Floraväkteri 2021

Under 2021 besöktes totalt 1973 floraväktarlokaler i Halland, varav 367 var nya för året. Antalet besökta lokaler var återigen nytt rekord för Halland. På 300 lokaler kunde de eftersökta arterna inte återfinnas.

60 personer var engagerade och sammanlagt rapporterades uppgifter om 125 rödlistade kärlväxtarter till Artportalen.

Fördelningen av lokaler på olika kommuner och jämförelse med tidigare år visas i tabellen nedan.

Kommun202120202019201820172016
Laholm603644418425423378
Halmstad529543307360397279
Falkenberg34627217720018584
Varberg303123509812398
Kungsbacka738953616359
Hylte11912911412811395
Totalt19731800111912721304993

I tabellen nedan visas mera detaljerade uppgifter för 2021 rörande antalet återbesökta och nya lokaler i de olika kommunerna. Här framgår också på hur många av de gamla, återbesökta lokalerna som de aktuella arterna inte återfunnits.

KommunTotaltÅterbesöktaNya lokalerEj återfunna
Laholm6035257871
Halmstad5294369379
Falkenberg3462618544
Varberg3032198481
Kungsbacka7368514
Hylte119972211
Totalt19731606367300

De 1973 inventerade lokalerna 2021 fördelade sig på följande vis på rödlistans olika hotkategorier:

Försvunna REAkut hotade CRStarkt hotade ENSårbara VUMissgynnade NT
252161391359

Utöver kärlväxterna rapporterades även inventeringsresultat från 11 lokaler med rödlistade mossor, 320 lokaler med rödlistade lavar och 162 lokaler med rödlistade svampar.