Rödlistade arter och floraväkteri i Halland

Kortfattad historik
Floraväktarna startades 1987 av Världsnaturfonden WWF i samarbete med ArtDatabanken. I Hallands län började arbetet med floraövervakning 1993 genom projekt Hallands Flora. Från och med 2002 har ansvaret för verksamheten tagits över av Hallands Botaniska Förening. Verksamheten omfattar främst kärlväxter men till viss del även mossor och lavar. På Svenska Botaniska Föreningens hemsida finns mera information om floraväkteriet.

Du är hjärtligt välkommen att hjälpa till med floraväkteriet i Halland. För att få hjälp med att komma igång kan du höra av dig till någon av våra kontaktpersoner. Det finns minst en kommunansvarig i var och en av de sex hallandskommunerna som svarar på frågor och hjälper den som så önskar.

Ny rödlista 2020
Nya bedömningar av hotade arter i landet görs vart femte år och den senaste kom i april 2020. Den nya rödlistan innebar en del förändringar för Hallands del. 25 kärlväxter med hemvist i Halland tillkom, varav de flesta i den lägsta hotkategorin (NT, nära hotad). En tabell med de nya arterna hittar du här. Sex arter bedömdes inte längre vara hotade och har därför tagits bort från rödlistan. Dessa är dvärgderadella, fyrling, hårnarv, hängstarr, vikenbjörnbär och ävjebrodd.

I tabellen nedan listas alla aktuella rödlistade arter i Halland (totalt 200). Sökning kan ske fritt och resultatet visar alla rader som innehåller sökordet. Sortera kolumnerna genom att klicka på pilarna i tabellhuvudet. Klicka på det vetenskapliga namnet för få mer information om arten på Artdatabankens sida Artfakta.

ArtnamnVetenskapligt namnEnhetRödlistekategori
askFraxinus excelsiorplantorStarkt hotad (EN)
atlantnäckrosNymphaea alba subsp. occidentalisskottSårbar (VU)
axveronikaVeronica spicataskottNära hotad (NT)
backfryleLuzula divulgataplantorNära hotad (NT)
backruta (rapporteras som vanlig backruta)Thalictrum simplex subsp. simplexskottNära hotad (NT)
backsippa (rapporteras som vanlig backsippa)Pulsatilla vulgaris subsp. vulgarisplantorSårbar (VU)
backsmörblomma (rapporteras som vanlig backsmörblomma)Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemosplantorNära hotad (NT)
backstarrCarex ericetorumskottNära hotad (NT)
backtimjanThymus serpyllumytaNära hotad (NT)
bergjohannesörtHypericum montanumplantorNära hotad (NT)
blågrönt mannagräsGlyceria declinataskottSårbar (VU)
bohusbjörnbärRubus dissimulansytaSårbar (VU)
bohuslindTilia platyphyllosplantorAkut hotad (CR)
bolmörtHyoscyamus nigerplantorNära hotad (NT)
borstsävIsolepis setaceaplantorStarkt hotad (EN)
borsttågJuncus squarrosusplantorNära hotad (NT)
bredskaftad fläckmaskrosTaraxacum euryphyllumplantorStarkt hotad (EN)
brunagRhynchospora fuscaskottNära hotad (NT)
buerabjörnbärRubus onsalaënsisytaStarkt hotad (EN)
bågstarrCarex maritimaskottSårbar (VU)
cypresslummerLycopodium tristachyumskottSårbar (VU)
daggvideSalix daphnoidesplantorSårbar (VU)
desmeknoppAdoxa moschatellinaskottNära hotad (NT)
dikesskräppaRumex conglomeratusplantorStarkt hotad (EN)
