Floraväkteri

Floraväkteri i Halland – övervakning av rödlistade kärlväxter, mossor och lavar

Kortfattad historik
Floraväktarna startades 1987 av Världsnaturfonden WWF i samarbete med ArtDatabanken. I Hallands län började arbetet med floraövervakning 1993 genom projekt Hallands Flora. Från och med 2002 har ansvaret för verksamheten tagits över av Hallands Botaniska Förening.

I var och en av de sex hallandskommunerna finns minst en kommunansvarig som svarar på frågor och hjälper den som så önskar. En adresslista på dessa personer finns nedan.

Rödlistade växter i Halland 2016

Svenskt namnVetenskapligt namnEnhetKategori
AtlantnäckrosNymphaea alba ssp occidentalisskottsårbar (VU)
BacksmörblommaRanunculus polyanthemosplantornära hotad (NT)
BergjohannesörtHypericum montanumplantornära hotad (NT)
BolmörtHyoscyamus nigerplantornära hotad (NT)
BågstarrCarex maritimaskottstarkt hotad (EN)
DvärgbandtångZostera noltiiskottsårbar (VU)
DvärglåsbräkenBotrychium simplexplantorstarkt hotad (EN)
Engelsk fetknoppSedum anglicumareanära hotad (NT)
Flikig klippfibblaHieracium saxifragumplantorsårbar (VU)
GrusnejlikaGypsophila muralisplantorstarkt hotad (EN)
GrådådraAlyssum alyssoidesplantorsårbar (VU)
HavsfibblaHieracium marinumplantornära hotad (NT)
HedjohannesörtHypericum pulchrumplantorstarkt hotad (EN)
Kal knipprotEpipactis phyllanthesplantorsårbar (VU)
KlasefibblaCrepis praemorsaplantornära hotad (NT)
KlibbveronikaVeronica triphyllosplantorsårbar (VU)
KlittviolViola tricolor ssp. curtisiiplantorsårbar (VU)
KlubbfibblaArnoseris minimaplantorstarkt hotad (EN)
KnölvialLathyrus tuberosusskottsårbar (VU)
KustgentianaGentianella campestris ssp balticaplantorstarkt hotad (EN)
KvällsmaskrosTaraxacum praestansplantorsårbar (VU)
KösaApera spica-ventiplantornära hotad (NT)
MajnycklarDactylorhiza majalis ssp majalisplantornära hotad (NT)
Mörk gnejsfibblaHieracium stibeophyllumplantorsårbar (VU)
NordslamkrypaElatine orthospermaplantorsårbar (VU)
NålbjörnbärRubus scissusareanära hotad (NT)
OstkustfibblaHieracium rufescensplantornära hotad (NT)
OstronörtMertensia maritimaplantorakut hotad (CR)
PlattsävBlysmus compressusskottnära hotad (NT)
RenlostaBromus arvensisskottstarkt hotad (EN)
SaltmållaAtriplex pedunculataplantorstarkt hotad (EN)
SanddådraCamelina microcarpaplantorsårbar (VU)
SenfibblaHieracium cunctansplantorsårbar (VU)
SjötåtelDeschampsia setaceaplantorsårbar (VU)
SlitsfibblaHieracium polyschistomorphumplantorstarkt hotad (EN)
Smal bandtångZostera angustifoliaskottstarkt hotad (EN)
SpetsnatePotamogeton acutifoliusskottsårbar (VU)
StrandstarrCarex paleaceaskottnära hotad (NT)
Styv glandelfibblaHieracium subglaucovirensplantorsårbar (VU)
SumpviolViola uliginosaskottnära hotad (NT)
SvedjenävaGeranium bohemicumplantornära hotad (NT)
SydspärgelSpergula arvensis ssp. arvensisplantornära hotad (NT)
TrollfibblaHieracium oistophyllumplantornära hotad (NT)
TrubbdaggkåpaAlchemilla plicataplantornära hotad (NT)
VityxnePseudorchis albidaplantorstarkt hotad (EN)
VäxeltandsfibblaHieracium dentifoliumplantorsårbar (VU)
ÅkerkålBrassica rapa ssp. campestrisplantornära hotad (NT)
