Ahlfvengrens Flora

Den närmaste föregångaren till ”Hallands Flora” som gavs ut 1997, är den sammanställning som grundas på insamlingar gjorda av Fredrik Elias Ahlfvengren i början av 1900-talet. Den kallas allmänt ”Ahlfvengrens Flora” men den exakta titeln är ”Hallands växter. Förteckning över fanerogamer och kärlkryptogamer.” Ahlfvengren dog 1921 och fick själv aldrig se floran. Arbetet slutfördes i stället av Carl Holmdahl och Sten Svenson och floran publicerades 1924. Med lite tur kan den fortfarande hittas på antikvariat.

Hallands Botaniska Förening har nu låtit skanna även denna flora. Vi har i detta fall valt att göra en enkel skanning vilket innebär att floran inte är sökbar. Skälen till detta är bl.a. att den endast innehåller vetenskapliga namn och att dessa ofta inte stämmer med dagens systematik. Floran innehåller inget artregister men på sidan 191 finns ett alfabetiskt register över de släkten (dåtidens vetenskapliga namn) som behandlas.

Floran kan laddas ned här: Ahlfvengrens Flora 8,2 MB