Botaniska notiser från Halland

På denna sida kommer vi att lägga ut artiklar och kortare texter om botaniska fynd eller undersökningar i Halland. En del publiceras bara här, medan andra kan ha förekommit i vår årliga program och utflyktsguide eller publicerats på annat håll.

Vi tar gärna emot bidrag från medlemmar och andra. Läs mer här!

Småfingerört funnen i Varberg
Endast publicerad på hemsidan

Murruta återfunnen i Halland
Publicerad i föreningens program och utflyktsguide för 2024

Hårig hornlusern – ny för Halland
En något avkortad version publicerad i föreningens program och utflyktsguide för 2024

Japansk järnek – första fyndet i Sverige
Publicerad i föreningens program och utflyktsguide för 2024

Sveriges enda förekomster av vitblommig kalvnos
Publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift 118 (1) 2024

Pygmémålla – ny för Halland
Endast publicerad på hemsidan (en mycket kort notis om fyndet fanns i program och utflyktsguide för 2023)

Vit kalvnos i Marks och Varbergs kommuner
Publicerad i Calluna 40 (4) 2023

Stigrostmossa – återfunnen i Halland
Publicerad i föreningens program och utflyktsguide för 2023

Buskvicker återfunnen i Halland
Publicerad i föreningens program och utflyktsguide för 2023

Luddmålla återfunnen i Sverige efter hundra år
Publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift 114 (6) 2020