Välkommen till Hallands Botaniska Förening

Årets växt 2023
Till årets växt 2023 valde Svenska Botaniska Föreningen kärrspira. Vi bad därför våra medlemmar att hålla extra utkik efter denna och att rapportera eventuella fynd på Artportalen. När vi nu summerar resultatet kan vi konstatera att flera gamla, kända lokaler inte återbesökts, men också att den tyvärr försvunnit från de flesta lokaler där man faktiskt försökt att återfinna den. Läs mera här!

Leta efter raggträjon!
Ormbunken raggträjon har under senare år för första gången påträffats i Sverige. De två kända lokalerna finns i Bohuslän och Västergötland. Närheten till Halland motiverar att den eftersöks även här i lämpliga områden. Mera information finns här.

Mediaaktiviteter
Genom att synas och höras i media försöker föreningen skapa intresse för botanik och öka kunskapen om såväl hotade som invasiva arter. Några av de aktiviteter vi medverkat i kan du läsa om här.

Exkursion till nordöstra Halland och södra Mark
Botaniska Föreningen i Göteborg och Hallands Botaniska Förening genomförde den 19 augusti en gemensam heldagsexkursion med fokus på ovanligare växter. Turen leddes av Erik Ljungstrand och Börje Wernersson. En kort rapport med arter och bilder finns här.

Exkursion till Buastrand
Söndagen den 6 augusti anordnade föreningen en exkursion till Buastrand under ledning av Börje Wernersson och Gunnar Nyström. Artlistor och bilder hittar du här.

Exkursion till Västra Getterön
Söndagen den 30 juli anordnade föreningen en exkursion på Västra Getterön (Gubbanäsan) under ledning av Börje Wernersson. En kort rapport, artlistor och bilder hittar du här.

Floravårdspriset 2023
Styrelsen har beslutat att 2023 års floravårdspris ska tilldelas Evy och Lars Schale. De får priset för sina insatser för att bevara och förstärka floran i naturbetesmarker och vägkanter på och i anslutning till sin gård i Killhult, Våxtorp. Läs mera här!

Floraväkteri 2022
Floraväkteriet var som vanligt omfattande i Halland. 120 arter inventerades och mer än 2000 lokaler besöktes under året. Läs mera här!

Botanisk utflyktsguide
Styrelsen påbörjade hösten 2019 arbetet med att ta fram en guide för botaniskt intressanta utflyktsmål i länet. De böcker som tidigare getts ut för Bohuslän, Västergötland och Öland har varit inspirerande förebilder. Guiden stod klar våren 2022 och presenterades för medlemmarna vid årsmötet. Den publiceras endast digitalt och du hittar den här!

Digitaliserade floror
Ni har väl inte missat att föreningen låtit digitalisera ett antal halländska floror? Först ut var Hallands Flora från 1997 och ett antal sockenfloror för Varbergs kommun. Flororna kan laddas ned som pdf och eftersom de är teckentolkade går det också att söka i dem. Samlingen kompletterades senare med Ahlfvengrens Flora från 1924.

Årsmöte och floraväktarmöte 2023
Den 1 april avhölls föreningens årsmöte. Det föregicks av ett välbesökt möte för floraväktarna i Halland. Vid de sedvanliga årsmötesförhandlingarna omvaldes hela den sittande styrelsen med Börje Wernersson som fortsatt ordförande. Styrelsen utökades dessutom med en ny ledamot, Karl-Uno Andersson från Falkenberg. Uppgifter om styrelsen och övriga poster i föreningen hittar du här.

På floraväktarmötet informerade föreningens två samordnare, Lars-Erik Magnusson och Arne Lysell, om nyheter och planerad verksamhet i Halland, medan Sofia Lund, som är nationell samordnare, gav en mera övergripande bild av floraväkteriet i Sverige. Det bjöds också på intressanta föredrag om naturvårdsbränning (Kill Persson) och om projektet ”Världens längsta blomsteräng” (Krister Larsson). Information om förändringar i floraväkteriet i Halland hittar du här.

Cykelleden Laholm – Veinge
Under 2021 och 2022 gjordes naturinventeringar utmed den så kallade Banvallsleden (gamla Bolmen-banan) mellan Halmstad och Smålandsgränsen som en del i projektet ”Världens längsta blomsteräng”. I samband med detta väcktes frågan om att göra motsvarande inventering längs den före detta banvallen mellan Laholm och Veinge. Diskussionerna ledde till att Länsstyrelsen sökte och fick medel från Naturvårdsverket och undersökningen genomfördes sommaren och hösten 2022. Läs mer om resultaten här.

Blomrika vägkanter – Banvallsleden
Som vi tidigare informerat om har föreningen tillsammans med Halmstads Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen (riks) finansierat en utredning av vägkantsfloran på Banvallsleden och hur den kan utvecklas till fromma för bl.a. pollinerande insekter. I en första rapport presenterades resultaten av de inventeringar som gjordes sommaren 2021 tillsammans med förslag på skötselåtgärder för att bevara och utveckla naturvärdena. I år har kompletterande inventeringar gjorts på sträckan från Simlångsdalen till länsgränsen. Läs mer om resultaten här.

Den första rapporten kan du läsa eller ladda ner här.

Vill du bli medlem?
Kontakta då oss via formuläret som du hittar här.

Medlemsavgiften är endast 100 kr per år, och alla är givetvis välkomna!