dvärgjohannesörtHypericum humifusumplantorStarkt hotad (EN)
dvärglinRadiola linoidesplantorNära hotad (NT)
dvärglåsbräkenBotrychium simplexplantorStarkt hotad (EN)
dvärgålgräsZostera noltiiskottSårbar (VU)
engelsk fetknoppSedum anglicumytaNära hotad (NT)
etternässlaUrtica urensplantorNära hotad (NT)
flockarunCentaurium erythraea var. erythraeaplantorNära hotad (NT)
flotagräsSparganium gramineumskottSårbar (VU)
flytsvaltingLuronium natansskottStarkt hotad (EN)
flytsävIsolepis fluitansytaNära hotad (NT)
fläckmaskrosTaraxacum maculigerumplantorSårbar (VU)
franskartfibblaHieracium hemimaculatumplantorSårbar (VU)
fågelarvHolosteum umbellatumplantorNära hotad (NT)
fältgentianaGentianella campestris subsp. campestrisplantorStarkt hotad (EN)
glansbräkenAsplenium adiantum-nigrumplantorNära hotad (NT)
glasörtSalicornia europaeaplantorNära hotad (NT)
granspiraPedicularis sylvaticaplantorNära hotad (NT)
grenigt kungsljusVerbascum lychnitisplantorSårbar (VU)
grusnejlikaGypsophila muralisplantorStarkt hotad (EN)
grådådraAlyssum alyssoidesplantorNära hotad (NT)
gråsvingelFestuca arenariaskottNära hotad (NT)
gullklöverTrifolium aureumplantorNära hotad (NT)
hallandsfibblaHieracium subterdentatumplantorSårbar (VU)
hartmansstarrCarex hartmaniiskottSårbar (VU)
hedblomsterHelichrysum arenariumplantorSårbar (VU)
hedjohannesörtHypericum pulchrumplantorSårbar (VU)
Hieracium bathymallumHieracium bathymallumplantorNära hotad (NT)
Hieracium contaminatumHieracium contaminatumplantorNära hotad (NT)
Hieracium erioneurumHieracium erioneurumplantorNationellt utdöd (RE)
Hieracium gerontocephalumHieracium gerontocephalumplantorSårbar (VU)
Hieracium inquilinumHieracium inquilinumplantorNära hotad (NT)
Hieracium sparsiguttatumHieracium sparsiguttatumplantorSårbar (VU)
Hieracium symmetricumHieracium symmetricumplantorStarkt hotad (EN)
hjorttungaAsplenium scolopendriumplantorStarkt hotad (EN)
hjärtstillaLeonurus cardiacaplantorSårbar (VU)
huvudtågJuncus capitatusplantorStarkt hotad (EN)
hårginstGenista pilosaplantorNära hotad (NT)
höstlåsbräkenBotrychium multifidumplantorNära hotad (NT)
jordtistelCirsium acauleplantorNära hotad (NT)
kal knipprotEpipactis phyllanthesskottStarkt hotad (EN)
kalvnosMisopates orontiumplantorNära hotad (NT)
kavelhirsSetaria viridisplantorNära hotad (NT)
klasefibblaCrepis praemorsaplantorNära hotad (NT)
klibbveronikaVeronica triphyllosplantorNära hotad (NT)
klittviolViola tricolor subsp. curtisiiplantorSårbar (VU)
klockgentianaGentiana pneumonantheskottStarkt hotad (EN)
klofibblaCrepis tectorumplantorNära hotad (NT)
klotgräsPilularia globuliferaytaSårbar (VU)
klubbfibblaArnoseris minimaplantorStarkt hotad (EN)
knippnejlikaDianthus armeriaplantorSårbar (VU)
knutörtLysimachia minimaplantorSårbar (VU)
kranssalviaSalvia verticillataplantorStarkt hotad (EN)
knärotGoodyera repensskottSårbar (VU)
knölvialLathyrus tuberosusskottSårbar (VU)
korskovallMelampyrum cristatumplantorNära hotad (NT)
krusfröSelinum carvifoliaplantorNära hotad (NT)
krypflokaHelosciadium inundatumplantorSårbar (VU)
