära hotad (NT)
KlibbveronikaVeronica triphyllosplantorsårbar (VU)
KlittviolViola tricolor ssp. curtisiiplantorsårbar (VU)3
KlockgentianaGentiana pneumonantheskottsårbar (VU)33298
KlotgräsPilularia globuliferaareasårbar (VU)1161
KlubbfibblaArnoseris minimaplantorstarkt hotad (EN)
KnippnejlikaDianthus armeriaplantorstarkt hotad (EN)761
KnutörtLysimachia minimaplantorsårbar (VU)1584
KnärotGoodyera repensskottnära hotad (NT)12
KnölvialLathyrus tuberosusskottsårbar (VU)
KorskovallMelampyrum cristatumplantornära hotad (NT)1
KrypflokaHelosciadium inundatumplantorstarkt hotad (EN)951
KustgentianaGentianella campestris ssp balticaplantorstarkt hotad (EN)1
KvällsmaskrosTaraxacum praestansplantorsårbar (VU)
KällblekvideSalix hastata ssp. vegetaplantorsårbar (VU)11
KällfräneNasturtium officinaleplantorsårbar (VU)11
KällgräsCatabrosa aquaticaskottsårbar (VU)212217
KösaApera spica-ventiplantornära hotad (NT)
Liten kärrmaskrosTaraxacum litoraleplantornära hotad (NT)111
LjungögontröstEuphrasia micranthaplantorsårbar (VU)1522
LoppstarrCarex pulicarisplantorsårbar (VU)18112
LuddvickerVicia villosaplantorsårbar (VU)21
LungrotBlitum bonus-henricusplantorsårbar (VU)22
MajnycklarDactylorhiza majalis ssp majalisplantornära hotad (NT)
MarrispLimonium vulgareplantorsårbar (VU)108
MartornEryngium maritimumplantorstarkt hotad (EN)13
MellanlummerLycopodium zeilleriskottsårbar (VU)442
MjukdånGaleopsis ladanumplantornära hotad (NT)872
MosippaPulsatilla vernalisplantorstarkt hotad (EN)981
MurgrönsmöjaRanunculus hederaceusskottstarkt hotad (EN)127
MånlåsbräkenBotrychium lunariaplantornära hotad (NT)1381
MånviolLunaria redivivaplantornära hotad (NT)1
Mörk gnejsfibblaHieracium stibeophyllumplantorsårbar (VU)
NabbmaskrosTaraxacum prionumplantorsårbar (VU)11
NarrklibbfibblaHieracium chlorodesplantornära hotad (NT)1
NordslamkrypaElatine orthospermaplantorsårbar (VU)
NålbjörnbärRubus scissusareanära hotad (NT)
NålginstGenista anglicaplantorstarkt hotad (EN)16152
OnsalabjörnbärRubus polybracteatus areastarkt hotad (EN)2
OstkustfibblaHieracium rufescensplantornära hotad (NT)
OstronörtMertensia maritimaplantorakut hotad (CR)
PaddfotAsperugo procumbensplantor nära hotad (NT)11
PilbladSagittaria sagittifoliaplantornära hotad (NT)1715
PlattsävBlysmus compressusskottnära hotad (NT)
PraktnejlikaDianthus superbusplantorstarkt hotad (EN)11
RenlostaBromus arvensisskottstarkt hotad (EN)
RutlåsbräkenBotrychium matricariifoliumplantorsårbar (VU)32
RydetbjörnbärRubus rugulosusareastarkt hotad (EN)3
RylChimaphila umbellataskottstarkt hotad (EN)221
RödlånkeLythrum portulaplantornära hotad (NT)8102
RödsävBlysmus rufusskottnära hotad (NT)4
SaltmållaAtriplex pedunculataplantorstarkt hotad (EN)1
SaltstarrCarex vacillansskottnära hotad (NT)11
SanddådraCamelina microcarpaplantorsårbar (VU)
SandmållaAtriplex laciniataplantorstarkt hotad (EN)1432
SandtimotejPhleum arenariumplantorstarkt hotad (EN)1
SenfibblaHieracium cunctansplantorsårbar (VU)
SjötåtelDeschampsia setaceaplantorsårbar (VU)
SkaftslamkrypaElatine hexandraplantorstarkt hotad (EN)85
SkevmaskrosTaraxacum rubelurumplantorakut hotad (CR)11
SkogsalmUlmus glabraplantorakut hotad (CR)2
