Välkommen till Hallands Botaniska Förening

Blomrika vägkanter – Banvallsleden
Som vi tidigare informerat om har föreningen tillsammans med Halmstads Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen (riks) finansierat en utredning av vägkantsfloran på Banvallsleden och hur den kan utvecklas till fromma för bl.a. pollinerande insekter. I en första rapport presenterades resultaten av de inventeringar som gjordes sommaren 2021 tillsammans med förslag på skötselåtgärder för att bevara och utveckla naturvärdena. I år har kompletterande inventeringar gjorts på sträckan från Simlångsdalen till länsgränsen. Läs mer om resultaten här.

Den första rapporten kan du läsa eller ladda ner här.

Leta efter raggträjon!
Ormbunken raggträjon har under senare år för första gången påträffats i Sverige. De två kända lokalerna finns i Bohuslän och Västergötland. Närheten till Halland motiverar att den eftersöks även här i lämpliga områden. Mera information finns här.

Floravårdspris 2022
Styrelsen har tidigare beslutat att ge floravårdspriset 2022 till Kjell Georgson, Halmstad. Kjell får priset för många års arbete med bl.a. florainventeringen (Hallands Flora), floraväkteri och praktisk floravård för att bevara hotade arter och växtlokaler. Läs mera här!

Priset delades ut i samband med en mossexkursion till Näsbokrok den 17 september. På grund av den kraftiga torkan blev resultatet av exkursionen ganska magert, och en del förväntade arter kunde inte återfinnas. Bland de som noterades finns kopparbryum, strandrosettmossa, kalkkammossa, spjutmossa, myrbryum, murtuss, storsporsmossa och hornvitmossa. För den som vill veta mer om vad man kan hitta under mera normala förhållanden finns en rapport från en tidigare exkursion i området här.

Exkursion till Årnäsudden
Söndagen den 7 augusti gjordes tillsammans med Botaniska Föreningen i Göteborg en exkursion i Årnäsuddens naturreservat i Varberg. Exkursionen leddes av Börje Wernersson och Johan Grudemo. Börjes exkursionsrapport och bilder hittar du här.

Exkursion till Getterön
Den sista juli ledde Börje Wernersson en exkursion till Getterön i Varberg. En kort exkursionsrapport och bilder på några av arterna som påträffades finns här.

Exkursion till Sandsjöbacka
Den 28 juni genomfördes tillsammans med Botaniska Föreningen i Göteborg en exkursion till Sandsjöbacka naturreservat under ledning av Börje Wernersson. Exkursionsrapport och bilder hittar du här.

De vilda blommornas dag 2022
Den 19 juni var det de vilda blommornas dag, ett arrangemang som genomförs över hela landet och även i våra grannländer. Svenska Botaniska Föreningen är huvudarrangör och och tar hjälp av lokala och regionala föreningar för att genomföra exkursionerna. I Halland ordnades vandringar på fyra platser, bl.a. i Järnmölle i Varberg. En kort rapport om denna vandring kan du läsa här.

Botanisk utflyktsguide
Styrelsen påbörjade hösten 2019 arbetet med att ta fram en guide för botaniskt intressanta utflyktsmål i länet. De böcker som tidigare getts ut för Bohuslän, Västergötland och Öland har varit inspirerande förebilder. Guiden är nu klar och presenterades för medlemmarna vid årsmötet. Den publiceras endast digitalt och du hittar den här!

Årsmöte
Föreningen höll igår den 30 mars sitt årsmöte i Falkenberg. Vid mötet omvaldes Börje Wernersson som ordförande. Tre av de tidigare ledamöterna hade avsagt sig omval och nyval gjordes av Ove Gustavsson. Den nya styrelsen får därmed åtta ledamöter. Sammansättning och funktionsansvar hittar du här.

Margit Andersson, Maria Ivarsdotter och Moa Pettersson avtackades med blommor för många års arbete i styrelsen. Ett särskilt tack riktades till Margit som bidragit med fina akvarellmålningar vilka bl.a. använts i den nya utflyktsguiden.

Moa Pettersson och Margit Andersson avtackas med blommor
Moa Pettersson och Margit Andersson avtackades av ordförande Börje Wernersson (Maria Ivarsdotter var inte närvarande).

Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen på lättare förtäring och därefter informerades om årets program, floraväkteriverksamheten, en pågående inventering av åkerogräs samt om den nya digitala utflyktsguiden för Halland. Ebba Werner berättade också om inledda och kommande projekt rörande blomrika vägkanter.

Årets växt 2022
Svenska Botaniska Föreningen har utsett grönpyrola till årets växt 2022. Håll därför extra utkik efter denna och rapportera eventuella fynd på Artportalen. Läs mera här!

Floraväkteri 2021
Floraväkteriet i Halland slog förra året återigen rekord med totalt 1973 besökta lokaler. Den tidigare toppnoteringen från 2020 verkade länge svår att överträffa men passerades med en marginal på 173 lokaler. Läs mer här!

Digitaliserade floror
Ni har väl inte missat att föreningen låtit digitalisera ett antal halländska floror? Först ut var Hallands Flora från 1997 och ett antal sockenfloror för Varbergs kommun. Flororna kan laddas ned som pdf och eftersom de är teckentolkade går det också att söka i dem. Samlingen kompletterades senare med Ahlfvengrens Flora från 1924.

Årets växt 2021
Tibast utsågs av Svenska Botaniska Föreningen till årets växt 2021 och den har därför eftersökts särskilt noga. I Halland har hela 268 rapporter registrerats på Artportalen (per den 9 december). 19 av dessa avser lokaler där den inte kunnat återfinnas. Läs mer här!

Medlemskväll
Årets program avslutades den 24 november som vanligt med en medlemskväll. Tyvärr var det en fåtalig skara som hade hörsammat inbjudan. Ni som inte kom missade inte bara glögg och gröt utan framför allt Börje Wernerssons föredrag och fina bilder från botaniska vandringar i Vålådalen och Undersåker!

Årsmöte
Sedan pandemin lagt hinder i vägen kunde föreningen den 22 september till slut åter hålla årsmöte, två och ett halvt år efter det senaste. Vid mötet behandlades därför både verksamhetsåren 2019 och 2020. Börje Wernersson som under denna period fungerat som ställföreträdande ordförande valdes nu också formellt att leda föreningens verksamhet. Den nya styrelsens sammansättning kan du läsa mer om här.

På årsmötet avtackades den avgående ledamoten Kaj Davidsson efter lång tids engagemang i styrelsen, där han under flera år även var sekreterare.

Kaj Davidsson avtackas med blommor
Kaj Davidsson avtackas av ordföranden Börje Wernersson

Mötet avslutades med en föreläsning av växtfysiolog Hans Ryberg, Göteborg, som gav en initierad inblick i växternas vattentransport och bl.a. förklarade hur växterna, till synes i strid med fysikens lagar, kan pumpa vatten högre upp än tio meter.

Luddmålla återfunnen i Sverige efter 100 år
Sommaren 2020 gjordes ett sensationellt fynd av luddmålla utanför Löftaåns mynning i norra Halland. Luddmålla har tidigare bara funnits stadigvarande på en lokal vid Ottenby på Öland. Mera information finns i en artikel i Svensk Botanisk Tidskrift.

Vill du bli medlem?
Kontakta då oss via formuläret som du hittar här.

Medlemsavgiften är endast 100 kr per år, och alla är givetvis välkomna!