Äldre sidor

Här har vi samlat material från den gamla hemsidan, bl.a. exkursionsrapporter med bilder, som ännu kan vara av intresse och locka till botaniska utflykter.

Ingvar Lenfors tionde sockenflora: ”Valinges flora”

Mossexkursion till Ullasjöbäckens NR

Växtvärldens opportunister, ruderatmarker i Halmstadstrakten

Exkursion i Sperlingsholmsallén

Svampar vid Stättared

Rörö, Göteborgs skärgård

Allarp, Skummeslövsstrand
– grön korridor eller villabebyggelse?

Exkursion till kärret i Gloppe

Sinanders kulle och utdelning av Floravårdspriset 2010

Ett ryck för Hallands landskapsblomma 100603

Mosippor på bombfältet 100417

Kvällsmöte i Laholm 100329

Årsmöte 2010

Verksamhetsberättelse 2009

Lavar i Biskopstorp 091024

Svampexkursion 090927

Sönnerbergens flora 090801

Studiecirkel 2009

Grustaget i Ålstorp 090830

Algexkursion i Stensjöstrand 090823

Limhamns kalkbrott 090816

Utdelning av Floravårdspris 2009

Blomflugor på Björkelund 090627

Tätortsbotanik i Hyltebruk 090616

Hänryckning i ginstbacken 090604

Vårutflykt till Hallands Väderö 090531

Mossor i Yngeredsfors 090419

Växtvärldens värstingar 090401

Årsmöte 2009 i Falkenberg

Verksamhetsberättelse 2008

Morups Tånge 080724

Aggresiva nykomlingar 081105

Sandmarkssvampar 081019

Främmande gräsarter

Signalarter 080927

Svampexkursion 080913

Ruderatväxter 080830

Motionsbotanik (2007)

Vårfloran i Bökeberg (2007)

Releaseparty hos grannförening (2007)

Grimsholmen (2007)

Tjolöholm (2007)

Trollehallar (2007)

Ängssvampexkursion (2006)

Hamnutfyllnadens ruderatmarksflora (2006)

Mogölsmyren (2006)

Lagaoset – växter och skötselmetoder (2006)

Observationslista över träd och buskar (2006)

Ny sockenflora av Ingvar Lenfors (2006)

Vesslunda – naturreservat (2006)

Ormbunksexkursion (2006)

Floravårdspris (2006)

Sinanders kulle och Järnmölle (2006)

Kullaberg – de tusen kärlväxternas berg (2006)

Särö Västerskog exkursion (2006)

Nissatröm exkursion (2005)

Skirmosseinventeringen (2005)

Lavar på Jätteberget (2005)

Slåttergille på Björkelund (2005)

Algfloran vid Morups tånge (2005)

Botaniskt eldorado i Halmstad (2005)

Blom- och insektsexkursion till Björkelund (2005)

Björnbärsexkursion (2005)

Hallandsexkursion med Närkebotanister (2005)

Exkursion till Vendelsö (2005)

Exkursion till Årenäsreservatet (2005)

Höst (2004)

Vinterbotanik (2004)

Flygstadens botaniska mångfald (2004)

Jätteträd (2004)

Svampexkursion i Hylte (2004)

Alger vid Hallandskusten (2004)

Exkursion till Mårås (2004)

Mosscirkel (2004)