SkogsveronikaVeronica montanaskottsårbar (VU)44
SlitsfibblaHieracium polyschistomorphumplantorstarkt hotad (EN)
SlåtterfibblaHypochaeris maculataplantorsårbar (VU)2410
SlåttergubbeArnica montanaplantorsårbar (VU)22518212
Smal bandtångZostera angustifoliaskottstarkt hotad (EN)
Smal kärringtandLotus tenuisplantornära hotad (NT)105
SommarfibblaLeontodon hispidusplantornära hotad (NT)33
SpetsnatePotamogeton acutifoliusskottsårbar (VU)
StallörtOnonis spinosa ssp hircinaplantorsårbar (VU)51
SteningebjörnbärRubus sordirosanthusareanära hotad (NT)11
Stor hagfibblaHieracium megavulgatumplantornära hotad (NT)2
Stor sandliljaAnthericum liliagoskottstarkt hotad (EN)11
StorfryleLuzula sylvaticaplantorsårbar (VU)1
StortimjanThymus pulegioidesareasårbar (VU)541
StrandlummerLycopodiella inundataareanära hotad (NT)43
StrandstarrCarex paleaceaskottnära hotad (NT)
StrimtågJuncus foliosusplantor starkt hotad (EN)22
Styv glandelfibblaHieracium subglaucovirensplantorsårbar (VU)
SumpviolViola uliginosaskottnära hotad (NT)
Svarttandad maskrosTaraxacum duplidentifronsplantor sårbar (VU)22261
SvedjenävaGeranium bohemicumplantornära hotad (NT)
SydfibblaHieracium austrinumplantor nära hotad (NT)53
Sydlig trollfibblaHieracium pycnodonplantorstarkt hotad (EN)11
SydspärgelSpergula arvensis ssp. arvensisplantornära hotad (NT)
SöndrumsbjörnbärRubus soendrumensisareastarkt hotad (EN)13
TrollfibblaHieracium oistophyllumplantornära hotad (NT)
TrollsmultronDrymocallis rupestrisplantorsårbar (VU)21
TrubbdaggkåpaAlchemilla plicataplantornära hotad (NT)
Tysk ginstGenista germanicaplantorakut hotad (CR)11
UgglarpsbjörnbärRubus cordatiformisareasårbar (VU)11
Vanlig backrutaThalictrum simplex ssp. simplexskottnära hotad (NT)1
Vanlig backsippaPulsatilla vulgaris ssp. vulgarisplantorsårbar (VU)9813610
VattenståndsJacobaea aquaticaplantorsårbar (VU)431
VikenbjörnbärRubus vikensisareanära hotad (NT)11
VildrisLeersia oryzoidesskottsårbar (VU)82642
Vit kattostMalva pusillaplantorsårbar (VU)22
VitnoppaPseudognaphalium luteoalbumplantorakut hotad (CR)11
VittåtelAira caryophylleaplantorsårbar (VU)22
VityxnePseudorchis albidaplantorstarkt hotad (EN)2
VästkustfibblaHieracium norvegicumplantornära hotad (NT)2
VästkustrosRosa inodoraplantorstarkt hotad (EN)75
VäxeltandsfibblaHieracium dentifoliumplantorsårbar (VU)
ÅkerfibblaHypochoeris glabraplantorsårbar (VU)403610
ÅkerkullaAnthemis arvensisplantornära hotad (NT)751
ÅkerkålBrassica rapa ssp. campestrisplantornära hotad (NT)
ÅkermaddSherardia arvensisplantorstarkt hotad (EN)121
ÅkerrättikaRaphanus raphanistrumplantorsårbar (VU)1
ÅkerrödtoppaOdontites vernusplantornära hotad (NT)
ÅkerskallraRhinanthus angustifolius ssp. apterusplantorakut hotad (CR)
ÅkersyskaStachys arvensisplantorsårbar (VU)464
ÄngsnattviolPlatanthera bifolia ssp bifoliaplantornära hotad (NT)86
ÄngsskäraSerratula tinctoriaskottnära hotad (NT)54
ÄngsstarrCarex hostianaskottnära hotad (NT)106
ÄvjebroddLimosella aquaticaplantornära hotad (NT)33

Här finns en lista över rödlistade kärlväxter i Halland 2014.

Du är hjärtlig välkommen att hjälpa till med floraväkteriet i Halland.
För att få hjälp med att komma igång, vänligen kontakta våra kontaktpersoner.