Facebook-initiativ – ”Botanik i Väst”

De botaniska föreningarna i Bohuslän, Göteborg, Halland och Västergötland har enats om att tillsammans starta en grupp på Facebook (FB) för att sprida kunskap om och skapa intresse för floran i vår region.

Vi kallar denna grupp ”Botanik i Väst”.

Vi noterar med oro att intresset för botanik hos unga/yngre är litet och att ”återväxten” i våra föreningar därför är problematisk, såväl nu som på sikt. Som ett av flera sätt att göra något åt detta är det naturligt och meningsfullt att även vi använder oss av sociala medier för att nå ut med information och kunskap om floran i vår region; sociala medier ju den dominerande formen för kommunikation hos framför allt unga/yngre människor i dagens samhälle.

Till skillnad från traditionella hemsidor är kommunikation via sociala medier snabb, direkt och uppsökande; lite som en dagstidning kanske man kan säga. Den stimulerar till frekventa kontakter och ofta dagligt utbyte av information.

Vi ser vårt FB-initiativ som ett komplement till informationen på våra respektive hemsidor.

Väl fungerande grupper på sociala medier är ”självgående”, men detta förutsätter engagemang och intresse av att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter om floran i vår region, för att på så sätt stimulera intresset för botanik hos andra och gärna nya gruppmedlemmar. Vår FB-grupp blir vad vi gemensamt gör den till.

Vi hoppas att du vill dra ditt strå till stacken och bli medlem i Botanik i Väst, som nu är tillgänglig på Facebook. Är du redan med på Facebook kan du söka på Botanik i Väst och anmäla att du vill bli medlem i gruppen. Är du inte med på Facebook måste du registrera dig först. Instruktioner hur man gör finns på Facebook. Det är vår förhoppning att du även försöker intressera vänner och bekanta som inte är medlemmar i våra föreningar, gärna unga/yngre personer, att ansluta sig till gruppen. Förhoppningsvis vill dessa även bli medlemmar i våra föreningar framöver.

Vi planerar att utvärdera detta initiativ i slutet av året för att se om det finns förutsättningar för att fortsätta med gruppen och i så fall hur vi kan utveckla den vidare. Vi hoppas att du går med i gruppen och bidrar aktivt till dess innehåll. Vi ska göra så gott vi kan.

Botanik i väst är en öppen grupp som syftar till

• Att sprida kunskap om och intresse för botanik i vår region genom kommunikation i ett socialt, internet-baserat medium (Facebook, FB), både för medlemmar och icke-medlemmar i våra respektive föreningar.

• Att vara ett snabbt och lättillgängligt forum för diskussion om och utbyte av erfarenheter och kunskap om floran i vår region.

• Att skapa nya och upprätthålla befintliga kontakter mellan FB-gruppens botanikintresserade medlemmar.

• Att vara ett komplement till informationen på de botaniska föreningarnas hemsidor.

• Att hjälpa till med artbestämning av uppladdade växtbilder där detta är möjligt. Obs! Kontrollera bildkvalitén och gör gärna ett försök att själv artbestämma med lämpliga floror innan du postar dina bilder till gruppen för hjälp.

• Att tipsa FB-gruppens medlemmar om intressanta och aktuella växter och växtlokaler i regionen för att stimulera till återbesök m m. Obs! Om du hittat en mycket sällsynt växt är det bra om du kontaktar en botanisk förening nära dig för råd om fyndet skall hållas hemligt; detta för att undvika risken för otillåten plockning eller uppgrävning.

• Att till en början fokusera på kärlväxter, men om expertis finns tillgänglig i gruppen även inkludera mossor, lavar och svampar.

• Att kalla till spontana exkursioner med kort varsel på intressanta växtlokaler, som komplement till föreningarnas övriga exkursionsprogram som planeras med lång framförhållning.

Obs! Vår FB-grupp är enbart avsedd för botanik. Otillbörlig information som inte har botaniskt innehåll (t ex marknadsföring) kommer att beivras och kan leda till uteslutning från gruppen.

Skunkkalla vid Fylleån

Föreningen fick ett mail från Marianne Berger, som till vardags bor i Bremen, men har sommarstuga i Ryaberg. Vid Fylleån, mellan Ryaberg och Bygget, hittade hon dessa iögonfallande växter. Växterna på bilden föreställer skunkkalla Lysichiton americanus, som ursprungligen är hemmahörande i Nordamerika, men som spridit sig från trädgårdsdammar i Sverige. Arten hittas på flera platser utmed Fylleån.

Torlabo Ostern 2014 023

Hur blev de vilda blommornas dag?

 

jesper lind guidning aleskogen bruno

Bruno Toftgård guidar i Aleskogen (Foto: Jesper Lind)

De vilda blommornas dag bjöd inte på något strålande sommarväder för oss hallänningar, men en del blomstervandrare blev det till slut ändå. Vandringen i Aleskogen för vilken Bruno Toftgård stod som guide, bjöd på en trevlig överraskning: En av de ungdomar som var med på vandringen i samband med SBF:s botaniska ungdomsläger, lyckades hitta en låsbräken (Botrychium lunaria) på Civila flygfältet strax öster om Aleskogen.

 

tiggarranunkel jesper lind

En annan av de växter som observerades under vandringen – den giftiga tiggarranunkeln (Ranunculus sceleratus) – som växte vid ett bäckutflöde vid stranden i samma område. (Foto: Jesper Lind)