Floraväkteri 2022

Under 2022 besöktes totalt 2073 floraväktarlokaler i Halland, varav 315 var nya för året. Antalet besökta lokaler var återigen nytt rekord för Halland. På 346 lokaler kunde de eftersökta arterna inte återfinnas.

68 personer var engagerade och sammanlagt rapporterades uppgifter om 120 rödlistade kärlväxtarter till Artportalen.

Fördelningen av lokaler på olika kommuner och jämförelse med tidigare år visas i tabellen nedan.

Kommun202220212020201920182017
Laholm618603644418425423
Halmstad528529543307360397
Falkenberg408346272177200185
Varberg2313031235098123
Kungsbacka1077389536163
Hylte181119129114128113
Totalt207319731800111912721304

I tabellen nedan visas mera detaljerade uppgifter för 2022 rörande antalet återbesökta och nya lokaler i de olika kommunerna. Här framgår också på hur många av de gamla, återbesökta lokalerna som de aktuella arterna inte återfunnits.

KommunTotaltÅterbesöktaNya lokalerEj återfunna
Laholm6185338581
Halmstad52846563102
Falkenberg4083505873
Varberg2311894249
Kungsbacka107703719
Hylte1811513022
Totalt20731758315346

De 1973 inventerade lokalerna 2021 fördelade sig på följande vis på rödlistans olika hotkategorier:

Försvunna REAkut hotade CRStarkt hotade ENSårbara VUMissgynnade NT
132181638213

Utöver kärlväxterna rapporterades även inventeringsresultat från 13 lokaler med rödlistade mossor, 178 lokaler med rödlistade lavar och 77 lokaler med rödlistade svampar.