Årets växt, Svart trolldruva

Årets växt är röd och svart trolldruva. För Hallands del förekommer bara svart trolldruva. 83 gamla lokaler är noterade, de flesta med tyvärr dålig noggrannhet. Om ni har den goda turen att hitta en förekomst, vänligen räkna/beräkna antal plantor och rapportera direkt till Artportalen eller meddela per tfn/E-post till kommunansvarig eller till Lars Erik Magnusson. Glöm inte att dessutom rapportera att lokalen är eftersökt utan resultat, alltid bra att veta varför den är borta.