Välkommen till Hallands Botaniska Förening

Årsmöte 2024
Föreningens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte:

Datum: onsdagen den 27 mars
Plats: Björkäng vägkrog i Varberg
Tid: 18.30

Verksamhetsberättelse för 2023 hittar du här.

Vägbeskrivning
Från söder: Kör E6 norrut, 1,7 km efter avfart 53 finns en skyltad avfart till Björkäng vägkrog.
Från norr: Kör E6 söderut, 7,5 km efter avfart 54 finns en skyltad avfart till Björkäng vägkrog.
Vägkrogen finns bredvid OKQ8-macken väster om motorvägen.

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder föreningen på mat (dagens rätt), och därefter följer ett program med fokus på våra aktiviteter, vårt floraväkteri och vår bekämpning av invasiva växter:

  • Föredrag och diskussion om vad som varit 2023 och vad vi vill göra 2024
  • Föredrag och redovisning av invasiva arter i Halland, status och bekämpningsmetoder
  • Visning av Artportalen, t.ex. hur använder man den? Dessutom har den uppdaterats och förändrats rejält (Vi hoppas detta arbete är färdigt till vårt årsmöte). Missa inte att själv få en uppdatering! 
  • Visning av floraväktarappen, hur använder man den?
  • TUVA. Vad är det? Vi förklarar hur man kan använda informationen i databasen för ängs- och betesmarksinventeringen.

Floravårdspriset 2024
Styrelsen har beslutat att 2024 års floravårdspris ska tilldelas familjen Andersson i Järnmölle i Tvååker, Varberg. De får priset för sitt långsiktiga bevarande och skötsel av en ovanlig och ogödslad betesmark med intressant flora. Läs mera här!

Floraväkteriet 2023
Engagemanget inom floraväkteriet i Halland var fortsatt stort under 2023. Trots de förändringar som gjordes i år, och som innebar att ett antal arter i den lägsta hotkategorin (NT, nära hotad) undantogs, så har antalet besökta lokaler ökat. Totalt gjordes mer än 2100 inventeringar av 102 arter. Fem arter (slåttergubbe, backsippa, knärot, vildris och klockgentiana) svarade för nästan hälften av inventeringsinsatserna. Läs mera här!

Vit kalvnos
Den rödlistade arten kalvnos förekommer sällsynt framför allt i södra Sverige. Arten finns i två färgformer, dels den vanligaste rosenröda och dels en vitblommig form som numera bara förekommer på ett fåtal platser, bl.a. i Varberg. I en artikel i senaste numret av tidskriften Calluna (som ges ut av våra systerföreningar i Göteborg och Västergötland) beskrivs den vita kalvnosen närmare. Läs artikeln här!

Årets växt 2023
Till årets växt 2023 valde Svenska Botaniska Föreningen kärrspira. Vi bad därför våra medlemmar att hålla extra utkik efter denna och att rapportera eventuella fynd på Artportalen. När vi nu summerar resultatet kan vi konstatera att flera gamla, kända lokaler inte återbesökts, men också att den tyvärr försvunnit från de flesta lokaler där man faktiskt försökt att återfinna den. Läs mera här!

Leta efter raggträjon!
Ormbunken raggträjon har under senare år för första gången påträffats i Sverige. De två kända lokalerna finns i Bohuslän och Västergötland. Närheten till Halland motiverar att den eftersöks även här i lämpliga områden. Mera information finns här.

Mediaaktiviteter
Genom att synas och höras i media försöker föreningen skapa intresse för botanik och öka kunskapen om såväl hotade som invasiva arter. Några av de aktiviteter vi medverkat i kan du läsa om här.

Exkursion till nordöstra Halland och södra Mark
Botaniska Föreningen i Göteborg och Hallands Botaniska Förening genomförde den 19 augusti en gemensam heldagsexkursion med fokus på ovanligare växter. Turen leddes av Erik Ljungstrand och Börje Wernersson. En kort rapport med arter och bilder finns här.

Exkursion till Buastrand
Söndagen den 6 augusti anordnade föreningen en exkursion till Buastrand under ledning av Börje Wernersson och Gunnar Nyström. Artlistor och bilder hittar du här.

Exkursion till Västra Getterön
Söndagen den 30 juli anordnade föreningen en exkursion på Västra Getterön (Gubbanäsan) under ledning av Börje Wernersson. En kort rapport, artlistor och bilder hittar du här.

Botanisk utflyktsguide
Styrelsen påbörjade hösten 2019 arbetet med att ta fram en guide för botaniskt intressanta utflyktsmål i länet. De böcker som tidigare getts ut för Bohuslän, Västergötland och Öland har varit inspirerande förebilder. Guiden stod klar våren 2022 och presenterades för medlemmarna vid årsmötet. Den publiceras endast digitalt och du hittar den här!

Digitaliserade floror
Ni har väl inte missat att föreningen låtit digitalisera ett antal halländska floror? Först ut var Hallands Flora från 1997 och ett antal sockenfloror för Varbergs kommun. Flororna kan laddas ned som pdf och eftersom de är teckentolkade går det också att söka i dem. Samlingen kompletterades senare med Ahlfvengrens Flora från 1924.

Vill du bli medlem?
Kontakta då oss via formuläret som du hittar här.

Medlemsavgiften är endast 100 kr per år, och alla är givetvis välkomna!