Styrelsen

Christer Andersson
Ordförande
Viekärrsvägen 2 43294 Varberg
Tel: 070-575 71 43
ch_andersson5@hotmail.com

Kaj Davidsson
Sekreterare

Sandstigen 6, 312 60 Mellbystrand
Tel: 0430-250 81
KajDavidsson@hotmail.com
hallandsbotan@gmail.com

Lars Andersson
Kassör

Stenfalksvägen 1, 302 61 Halmstad
Tel: 035-22 01 45, 070-418 44 24
lars.andersson@halmstad.biz

Jan Kuylenstierna
Ledamot
Cypressvägen 7, 430 33 Fjärås
Tel: 0300-54 08 70
jan.kuylenstierna@telia.com

Lars-Erik Magnusson
Floraväktaransvarig
Blåvingevägen 13, 302 65 Halmstad
Tel: 035-401 54
lars.erik.magnusson@gmail.com

Margit Andersson
Ledamot
Lidhult 108, 314 91 Torup
Tel: 076-851 34 08

Lars Schale
Ledamot
Utterkroken Killhult 161, 312 98 Våxtorp
0430-311 18, 072-743 11 18
lars@schale.se

Maria Persson
Ledamot
Laholmsvägen 60, 302 67 Halmstad
035-128027, 070-475 59 58
maria.hallands.botaniska@hotmail.com

Börje Wernersson
Ledamot
Heljereds byväg 13, 428 36 Kållered
Tel: 073-7255678
borje.wernersson@gmail.com

Arne Lysell
Ledamot
Slättetorpet 70, 305 78 Kvibille
Tel: 070-552 49 15
arne.lysell@telia.com

 

Revisorer
Britt Flodérus
Hans-Erik Karlsson
Berit Axelsson – suppleant

Valberedning
Jan Olof Svensson (sammankallande)
Erik Ljungstrand
Lars Stibe