kustgentianaGentianella campestris subsp. balticaplantorStarkt hotad (EN)
källblekvideSalix hastata subsp. vegetaplantorSårbar (VU)
källfräneNasturtium officinaleplantorSårbar (VU)
källgräsCatabrosa aquaticaskottSårbar (VU)
kösaApera spica-ventiplantorNära hotad (NT)
liten kärrmaskrosTaraxacum litoraleplantorNära hotad (NT)
ljungögontröstEuphrasia micranthaplantorSårbar (VU)
loppstarrCarex pulicarisplantorNära hotad (NT)
luddmållaSpirobassia hirsutaplantorNationellt utdöd (RE)
luddvickerVicia villosaplantorSårbar (VU)
lundäxingDactylis polygamaplantorStarkt hotad (EN)
lungrotBlitum bonus-henricusplantorSårbar (VU)
majnycklarDactylorhiza majalis subsp. majalisplantorNära hotad (NT)
marrispLimonium vulgareplantorSårbar (VU)
martornEryngium maritimumplantorSårbar (VU)
mellanlummerLycopodium zeilleriskottSårbar (VU)
mjukdånGaleopsis ladanumplantorNära hotad (NT)
mosippaPulsatilla vernalisplantorStarkt hotad (EN)
murgrönsmöjaRanunculus hederaceusskottNära hotad (NT)
månlåsbräkenBotrychium lunariaplantorNära hotad (NT)
månviolLunaria redivivaplantorNära hotad (NT)
mörk dunörtEpilobium obscurumskottNära hotad (NT)
mörk gnejsfibblaHieracium stibeophyllumplantorSårbar (VU)
nabbmaskrosTaraxacum prionumplantorSårbar (VU)
narrklibbfibblaHieracium chlorodesplantorNära hotad (NT)
nordslamkrypaElatine orthospermaplantorNära hotad (NT)
nålbjörnbärRubus scissusytaNära hotad (NT)
nålginstGenista anglicaplantorStarkt hotad (EN)
onsalabjörnbärRubus polybracteatusytaStarkt hotad (EN)
ostkustfibblaHieracium rufescensplantorNära hotad (NT)
ostronörtMertensia maritimaplantorAkut hotad (CR)
paddfotAsperugo procumbensplantorNära hotad (NT)
pilbladSagittaria sagittifoliaplantorNära hotad (NT)
plattsävBlysmus compressusskottSårbar (VU)
praktnejlikaDianthus superbusplantorStarkt hotad (EN)
renlostaBromus arvensisskottStarkt hotad (EN)
rutlåsbräkenBotrychium matricariifoliumplantorSårbar (VU)
rydetbjörnbärRubus rugulosusytaStarkt hotad (EN)
rylChimaphila umbellataskottStarkt hotad (EN)
rödlånkeLythrum portulaplantorNära hotad (NT)
rödsävBlysmus rufusskottSårbar (VU)
saltmållaHalimione pedunculataplantorSårbar (VU)
saltstarrCarex vacillansskottNära hotad (NT)
saltörtSuaeda maritimaplantorNära hotad (NT)
sanddådraCamelina microcarpaplantorSårbar (VU)
sandlusernMedicago minimaplantorSårbar (VU)
sandmållaAtriplex laciniataplantorSårbar (VU)
sandtimotejPhleum arenariumplantorSårbar (VU)
senfibblaHieracium cunctansplantorSårbar (VU)
sjötåtelDeschampsia setaceaplantorSårbar (VU)
skaftslamkrypaElatine hexandraplantorSårbar (VU)
skevmaskrosTaraxacum ruberulumplantorAkut hotad (CR)
skogsalmUlmus glabraplantorAkut hotad (CR)
skogsveronikaVeronica montanaskottNära hotad (NT)
slåtterfibblaHypochaeris maculataplantorNära hotad (NT)
slåttergubbeArnica montanaplantorSårbar (VU)
slätbjörnbärRubus eluxatusytaNära hotad (NT)
smal fläckmaskrosTaraxacum lentiginosumplantorAkut hotad (CR)
smal käringtandLotus tenuisplantorSårbar (VU)
smalt ålgräsZostera angustifoliaskottStarkt hotad (EN)
småjungfrukamAphanes australisplantorNära hotad (NT)