ÅkerrödtoppaOdontites vernusplantornära hotad (NT)
ÅkerskallraRhinanthus angustifolius ssp. apterusplantorakut hotad (CR)
BohuslindTilia platyphyllosplantorakut hotad (CR)
DikesskräppaRumex conglomeratusplantorstarkt hotad (EN)
DvärgjohannesörtHypericum humifusumplantorstarkt hotad (EN)
FlytsvaltingLuronium natansskottstarkt hotad (EN)
FågelarvHolosteum umbellatumplantorsårbar (VU)
FältgentianaGentianella campestris ssp campestrisplantorstarkt hotad (EN)
GlansbräkenAsplenium adiantum-nigrumplantorsårbar (VU)
HallandsfibblaHieracium subterdentatumplantorsårbar (VU)
HartmansstarrCarex hartmaniiskottsårbar (VU)
HårnarvSagina micropetalaplantornära hotad (NT)
JordtistelCirsium acauleplantornära hotad (NT)
KnärotGoodyera repensskottnära hotad (NT)
KorskovallMelampyrum cristatumplantornära hotad (NT)
KällblekvideSalix hastata ssp. vegetaplantorsårbar (VU)
KällfräneNasturtium officinaleplantorsårbar (VU)
Liten kärrmaskrosTaraxacum litoraleplantornära hotad (NT)
MartornEryngium maritimumplantorstarkt hotad (EN)
MånviolLunaria redivivaplantornära hotad (NT)
NabbmaskrosTaraxacum prionumplantorsårbar (VU)
NarrklibbfibblaHieracium chlorodesplantornära hotad (NT)
PaddfotAsperugo procumbensplantor nära hotad (NT)
PraktnejlikaDianthus superbusplantorstarkt hotad (EN)
SaltstarrCarex vacillansskottnära hotad (NT)
SandtimotejPhleum arenariumplantorstarkt hotad (EN)
SkevmaskrosTaraxacum rubelurumplantorakut hotad (CR)
SteningebjörnbärRubus sordirosanthusareanära hotad (NT)
Stor sandliljaAnthericum liliagoskottstarkt hotad (EN)
StorfryleLuzula sylvaticaplantorsårbar (VU)
Sydlig trollfibblaHieracium pycnodonplantorstarkt hotad (EN)
SöndrumsbjörnbärRubus soendrumensisareastarkt hotad (EN)
Tysk ginstGenista germanicaplantorakut hotad (CR)
UgglarpsbjörnbärRubus cordatiformisareasårbar (VU)
Vanlig backrutaThalictrum simplex ssp. simplexskottnära hotad (NT)
VikenbjörnbärRubus vikensisareanära hotad (NT)
VitnoppaPseudognaphalium luteoalbumplantorakut hotad (CR)
ÅkermaddSherardia arvensisplantorstarkt hotad (EN)
ÅkerrättikaRaphanus raphanistrumplantorsårbar (VU)
AskFraxinus excelsiorplantorstarkt hotad (EN)
BuerabjörnbärRubus onsalaensisareastarkt hotad (EN)
DvärgserradellaOrnithopus perpusillusplantorstarkt hotad (EN)
EtternässlaUrtica urensplantornära hotad (NT)
HjorttungaAsplenium scolopendriumplantorstarkt hotad (EN)
HårginstGenista pilosaplantornära hotad (NT)
HöstlåsbräkenBotrychium multifidumplantornära hotad (NT)
LuddvickerVicia villosaplantorsårbar (VU)
LungrotBlitum bonus-henricusplantorsårbar (VU)
OnsalabjörnbärRubus polybracteatus areastarkt hotad (EN)
RylChimaphila umbellataskottstarkt hotad (EN)
SkogsalmUlmus glabraplantorakut hotad (CR)
Stor hagfibblaHieracium megavulgatumplantornära hotad (NT)
StrimtågJuncus foliosusplantor starkt hotad (EN)
TrollsmultronDrymocallis rupestrisplantorsårbar (VU)
Vit kattostMalva pusillaplantorsårbar (VU)
VittåtelAira caryophylleaplantorsårbar (VU)
VästkustfibblaHieracium norvegicumplantornära hotad (NT)
Bredskaftad fläckmaskrosTaraxacum euryphyllumplantorstarkt hotad (EN)
Grenigt kungsljusVerbascum lychnitisplantorsårbar (VU)
HjärtstillaLeonurus cardiacaplantorsårbar (VU)
