Välkommen till Hallands Botaniska Förening

Floraväkteri 2021
Floraväkteriet i Halland slog förra året återigen rekord med totalt 1973 besökta lokaler. Den tidigare toppnoteringen från 2020 verkade länge svår att överträffa men passerades med en marginal på 173 lokaler. Läs mer här!

Blomrika vägkanter – Banvallsleden
Föreningen har tillsammans med Halmstads Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen (riks) finansierat en utredning av vägkantsfloran på Banvallsleden och hur den kan utvecklas till fromma för bl.a. pollinerande insekter. Projektet initierades av årets mottagare av Floravårdspriset, Ebba Werner, och utredningen har gjorts av Krister Larsson. Resultaten av de inventeringar som gjorts sommaren 2021 har nu redovisats i en rapport tillsammans med förslag på skötselåtgärder för att bevara och utveckla naturvärdena. Läs eller ladda ner rapporten här.

Botanisk utflyktsguide
Styrelsen påbörjade under 2020 arbetet med att ta fram en digital guide för botaniskt intressanta utflyktsmål i länet. Inspirerande förebilder är de guider som getts ut för Bohuslän, Västergötland och Öland. Arbetet är nu inne i slutfasen och om allt går enligt plan så ska den vara klar i tid till växtsäsongen 2022. Läs mer här!

Digitaliserade floror
Ni har väl inte missat att föreningen låtit digitalisera ett antal halländska floror? Först ut var Hallands Flora från 1997 och ett antal sockenfloror för Varbergs kommun. Flororna kan laddas ned som pdf och eftersom de är teckentolkade går det också att söka i dem. Samlingen kompletterades senare med Ahlfvengrens Flora från 1924.

Årets växt 2021
Tibast utsågs av Svenska Botaniska Föreningen till årets växt 2021 och den har därför eftersökts särskilt noga. I Halland har hela 268 rapporter registrerats på Artportalen (per den 9 december). 19 av dessa avser lokaler där den inte kunnat återfinnas. Läs mer här!

Medlemskväll
Årets program avslutades den 24 november som vanligt med en medlemskväll. Tyvärr var det en fåtalig skara som hade hörsammat inbjudan. Ni som inte kom missade inte bara glögg och gröt utan framför allt Börje Wernerssons föredrag och fina bilder från botaniska vandringar i Vålådalen och Undersåker!

Mossexkursion i Näsbokrok
Den 3 oktober skulle det ha varit en exkursion med inriktning på mossor i Näsbokrok. Regn och blåst lade emellertid hinder i vägen och turen fick ställas in. I stället har Jan Kuylenstierna ställt samman en rapport från den förexkursion som gjordes några veckor tidigare. Läs rapporten här.

Årsmöte
Sedan pandemin lagt hinder i vägen kunde föreningen den 22 september till slut åter hålla årsmöte, två och ett halvt år efter det senaste. Vid mötet behandlades därför både verksamhetsåren 2019 och 2020. Börje Wernersson som under denna period fungerat som ställföreträdande ordförande valdes nu också formellt att leda föreningens verksamhet. Den nya styrelsens sammansättning kan du läsa mer om här.

På årsmötet avtackades den avgående ledamoten Kaj Davidsson efter lång tids engagemang i styrelsen, där han under flera år även var sekreterare.

Kaj Davidsson avtackas av ordföranden Börje Wernersson

Mötet avslutades med en föreläsning av växtfysiolog Hans Ryberg, Göteborg, som gav en initierad inblick i växternas vattentransport och bl.a. förklarade hur växterna, till synes i strid med fysikens lagar, kan pumpa vatten högre upp än tio meter.

Luddmålla återfunnen i Sverige efter 100 år
Sommaren 2020 gjordes ett sensationellt fynd av luddmålla utanför Löftaåns mynning i norra Halland. Luddmålla har tidigare bara funnits stadigvarande på en lokal vid Ottenby på Öland. Mera information finns i en artikel i Svensk Botanisk Tidskrift.

Vill du bli medlem?
Kontakta då oss via formuläret som du hittar här.

Medlemsavgiften är endast 100 kr per år, och alla är givetvis välkomna!