Floraväkteri 2023

Under 2023 besöktes totalt 2111 floraväktarlokaler i Halland, varav 267 var nya för året. Antalet besökta lokaler var återigen nytt rekord för Halland. På 472 lokaler kunde de eftersökta arterna inte återfinnas.

62 personer var engagerade och sammanlagt rapporterades uppgifter om 102 rödlistade kärlväxtarter till Artportalen.

Fördelningen av lokaler på olika kommuner och jämförelse med tidigare år visas i tabellen nedan.

Kommun202320222021202020192018
Laholm591618603644418425
Halmstad673528529543307360
Falkenberg312408346272177200
Varberg3042313031235098
Kungsbacka10110773895361
Hylte130181119129114128
Totalt211120731973180011191272

I tabellen nedan visas mera detaljerade uppgifter för 2023 rörande antalet återbesökta och nya lokaler i de olika kommunerna. Här framgår också på hur många av de gamla, återbesökta lokalerna som de aktuella arterna inte återfunnits.

KommunTotaltÅterbesöktaNya lokalerEj återfunna
Laholm59151675114
Halmstad67357598177
Falkenberg3122852769
Varberg3042574781
Kungsbacka101871410
Hylte130124621
Totalt21111844267472

De 2111 inventerade lokalerna 2023 fördelade sig på följande vis på rödlistans olika hotkategorier:

Försvunna REAkut hotade CRStarkt hotade ENSårbara VUMissgynnade NT
132951682130

Utöver kärlväxterna rapporterades även inventeringsresultat från 11 lokaler med rödlistade mossor, 225 lokaler med rödlistade lavar och 274 lokaler med rödlistade svampar.