Välkommen till Hallands Botaniska Förening

Under 2021 och 2022 gjordes naturinventeringar utmed den så kallade Banvallsleden (gamla Bolmen-banan) mellan Halmstad och Smålandsgränsen som en del i projektet ”Världens längsta blomsteräng”. I samband med detta väcktes frågan om att göra motsvarande inventering längs den före detta banvallen mellan Laholm och Veinge. Diskussionerna ledde till att Länsstyrelsen sökte och fick medel från Naturvårdsverket och undersökningen genomfördes sommaren och hösten 2022. Läs mer om resultaten här.

Kallelse till årsmöte den 1 april
Föreningen kallar till årsmöte lördagen den 1 april.

Plats och tid: Gullbrannagården, ca 14 km söder om Halmstad klockan 13.30

Vägbeskrivning: Kör väg 15 söderut från Halmstad (avfart 43 från motorvägen, följ skyltning mot Karlshamn). Vid Eldsberga sväng höger mot Gullbranna. Om du kommer från söder kör mot Halmstad och sväng vänster vid Eldsberga. Följ skyltningen till Gullbrannagården.
Koordinater WGS 56.5909, 12.9431; RT90 6277397, 1324186

Ingen anmälan krävs. Vi bjuder på fika.

OBS! Årsmötet föregås av ett floraväktarmöte som alla är välkomna till. Anmälan krävs dock för denna del. Se information nedan.

Floraväktarmöte den 1 april
Vi startar 2023 med ett upptaktsmöte som innehåller information om året som varit, lite nyheter och vad vi tänker hitta på under året. Därefter kortare föredrag och som avslutning vårt årsmöte (se ovan).

Plats och tid: Gullbrannagården, ca 14 km söder om Halmstad klockan 10.00

Vägbeskrivning: Kör väg 15 söderut från Halmstad (avfart 43 från motorvägen, följ skyltning mot Karlshamn). Vid Eldsberga sväng höger mot Gullbranna. Om du kommer från söder kör mot Halmstad och sväng vänster vid Eldsberga. Följ skyltningen till Gullbrannagården.
Koordinater WGS 56.5909, 12.9431; RT90 6277397, 1324186

Program:
Floraväkteri i Sverige – presentation av det nationella floraväkteriet. Sofia Lund, nationell samordnare.
Artportalen – hur man navigerar och rapporterar. Arne Lysell och Lars-Erik Magnusson.
Floraväktarappen – hur man söker rödlistade arter hemma och i fält och hur man rapporterar. Arne Lysell.
Fyr för flora, fauna och funga – naturvårdsbränning i Halland. Kill Persson.
Världens längsta äng – om ett projekt längs banvallsleden från Halmstad till länsgränsen. Krister Larsson.
Invasiva arter – situationen i Halland och hur långt man har kommit med bekämpningsmetoderna. Lars-Erik Magnusson.
Hemsidan – matnyttigt om floraväkteriet. Lars Stibe.
Allmän diskussion – de svåra lagarna förutom allemansrätten, vad är en lokal, beräkningssätt, m.m.

Alla är välkomna, såväl tidigare floraväktare som de som vill informera sig om vad som händer inom detta område. Vi bjuder på förmiddagsfika och dagens lunchbuffé.

Anmälan görs senast söndag 26 mars till Lars-Erik Magnusson, 035-401 54, 070-540 73 53, e-post lars.erik.magnusson@gmail.com eller Börje Wernersson, 073-725 56 78, e-post borje.wernersson@gmail.com

Floravårdspriset 2023
Styrelsen har beslutat att 2023 års floravårdspris ska tilldelas Evy och Lars Schale. De får priset för sina insatser för att bevara och förstärka floran i naturbetesmarker och vägkanter på och i anslutning till sin gård i Killhult, Våxtorp. Läs mera här!

Floraväkteri 2022
Floraväkteriet var som vanligt omfattande i Halland. 120 arter inventerades och mer än 2000 lokaler besöktes under året. Läs mera här!

Årets växt 2023
Svenska Botaniska Föreningen har utsett kärrspira till årets växt 2023. Håll därför extra utkik efter denna och rapportera eventuella fynd på Artportalen. Läs mera här!

Blomrika vägkanter – Banvallsleden
Som vi tidigare informerat om har föreningen tillsammans med Halmstads Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen (riks) finansierat en utredning av vägkantsfloran på Banvallsleden och hur den kan utvecklas till fromma för bl.a. pollinerande insekter. I en första rapport presenterades resultaten av de inventeringar som gjordes sommaren 2021 tillsammans med förslag på skötselåtgärder för att bevara och utveckla naturvärdena. I år har kompletterande inventeringar gjorts på sträckan från Simlångsdalen till länsgränsen. Läs mer om resultaten här.

