Floraväkteri 2020

Under 2020 besöktes totalt 1800 floraväktarlokaler i Halland, varav 483 var nya för året. Antalet besökta lokaler var med råge nytt rekord för Halland. På 274 lokaler kunde de eftersökta arterna inte återfinnas.

54 personer var engagerade och sammanlagt rapporterades uppgifter om 112 rödlistade kärlväxtarter till Artportalen.

Fördelningen av lokaler på olika kommuner och jämförelse med tidigare år visas i tabellen nedan.

Kommun202020192018201720162015
Laholm644418425423378419
Halmstad543307360397279298
Falkenberg27217720018584119
Varberg123509812398108
Kungsbacka8953616359100
Hylte1291141281139593
Totalt18001119127213049931137

I tabellen nedan visas mera detaljerade uppgifter för 2020 rörande antalet återbesökta och nya lokaler i de olika kommunerna. Här framgår också på hur många av de gamla, återbesökta lokalerna som de aktuella arterna inte återfunnits.

KommunTotaltÅterbesöktaNya lokalerEj återfunna
Laholm64443820684
Halmstad543404139110
Falkenberg2722056742
Varberg123952814
Kungsbacka8965242
Hylte1291101922
Totalt18001317483274

De 1800 inventerade lokalerna 2020 fördelade sig på följande vis på rödlistans olika hotkategorier:

Försvunna REAkut hotade CRStarkt hotade ENSårbara VUMissgynnade NT
221691131496

Utöver kärlväxterna rapporterades även inventeringsresultat från 10 lokaler med rödlistade mossor, 216 lokaler med rödlistade lavar och 88 lokaler med rödlistade svampar.