småsnärjmåraGalium spurium subsp. vaillantiiskottNära hotad (NT)
småvänderotValeriana dioicaplantorSårbar (VU)
sommarfibblaLeontodon hispidusplantorNära hotad (NT)
spetsnatePotamogeton acutifoliusskottSårbar (VU)
stallörtOnonis spinosa subsp. hircinaplantorNära hotad (NT)
steningebjörnbärRubus sordirosanthusytaNära hotad (NT)
stor hagfibblaHieracium megavulgatumplantorNära hotad (NT)
stor sandliljaAnthericum liliagoskottStarkt hotad (EN)
storfryleLuzula sylvaticaplantorSårbar (VU)
stortimjanThymus pulegioidesytaSårbar (VU)
strandlummerLycopodiella inundataytaNära hotad (NT)
strandnarvSagina maritimaplantorNära hotad (NT)
strandstarrCarex paleaceaskottNära hotad (NT)
strandsumparvStellaria crassifolia var. minorplantorStarkt hotad (EN)
strandvallmoGlaucium flavumplantorSårbar (VU)
strimtågJuncus foliosusplantorSårbar (VU)
styv glandelfibblaHieracium subglaucovirensplantorSårbar (VU)
sumpviolViola uliginosaskottNära hotad (NT)
svarttandad maskrosTaraxacum duplidentifronsplantorSårbar (VU)
svedjenävaGeranium bohemicumplantorNära hotad (NT)
svinrotScorzonera humilisskottNära hotad (NT)
sydfibblaHieracium austrinumplantorNära hotad (NT)
sydlig trollfibblaHieracium pycnodonplantorStarkt hotad (EN)
sydspärgelSpergula arvensis subsp. arvensisplantorNära hotad (NT)
sylnarvSagina reveliereiplantorNära hotad (NT)
söndrumsbjörnbärRubus soendrumensisytaStarkt hotad (EN)
trollfibblaHieracium oistophyllumplantorNära hotad (NT)
trollsmultronDrymocallis rupestrisplantorSårbar (VU)
trubbdaggkåpaAlchemilla plicataplantorSårbar (VU)
tysk ginstGenista germanicaplantorAkut hotad (CR)
ugglarpsbjörnbärRubus cordatiformisytaSårbar (VU)
vattenfräneRorippa amphibiaplantorNära hotad (NT)
vattenståndsJacobaea aquaticaplantorSårbar (VU)
vildrisLeersia oryzoidesskottSårbar (VU)
vippärtLathyrus nigerplantorNära hotad (NT)
vit kattostMalva pusillaplantorSårbar (VU)
vit sminkrotBuglossoides arvensis var. arvensisplantorNära hotad (NT)
vitnoppaPseudognaphalium luteoalbumplantorStarkt hotad (EN)
vittåtelAira caryophylleaplantorNära hotad (NT)
vityxnePseudorchis albidaplantorStarkt hotad (EN)
vårstarrCarex caryophylleaskottNära hotad (NT)
västkustfibblaHieracium norvegicumplantorNära hotad (NT)
västkustrosRosa × inodoraplantorStarkt hotad (EN)
växeltandsfibblaHieracium dentifoliumplantorSårbar (VU)
åkerfibblaHypochaeris glabraplantorSårbar (VU)
åkerkullaAnthemis arvensisplantorNära hotad (NT)
åkerkålBrassica rapa subsp. campestrisplantorNära hotad (NT)
åkermaddSherardia arvensisplantorSårbar (VU)
åkerrättikaRaphanus raphanistrumplantorSårbar (VU)
åkerrödtoppaOdontites vernusplantorNära hotad (NT)
åkerskallraRhinanthus angustifolius subsp. apterusplantorStarkt hotad (EN)
åkersyskaStachys arvensisplantorSårbar (VU)
ålgräsZostera marinaskottSårbar (VU)
ädelmyntaMentha × gracilisskottStarkt hotad (EN)
ängsnattviolPlatanthera bifolia subsp. bifoliaplantorNära hotad (NT)
ängsskäraSerratula tinctoriaskottNära hotad (NT)
ängsstarrCarex hostianaskottNära hotad (NT)
ölandskungsljusVerbascum densiflorumplantorStarkt hotad (EN)