Om föreningen

Föreningens målsättning är:

•  att öka kunskaperna om den botaniska mångfalden i landskapet
•  att arbeta för bevarande av denna mångfald
•  att stimulera intresset för botanik i allmänhet

Vi vill nå våra mål genom att:

•  ordna exkursioner
•  arrangera studiecirklar
•  bevaka hotade arter
•  bedriva praktisk naturvård
•  hålla kontakt med markägare, myndigheter, institutioner och forskare
•  ha en hemsida

Hallands Botaniska Förening bildades i oktober 2002.

Bli medlem!
Du är varmt välkommen att bli medlem i HBF! Det enda som krävs för att bli medlem är att Du är nyfiken på allt det vackra och märkliga som växtvärlden har att erbjuda. Och att Du är beredd att avstå 100 kronor till medlemsavgift.

Vårt bankgironummer är 202-6342. Kom ihåg att ange namn, adress och telefonnummer samt även mobilnummer och e-postadress på inbetalningskortet. http://www.hallandsbotan.org/ är adressen till vår hemsida. Det går även att SWISHA medlemsavgiften till nummer 123 050 5446

Informationsbroschyr
Föreningen har tagit fram en broschyr med tips på botaniska utflyktsmål i Halland. Broschyren kommer att finnas på bibliotek, turistbyråer och andra ställen för spridning. För mer information kontakta någon i styrelsen. Broschyren finns också att ladda hem som pdf.