Floraväkteri 2020

Under 2020 besöktes totalt 1687 floraväktarlokaler i Halland, varav 392 var nya för året. Antalet besökta lokaler var med råge nytt rekord för Halland. På 269 lokaler kunde de eftersökta arterna inte återfinnas.

54 personer var engagerade och sammanlagt rapporterades uppgifter om 112 rödlistade kärlväxtarter till Artportalen.

Fördelningen av lokaler på olika kommuner och jämförelse med tidigare år visas i tabellen nedan.

Kommun202020192018201720162015 
Laholm596418425423378419
Halmstad507307360397279298
Falkenberg26717720018584119
Varberg118509812398108
Kungsbacka7153616359100
Hylte1281141281139593
Totalt16871119127213049931137

I tabellen nedan visas mera detaljerade uppgifter för 2020 rörande antalet återbesökta och nya lokaler i de olika kommunerna. Här framgår också på hur många av de gamla, återbesökta lokalerna som de aktuella arterna inte återfunnits.

KommunTotaltÅterbesöktaNya lokalerEj återfunna
Laholm59643715981
Halmstad507401106108
Falkenberg2672046341
Varberg118902816
Kungsbacka7154171
Hylte1281091922
Totalt16871295392269

De 1684 inventerade lokalerna 2020 fördelade sig på följande vis på rödlistans olika hotkategorier:

Försvunna REAkut hotade CRStarkt hotade ENSårbara VUMissgynnade NT
121421117425

Utöver kärlväxterna rapporterades även inventeringsresultat från 7 lokaler med rödlistade mossor, 196 lokaler med rödlistade lavar och 85 lokaler med rödlistade svampar.