Arter som inte längre ingår i floraväkteriet

I tabellen nedan listas de 37 arter som från och med 2023 inte längre ska rapporteras inom floraväkteriet i Halland. Vi ser dock gärna att de ändå rapporteras på Artportalen. OBS att rapportering då ska ske som privatperson, inte som floraväktare! Skapa väldefinierade lokaler med god noggrannhet, och rapportera alltid förekomsten i den enhet som anges i tabellen.

Sökning i tabellen kan ske fritt och resultatet visar alla rader som innehåller sökordet. Sortera kolumnerna genom att klicka på pilarna i tabellhuvudet. Klicka på det vetenskapliga namnet för få mer information om arten på Artdatabankens sida Artfakta.

ArtnamnVetenskapligt namnEnhetRödlistekategori
askFraxinus excelsiorplantorStarkt hotad (EN)
backstarrCarex ericetorumstrånNära hotad (NT)
backtimjanThymus serpyllumareaNära hotad (NT)
borsttågJuncus squarrosusplantor/tuvorNära hotad (NT)
brunagRhynchospora fuscastrånNära hotad (NT)
desmeknoppAdoxa moschatellinaskottNära hotad (NT)
dvärglinRadiola linoidesplantorNära hotad (NT)
etternässlaUrtica urensplantorNära hotad (NT)
flytsävIsolepis fluitansareaNära hotad (NT)
glasörtSalicornia europaeaplantorNära hotad (NT)
granspiraPedicularis sylvaticaplantorNära hotad (NT)
gråsvingelFestuca arenariastrånNära hotad (NT)
gullklöverTrifolium aureumplantorNära hotad (NT)
hårginstGenista pilosaplantorNära hotad (NT)
jordtistelCirsium acauleplantorNära hotad (NT)
kavelhirsSetaria viridisplantor/tuvorNära hotad (NT)
krusfröSelinum carvifoliaplantorNära hotad (NT)
loppstarrCarex pulicarisplantor/tuvorNära hotad (NT)
mjukdånGaleopsis ladanumplantorNära hotad (NT)
mörk dunörtEpilobium obscurumskottNära hotad (NT)
nålbjörnbärRubus scissusareaNära hotad (NT)
pilbladSagittaria sagittifoliaplantorNära hotad (NT)
rödlånkeLythrum portulaplantorNära hotad (NT)
saltstarrCarex vacillansstrånNära hotad (NT)
saltörtSuaeda maritimaplantorNära hotad (NT)
skogsalmUlmus glabraplantorAkut hotad (CR)
slåtterfibblaHypochaeris maculataplantorNära hotad (NT)
steningebjörnbärRubus sordirosanthusareaNära hotad (NT)
strandnarvSagina maritimaplantorNära hotad (NT)
svinrotScorzonera humilisskottNära hotad (NT)
sydfibblaHieracium austrinumplantorNära hotad (NT)
sydspärgelSpergula arvensis subsp. arvensisplantorNära hotad (NT)
sylnarvSagina subulataskottNära hotad (NT)
vårstarrCarex caryophylleastrånNära hotad (NT)
åkerkullaAnthemis arvensisplantorNära hotad (NT)
åkerrödtoppaOdontites vernusplantorNära hotad (NT)
ängsstarrCarex hostianastrånNära hotad (NT)