KalvnosMisopates orontiumplantornära hotad (NT)
RutlåsbräkenBotrychium matricariifoliumplantorsårbar (VU)
RydetbjörnbärRubus rugulosusareastarkt hotad (EN)
SommarfibblaLeontodon hispidusplantornära hotad (NT)
ÄvjebroddLimosella aquaticaplantornära hotad (NT)
MellanlummerLycopodium zeilleriskottsårbar (VU)
RödsävBlysmus rufusskottnära hotad (NT)
SkogsveronikaVeronica montanaskottsårbar (VU)
StrandlummerLycopodiella inundataareanära hotad (NT)
VattenståndsJacobaea aquaticaplantorsårbar (VU)
ÅkersyskaStachys arvensisplantorsårbar (VU)
HuvudtågJuncus capitatusplantorstarkt hotad (EN)
StallörtOnonis spinosa ssp hircinaplantorsårbar (VU)
StortimjanThymus pulegioidesareasårbar (VU)
SydfibblaHieracium austrinumplantor nära hotad (NT)
ÄngsskäraSerratula tinctoriaskottnära hotad (NT)
CypresslummerLycopodium tristachyumskottsårbar (VU)
FlytsävIsolepis fluitansarea sårbar (VU)
HedblomsterHelichrysum arenariumplantorsårbar (VU)
BorsttågJuncus squarrosusplantornära hotad (NT)
KnippnejlikaDianthus armeriaplantorstarkt hotad (EN)
VästkustrosRosa inodoraplantorstarkt hotad (EN)
ÅkerkullaAnthemis arvensisplantornära hotad (NT)
MjukdånGaleopsis ladanumplantornära hotad (NT)
RödlånkeLythrum portulaplantornära hotad (NT)
SkaftslamkrypaElatine hexandraplantorstarkt hotad (EN)
ÄngsnattviolPlatanthera bifolia ssp bifoliaplantornära hotad (NT)
KrypflokaHelosciadium inundatumplantorstarkt hotad (EN)
MosippaPulsatilla vernalisplantorstarkt hotad (EN)
MarrispLimonium vulgareplantorsårbar (VU)
Smal kärringtandLotus tenuisplantornära hotad (NT)
ÄngsstarrCarex hostianaskottnära hotad (NT)
KlotgräsPilularia globuliferaareasårbar (VU)
DesmeknoppAdoxa moschatellinaskottnära hotad (NT)
FyrlingCrassula aquaticaplantornära hotad (NT)
MurgrönsmöjaRanunculus hederaceusskottstarkt hotad (EN)
MånlåsbräkenBotrychium lunariaplantornära hotad (NT)
BacktimjanThymus serpyllumareanära hotad (NT)
SandmållaAtriplex laciniataplantorstarkt hotad (EN)
FläckmaskrosTaraxacum maculigerumplantorsårbar (VU)
KnutörtLysimachia minimaplantorsårbar (VU)
LjungögontröstEuphrasia micranthaplantorsårbar (VU)
NålginstGenista anglicaplantorstarkt hotad (EN)
PilbladSagittaria sagittifoliaplantornära hotad (NT)
LoppstarrCarex pulicarisplantorsårbar (VU)
BorstsävIsolepis setaceaplantorstarkt hotad (EN)
KällgräsCatabrosa aquaticaskottsårbar (VU)
DvärglinRadiola linoidesplantorsårbar (VU)
KavelhirsSetaria viridisplantornära hotad (NT)
Svarttandad maskrosTaraxacum duplidentifronsplantor sårbar (VU)
SlåtterfibblaHypochaeris maculataplantorsårbar (VU)
GranspiraPedicularis sylvaticaplantornära hotad (NT)
KlockgentianaGentiana pneumonantheskottsårbar (VU)
ÅkerfibblaHypochoeris glabraplantorsårbar (VU)
Blågrönt mannagräsGlyceria declinataskottsårbar (VU)
VildrisLeersia oryzoidesskottsårbar (VU)
Vanlig backsippaPulsatilla vulgaris ssp. vulgarisplantorsårbar (VU)
SlåttergubbeArnica montanaplantorsårbar (VU)

Här finns en lista över rödlistade kärlväxter i Halland 2014.

Du är hjärtlig välkommen att hjälpa till med floraväkteriet i Halland.
För att få hjälp med att komma igång, vänligen kontakta våra kontaktpersoner.