Årets växt

Som ett komplement till floraväkteriet görs varje år särskilda inventeringar av en eller flera arter där det finns behov av att klarlägga den aktuella utbredningen i landet. Årets växt utses av Svenska Botaniska Föreningen efter förslag från de regionala föreningarna.

För att utses till årets växt ska följande kriterier normalt uppfyllas:

  • Växten ska finnas i en stor del av Sverige, alternativt kan man tänka sig en växt i södra Sverige och en annan i norr.
  • Växten ska vara möjlig att identifiera för allmänheten utan specialkunskap i botanik. Lupp ska inte heller behövas.
  • Växten ska helst inte vara rödlistad. Eventuellt kan växter i kategorierna NT (nära hotad) eller DD (kunskapsbrist) komma i fråga.
  • Växten kan befaras ha en minskande trend i Sverige alternativt att dess växtmiljöer hotas i dagens landskap. Växten behöver inte ha en minskande trend inom hela sitt svenska utbredningsområde.

2024: Backklöver och brunklöver

2023: Kärrspira

2022: Grönpyrola

2021: Tibast