Floraväkteri

Floraväkteri i Halland – övervakning av rödlistade kärlväxter, mossor och lavar

Kortfattad historik
Floraväktarna startades 1987 av Världsnaturfonden WWF i samarbete med ArtDatabanken. I Hallands län började arbetet med floraövervakning 1993 genom projekt Hallands Flora. Från och med 2002 har ansvaret för verksamheten tagits över av Hallands Botaniska Förening.

På Sveriges Botaniska Förenings hemsida finns mera information om floraväkteriet.

Du är hjärtligt välkommen att hjälpa till med floraväkteriet i Halland. För att få hjälp med att komma igång kan du höra av dig till någon av våra kontaktpersoner. Det finns minst en kommunansvarig i var och en av de sex hallandskommunerna som svarar på frågor och hjälper den som så önskar.

I tabellen nedan listas aktuella rödlistade arter i Halland. Sökning kan ske fritt och resultatet visar alla rader som innehåller sökordet. Sortera kolumnerna genom att klicka på pilarna i tabellhuvudet.

Rödlistade växter i Halland 2019 (enligt 2015 års rödlista)

Svenskt namnVetenskapligt namnEnhetKategori
AskFraxinus excelsiorplantorstarkt hotad (EN)
AtlantnäckrosNymphaea alba ssp occidentalisskottsårbar (VU)
BacksmörblommaRanunculus polyanthemosplantornära hotad (NT)
BacktimjanThymus serpyllumareanära hotad (NT)
BergjohannesörtHypericum montanumplantornära hotad (NT)
Blågrönt mannagräsGlyceria declinataskottsårbar (VU)
BohuslindTilia platyphyllosplantorakut hotad (CR)
BolmörtHyoscyamus nigerplantornära hotad (NT)
BorstsävIsolepis setaceaplantorstarkt hotad (EN)
BorsttågJuncus squarrosusplantornära hotad (NT)
Bredskaftad fläckmaskrosTaraxacum euryphyllumplantorstarkt hotad (EN)
BuerabjörnbärRubus onsalaensisareastarkt hotad (EN)
BågstarrCarex maritimaskottstarkt hotad (EN)
CypresslummerLycopodium tristachyumskottsårbar (VU)
DesmeknoppAdoxa moschatellinaskottnära hotad (NT)
DikesskräppaRumex conglomeratusplantorstarkt hotad (EN)
DvärgbandtångZostera noltiiskottsårbar (VU)
DvärgjohannesörtHypericum humifusumplantorstarkt hotad (EN)
DvärglinRadiola linoidesplantorsårbar (VU)
DvärglåsbräkenBotrychium simplexplantorstarkt hotad (EN)
DvärgserradellaOrnithopus perpusillusplantorstarkt hotad (EN)
Engelsk fetknoppSedum anglicumareanära hotad (NT)
EtternässlaUrtica urensplantornära hotad (NT)
Flikig klippfibblaHieracium saxifragumplantorsårbar (VU)
FlytsvaltingLuronium natansskottstarkt hotad (EN)
FlytsävIsolepis fluitansarea sårbar (VU)
FläckmaskrosTaraxacum maculigerumplantorsårbar (VU)
FyrlingCrassula aquaticaplantornära hotad (NT)
FågelarvHolosteum umbellatumplantorsårbar (VU)
FältgentianaGentianella campestris ssp campestrisplantorstarkt hotad (EN)
GlansbräkenAsplenium adiantum-nigrumplantorsårbar (VU)
GranspiraPedicularis sylvaticaplantornära hotad (NT)
Grenigt kungsljusVerbascum lychnitisplantorsårbar (VU)
GrusnejlikaGypsophila muralisplantorstarkt hotad (EN)
GrådådraAlyssum alyssoidesplantorsårbar (VU)
HallandsfibblaHieracium subterdentatumplantorsårbar (VU)
HartmansstarrCarex hartmaniiskottsårbar (VU)
HavsfibblaHieracium marinumplantornära hotad (NT)
HedblomsterHelichrysum arenariumplantorsårbar (VU)
HedjohannesörtHypericum pulchrumplantorstarkt hotad (EN)
HjorttungaAsplenium scolopendriumplantorstarkt hotad (EN)
