Kurser

Studiecirklar

Fältbotanik i Falkenbergstrakten
För nionde året leder Nils-Gustaf Nilsson denna populära cirkel. Både du som varit med förut och du som är ny är välkommen att delta. Det blir cirka åtta sammankomster under säsongen. Inga förkunskaper krävs, men ta med flora och lupp om du har. Cirkeln är kostnadsfri. Frågor och intresseanmälan ställs till Nils-Gustaf Nilsson, tel. 0346-80896, nils-gustaf.nilsson@bredband.net senast den 1 april. Ett planeringsmöte hålls i början av april och exkursionsdagarna bestäms då i samråd med deltagarna.

Fältbotanik i Halmstadstrakten
Cirkeln går för sjätte året och bedrivs på liknande sätt som den föregående. Ledare är Per Wahlén och kontaktman är Lars Andersson.. En av målsättningarna är att genomföra en återinventering av en kartruta för att kunna jämföra med resultatet från inventeringen på 1980-talet för Hallands Flora. Nya deltagare är hjärtligt välkomna. Anmälan till Lars Andersson senast den 1 april.

Floraväkterivandringar
Vi har gemensamma floraväkterivandringar i alla våra sex Hallands kommuner. Att vara med på dessa är ett bra sätt att lära sig mer. Lämpliga kontaktpersoner, se nedan.

Laholm Kaj Davidsson 0430-250 81 eller Lars Schale 0430-311 18

Halmstad Lars Andersson 035-22 01 45 eller Lars-Erik Magnusson 035-401 54

Hylte Margit Andersson 076-851 34 08 eller Birgitta Strömblad 0371-600 91

Falkenberg Nils-Gustaf Nilsson 0346-808 96

Varberg Christer Andersson 070-575 71 43

Kungsbacka Jan Kuylenstierna 0300-54 08 70