Floraväkteri 2019

Under 2019 besöktes totalt 1119 floraväktarlokaler i Halland, varav 111 var nya för året. Detta var drygt 150 färre än året innan då 1272 lokaler inventerades. På 142 lokaler kunde de eftersökta arterna inte återfinnas.

48 personer var engagerade och sammanlagt rapporterades uppgifter om 104 rödlistade kärlväxtarter till Artportalen.

Fördelningen av lokaler på olika kommuner och jämförelse med tidigare år visas i tabellen nedan.

Kommun2019201820172016201520142013201220112010
Laholm418425423378419318227315295231
Halmstad307360397279298173106160173116
Falkenberg177200185841198220192637
Varberg509812398108117611137995
Kungsbacka536163591007735584735
Hylte1141281139593564935349
Totalt1119127213049931137823498700654523

De 1119 inventerade lokalerna 2019 fördelade sig på följande vis på rödlistans olika hotkategorier:

Försvunna REAkut hotade CRStarkt hotade ENSårbara VUMissgynnade NT
22129792194

Utöver kärlväxterna rapporterades även inventeringsresultat från 24 lokaler med rödlistade mossor, 104 lokaler med rödlistade lavar och 63 lokaler med rödlistade svampar.