Välkommen till Hallands Botaniska Förening

Medlemskväll
Årets program avslutas som vanligt med en medlemskväll och vi hoppas på god uppslutning.

Tid: onsdag den 24 november klockan 18.30
Plats: IOGT-lokalen, Stora salen, Torggatan 5, Falkenberg

Efter glögg och mingel bjuder Börje Wernersson på ”En botanisk vandring i Vålådalen och Undersåker”. Vi avslutar sedan traditionsenligt med risgrynsgröt och saftsås samt kaffe och kaka, och i anslutning till detta lite information om vad som hänt under året och vad vi planerar inför nästa år.

Mossexkursion i Näsbokrok
Den 3 oktober skulle det ha varit en exkursion med inriktning på mossor i Näsbokrok. Regn och blåst lade emellertid hinder i vägen och turen fick ställas in. I stället har Jan Kuylenstierna ställt samman en rapport från den förexkursion som gjordes några veckor tidigare. Läs rapporten här.

Årsmöte
Sedan pandemin lagt hinder i vägen kunde föreningen den 22 september till slut åter hålla årsmöte, två och ett halvt år efter det senaste. Vid mötet behandlades därför både verksamhetsåren 2019 och 2020. Börje Wernersson som under denna period fungerat som ställföreträdande ordförande valdes nu också formellt att leda föreningens verksamhet. Den nya styrelsens sammansättning kan du läsa mer om här.

På årsmötet avtackades den avgående ledamoten Kaj Davidsson efter lång tids engagemang i styrelsen, där han under flera år även var sekreterare.

Kaj Davidsson avtackas av ordföranden Börje Wernersson

Mötet avslutades med en föreläsning av växtfysiolog Hans Ryberg, Göteborg, som gav en initierad inblick i växternas vattentransport och bl.a. förklarade hur växterna, till synes i strid med fysikens lagar, kan pumpa vatten högre upp än tio meter.

2021 års floravårdspris
Vid en ceremoni på Naturskyddsföreningens fastighet Björkelund delades årets floravårdspris ut till Ebba Werner. Efter utdelningen berättade Ebba om sitt uppmärksammade initiativ att bevara den värdefulla vägkantsfloran, och om det nationella projekt som med stöd av bl.a. Postkodlotteriet syftar till att skapa 100 mil blomrika kanter längs vägar och cykelbanor. Efter prisceremonin visades den nystartade odlingen av rödlistade växter i Halland som håller på att byggas upp på Björkelund. Dagen avslutades med en kortare vandring runt Björkelund vilken bl.a. bjöd på riklig blomning av ängsvädd på slåtterängen, blommande ljung och hårginst på ginstheden samt safsa och vildris vid Fylleån.

Ebba Werner tar emot priset från föreningens ordförande Börje Wernersson

Ännu en flora digitaliserad
Föreningen har nu även låtit skanna Ahlfvengrens Flora från 1924. Läs mer här!

Luddmålla återfunnen i Sverige efter 100 år
Sommaren 2020 gjordes ett sensationellt fynd av luddmålla utanför Löftaåns mynning i norra Halland. Luddmålla har tidigare bara funnits stadigvarande på en lokal vid Ottenby på Öland. Mera information finns i en artikel i Svensk Botanisk Tidskrift.

Botanisk utflyktsguide
Styrelsen påbörjade under 2020 arbetet med att ta fram en digital guide för botaniskt intressanta utflyktsmål i länet. Inspirerande förebilder är de guider som getts ut för Bohuslän, Västergötland och Öland. Läs mer här!

Digitaliserade floror
Föreningen har låtit digitalisera Hallands Flora och ett antal sockenfloror för Varbergs kommun. Flororna kan laddas ned som pdf och eftersom de är teckentolkade går det också att söka i dem.

Floraväkteriverksamheten 2020
Hallands floraväktare var mycket flitiga under året, och antalet undersökta lokaler var det största någonsin. Läs mer här!

Årets växt 2021
Tibast har blivit utsedd till årets växt nästa år. Läs mer här!

Vill du bli medlem?
Kontakta då oss via formuläret som du hittar här.

Medlemsavgiften är endast 100 kr per år, och alla är givetvis välkomna!