Den första rapporten kan du läsa eller ladda ner här.

Leta efter raggträjon!
Ormbunken raggträjon har under senare år för första gången påträffats i Sverige. De två kända lokalerna finns i Bohuslän och Västergötland. Närheten till Halland motiverar att den eftersöks även här i lämpliga områden. Mera information finns här.

Floravårdspris 2022
Styrelsen har tidigare beslutat att ge floravårdspriset 2022 till Kjell Georgson, Halmstad. Kjell får priset för många års arbete med bl.a. florainventeringen (Hallands Flora), floraväkteri och praktisk floravård för att bevara hotade arter och växtlokaler. Läs mera här!

Priset delades ut i samband med en mossexkursion till Näsbokrok den 17 september. På grund av den kraftiga torkan blev resultatet av exkursionen ganska magert, och en del förväntade arter kunde inte återfinnas. Bland de som noterades finns kopparbryum, strandrosettmossa, kalkkammossa, spjutmossa, myrbryum, murtuss, storsporsmossa och hornvitmossa. För den som vill veta mer om vad man kan hitta under mera normala förhållanden finns en rapport från en tidigare exkursion i området här.

Exkursion till Årnäsudden
Söndagen den 7 augusti gjordes tillsammans med Botaniska Föreningen i Göteborg en exkursion i Årnäsuddens naturreservat i Varberg. Exkursionen leddes av Börje Wernersson och Johan Grudemo. Börjes exkursionsrapport och bilder hittar du här.

Exkursion till Getterön
Den sista juli ledde Börje Wernersson en exkursion till Getterön i Varberg. En kort exkursionsrapport och bilder på några av arterna som påträffades finns här.

Exkursion till Sandsjöbacka
Den 28 juni genomfördes tillsammans med Botaniska Föreningen i Göteborg en exkursion till Sandsjöbacka naturreservat under ledning av Börje Wernersson. Exkursionsrapport och bilder hittar du här.

De vilda blommornas dag 2022
Den 19 juni var det de vilda blommornas dag, ett arrangemang som genomförs över hela landet och även i våra grannländer. Svenska Botaniska Föreningen är huvudarrangör och och tar hjälp av lokala och regionala föreningar för att genomföra exkursionerna. I Halland ordnades vandringar på fyra platser, bl.a. i Järnmölle i Varberg. En kort rapport om denna vandring kan du läsa här.

Botanisk utflyktsguide
Styrelsen påbörjade hösten 2019 arbetet med att ta fram en guide för botaniskt intressanta utflyktsmål i länet. De böcker som tidigare getts ut för Bohuslän, Västergötland och Öland har varit inspirerande förebilder. Guiden är nu klar och presenterades för medlemmarna vid årsmötet. Den publiceras endast digitalt och du hittar den här!

Årsmöte
Föreningen höll igår den 30 mars sitt årsmöte i Falkenberg. Vid mötet omvaldes Börje Wernersson som ordförande. Tre av de tidigare ledamöterna hade avsagt sig omval och nyval gjordes av Ove Gustavsson. Den nya styrelsen får därmed åtta ledamöter. Sammansättning och funktionsansvar hittar du här.

Margit Andersson, Maria Ivarsdotter och Moa Pettersson avtackades med blommor för många års arbete i styrelsen. Ett särskilt tack riktades till Margit som bidragit med fina akvarellmålningar vilka bl.a. använts i den nya utflyktsguiden.

Moa Pettersson och Margit Andersson avtackas med blommor
Moa Pettersson och Margit Andersson avtackades av ordförande Börje Wernersson (Maria Ivarsdotter var inte närvarande).

Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen på lättare förtäring och därefter informerades om årets program, floraväkteriverksamheten, en pågående inventering av åkerogräs samt om den nya digitala utflyktsguiden för Halland. Ebba Werner berättade också om inledda och kommande projekt rörande blomrika vägkanter.

Digitaliserade floror
Ni har väl inte missat att föreningen låtit digitalisera ett antal halländska floror? Först ut var Hallands Flora från 1997 och ett antal sockenfloror för Varbergs kommun. Flororna kan laddas ned som pdf och eftersom de är teckentolkade går det också att söka i dem. Samlingen kompletterades senare med Ahlfvengrens Flora från 1924.

Luddmålla återfunnen i Sverige efter 100 år
Sommaren 2020 gjordes ett sensationellt fynd av luddmålla utanför Löftaåns mynning i norra Halland. Luddmålla har tidigare bara funnits stadigvarande på en lokal vid Ottenby på Öland. Mera information finns i en artikel i Svensk Botanisk Tidskrift.

Vill du bli medlem?
Kontakta då oss via formuläret som du hittar här.

Medlemsavgiften är endast 100 kr per år, och alla är givetvis välkomna!