Backklöver och brunklöver – årets växt(er) 2024

I Hallands län finns inga moderna fynd för någon av arterna. Några särskilda ansträngningar för att återfinna dem kommer därför inte att göras. Följande information står att läsa i Hallands Flora (i Smålands-delen av länet finns enligt Smålands Flora inga äldre fynd alls):

Backklöver (foto Wikimedia Commons)

Trifolium montanum – backklöver

Först uppgiven av Osbeck 1788 men utan lokaluppgift. Belägg saknas.

Backklöver är kalkgynnad och har i Sverige en klart östlig utbredning

Aktuella uppgifter saknas.

Äldre uppgifter. Laholm Hasslöv (Theorin 1865). Halmstad Halmstad Larsfrid (Ahlfvengren 1924).

[Falkenberg Ullared hagen i Amås (Henningson 1968). Denna uppgift är säkert grundad på en felbestämning.]

Brunklöver (foto Wikimedia Commons)

Trifolium spadiceum – brunklöver

Först uppgiven av Person 1913 från Släp (’på vallen utmed vägen mellan Släps station och Särö ca 40 m från stationen i ett flertal exemplar bland Trifolium pratense. Möjligen inkommen med uppsvenskt frö’). Äldsta belägg från Onsala Gottskär 1912 (G. Taube i LD).

Brunklöver anses vara införd till vårt land österifrån under 1600-1700-talen. Den fick sin största spridning under 1800-talet som oavsiktlig inblandning i vallfrö och annat utsäde (Malmgren 1982). I södra Sverige har den ett- till tvååriga arten alltid varit sällsynt och i Halland endast tillfällig.

Aktuella uppgifter saknas.

Äldre uppgifter. Kungsbacka Onsala se äldsta belägg. Släp se primäruppgift. Vallda Lerkil 1945 (S. Holmdahl i GB); Lund 1946 (H. Knutsson herbarium, bekräftad av E. Ljungstrand).