HjärtstillaLeonurus cardiacaplantorsårbar (VU)
HuvudtågJuncus capitatusplantorstarkt hotad (EN)
HårginstGenista pilosaplantornära hotad (NT)
HårnarvSagina micropetalaplantornära hotad (NT)
HöstlåsbräkenBotrychium multifidumplantornära hotad (NT)
JordtistelCirsium acauleplantornära hotad (NT)
Kal knipprotEpipactis phyllanthesplantorsårbar (VU)
KalvnosMisopates orontiumplantornära hotad (NT)
KavelhirsSetaria viridisplantornära hotad (NT)
KlasefibblaCrepis praemorsaplantornära hotad (NT)
KlibbveronikaVeronica triphyllosplantorsårbar (VU)
KlittviolViola tricolor ssp. curtisiiplantorsårbar (VU)
KlockgentianaGentiana pneumonantheskottsårbar (VU)
KlotgräsPilularia globuliferaareasårbar (VU)
KlubbfibblaArnoseris minimaplantorstarkt hotad (EN)
KnippnejlikaDianthus armeriaplantorstarkt hotad (EN)
KnutörtLysimachia minimaplantorsårbar (VU)
KnärotGoodyera repensskottnära hotad (NT)
KnölvialLathyrus tuberosusskottsårbar (VU)
KorskovallMelampyrum cristatumplantornära hotad (NT)
KrypflokaHelosciadium inundatumplantorstarkt hotad (EN)
KustgentianaGentianella campestris ssp balticaplantorstarkt hotad (EN)
KvällsmaskrosTaraxacum praestansplantorsårbar (VU)
KällblekvideSalix hastata ssp. vegetaplantorsårbar (VU)
KällfräneNasturtium officinaleplantorsårbar (VU)
KällgräsCatabrosa aquaticaskottsårbar (VU)
KösaApera spica-ventiplantornära hotad (NT)
Liten kärrmaskrosTaraxacum litoraleplantornära hotad (NT)
LjungögontröstEuphrasia micranthaplantorsårbar (VU)
LoppstarrCarex pulicarisplantorsårbar (VU)
LuddvickerVicia villosaplantorsårbar (VU)
LungrotBlitum bonus-henricusplantorsårbar (VU)
MajnycklarDactylorhiza majalis ssp majalisplantornära hotad (NT)
MarrispLimonium vulgareplantorsårbar (VU)
MartornEryngium maritimumplantorstarkt hotad (EN)
MellanlummerLycopodium zeilleriskottsårbar (VU)
MjukdånGaleopsis ladanumplantornära hotad (NT)
MosippaPulsatilla vernalisplantorstarkt hotad (EN)
MurgrönsmöjaRanunculus hederaceusskottstarkt hotad (EN)
MånlåsbräkenBotrychium lunariaplantornära hotad (NT)
MånviolLunaria redivivaplantornära hotad (NT)
Mörk gnejsfibblaHieracium stibeophyllumplantorsårbar (VU)
NabbmaskrosTaraxacum prionumplantorsårbar (VU)
NarrklibbfibblaHieracium chlorodesplantornära hotad (NT)
NordslamkrypaElatine orthospermaplantorsårbar (VU)
NålbjörnbärRubus scissusareanära hotad (NT)
NålginstGenista anglicaplantorstarkt hotad (EN)
OnsalabjörnbärRubus polybracteatus areastarkt hotad (EN)
OstkustfibblaHieracium rufescensplantornära hotad (NT)
OstronörtMertensia maritimaplantorakut hotad (CR)
PaddfotAsperugo procumbensplantor nära hotad (NT)
PilbladSagittaria sagittifoliaplantornära hotad (NT)
PlattsävBlysmus compressusskottnära hotad (NT)
PraktnejlikaDianthus superbusplantorstarkt hotad (EN)
RenlostaBromus arvensisskottstarkt hotad (EN)
RutlåsbräkenBotrychium matricariifoliumplantorsårbar (VU)
RydetbjörnbärRubus rugulosusareastarkt hotad (EN)
RylChimaphila umbellataskottstarkt hotad (EN)
RödlånkeLythrum portulaplantornära hotad (NT)
RödsävBlysmus rufusskottnära hotad (NT)
SaltmållaAtriplex pedunculataplantorstarkt hotad (EN)
SaltstarrCarex vacillansskottnära hotad (NT)
SanddådraCamelina microcarpaplantorsårbar (VU)
SandmållaAtriplex laciniataplantorstarkt hotad (EN)
SandtimotejPhleum arenariumplantorstarkt hotad (EN)
SenfibblaHieracium cunctansplantorsårbar (VU)
SjötåtelDeschampsia setaceaplantorsårbar (VU)
SkaftslamkrypaElatine hexandraplantorstarkt hotad (EN)
SkevmaskrosTaraxacum rubelurumplantorakut hotad (CR)
SkogsalmUlmus glabraplantorakut hotad (CR)
SkogsveronikaVeronica montanaskottsårbar (VU)
SlitsfibblaHieracium polyschistomorphumplantorstarkt hotad (EN)
SlåtterfibblaHypochaeris maculataplantorsårbar (VU)
SlåttergubbeArnica montanaplantorsårbar (VU)
Smal bandtångZostera angustifoliaskottstarkt hotad (EN)
Smal kärringtandLotus tenuisplantornära hotad (NT)
SommarfibblaLeontodon hispidusplantornära hotad (NT)
SpetsnatePotamogeton acutifoliusskottsårbar (VU)
StallörtOnonis spinosa ssp hircinaplantorsårbar (VU)
SteningebjörnbärRubus sordirosanthusareanära hotad (NT)
Stor hagfibblaHieracium megavulgatumplantornära hotad (NT)
Stor sandliljaAnthericum liliagoskottstarkt hotad (EN)
StorfryleLuzula sylvaticaplantorsårbar (VU)
StortimjanThymus pulegioidesareasårbar (VU)
StrandlummerLycopodiella inundataareanära hotad (NT)
StrandstarrCarex paleaceaskottnära hotad (NT)
StrimtågJuncus foliosusplantor starkt hotad (EN)
Styv glandelfibblaHieracium subglaucovirensplantorsårbar (VU)
SumpviolViola uliginosaskottnära hotad (NT)
Svarttandad maskrosTaraxacum duplidentifronsplantor sårbar (VU)
SvedjenävaGeranium bohemicumplantornära hotad (NT)
SydfibblaHieracium austrinumplantor nära hotad (NT)
Sydlig trollfibblaHieracium pycnodonplantorstarkt hotad (EN)
SydspärgelSpergula arvensis ssp. arvensisplantornära hotad (NT)
SöndrumsbjörnbärRubus soendrumensisareastarkt hotad (EN)
TrollfibblaHieracium oistophyllumplantornära hotad (NT)
TrollsmultronDrymocallis rupestrisplantorsårbar (VU)
TrubbdaggkåpaAlchemilla plicataplantornära hotad (NT)
Tysk ginstGenista germanicaplantorakut hotad (CR)
UgglarpsbjörnbärRubus cordatiformisareasårbar (VU)
Vanlig backrutaThalictrum simplex ssp. simplexskottnära hotad (NT)
Vanlig backsippaPulsatilla vulgaris ssp. vulgarisplantorsårbar (VU)
VattenståndsJacobaea aquaticaplantorsårbar (VU)
VikenbjörnbärRubus vikensisareanära hotad (NT)
VildrisLeersia oryzoidesskottsårbar (VU)
Vit kattostMalva pusillaplantorsårbar (VU)
VitnoppaPseudognaphalium luteoalbumplantorakut hotad (CR)
VittåtelAira caryophylleaplantorsårbar (VU)
VityxnePseudorchis albidaplantorstarkt hotad (EN)
VästkustfibblaHieracium norvegicumplantornära hotad (NT)
VästkustrosRosa inodoraplantorstarkt hotad (EN)
VäxeltandsfibblaHieracium dentifoliumplantorsårbar (VU)
ÅkerfibblaHypochoeris glabraplantorsårbar (VU)
ÅkerkullaAnthemis arvensisplantornära hotad (NT)
ÅkerkålBrassica rapa ssp. campestrisplantornära hotad (NT)
ÅkermaddSherardia arvensisplantorstarkt hotad (EN)
ÅkerrättikaRaphanus raphanistrumplantorsårbar (VU)
ÅkerrödtoppaOdontites vernusplantornära hotad (NT)
ÅkerskallraRhinanthus angustifolius ssp. apterusplantorakut hotad (CR)
ÅkersyskaStachys arvensisplantorsårbar (VU)
ÄngsnattviolPlatanthera bifolia ssp bifoliaplantornära hotad (NT)
ÄngsskäraSerratula tinctoriaskottnära hotad (NT)
ÄngsstarrCarex hostianaskottnära hotad (NT)
ÄvjebroddLimosella aquaticaplantornära hotad (NT)