Rödlistade arter och floraväkteri i Halland

Kortfattad historik
Floraväktarna startades 1987 av Världsnaturfonden WWF i samarbete med ArtDatabanken. I Hallands län började arbetet med floraövervakning 1993 genom projekt Hallands Flora. Från och med 2002 har ansvaret för verksamheten tagits över av Hallands Botaniska Förening. Verksamheten omfattar främst kärlväxter men till viss del även mossor och lavar.

På Svenska Botaniska Föreningens hemsida finns mera information om floraväkteriet.

Du är hjärtligt välkommen att hjälpa till med floraväkteriet i Halland. För att få hjälp med att komma igång kan du höra av dig till någon av våra kontaktpersoner. Det finns minst en kommunansvarig i var och en av de sex hallandskommunerna som svarar på frågor och hjälper den som så önskar.

Ny rödlista 2020
Nya bedömningar av hotade arter i landet görs vart femte år och den senaste kom i april 2020. Den nya rödlistan innebär en del förändringar för Hallands del. 24 kärlväxter med hemvist i Halland tillkom, varav de flesta i den lägsta hotkategorin (NT, nära hotad, se tabell nedan). Sex arter bedöms inte längre vara hotade och har därför tagits bort från rödlistan. Dessa är dvärgderadella, fyrling, hårnarv, hängstarr, vikenbjörnbär och ävjebrodd.

Tabell över nya arter på rödlistan (det kan noteras att mörk gnejsfibbla och smalt ålgräs var rödlistade även tidigare men att de första observationerna i Halland gjordes 2017 respektive 2018, varför de inte varit aktuella i floraväkteriet).

NAMNHOTKATEGORINAMNHOTKATEGORI
AxveronikaNära hotad (NT)SlätbjörnbärNära hotad (NT)
BackstarrNära hotad (NT)Smalt ålgräsStarkt hotad (EN)
BrunagNära hotad (NT)SmåjungfrukamNära hotad (NT)
FlotagräsSårbar (VU)SmåsnärjmåraNära hotad (NT)
GlasörtNära hotad (NT)SmåvänderotSårbar (VU)
GullklöverNära hotad (NT)StrandnarvNära hotad (NT)
KlofibblaNära hotad (NT)StrandsumparvStarkt hotad (EN)
KrusfröNära hotad (NT)SvinrotNära hotad (NT)
Mörk dunörtNära hotad (NT)SylnarvNära hotad (NT)
Mörk gnejsfibblaSårbar (VU)VattenfräneNära hotad (NT)
SaltörtNära hotad (NT)VårstarrNära hotad (NT)
SandviolNära hotad (NT)ÅlgräsSårbar (VU)

I tabellen nedan listas alla aktuella rödlistade arter i Halland (totalt 203). Sökning kan ske fritt och resultatet visar alla rader som innehåller sökordet. Sortera kolumnerna genom att klicka på pilarna i tabellhuvudet. Klicka på det vetenskapliga namnet för få mer information om arten på Artdatabankens sida Artfakta.

Svenskt namnVetenskapligt namnEnhetRödlistekategori
AskFraxinus excelsiorplantorStarkt hotad (EN)
AtlantnäckrosNymphaea alba subsp. occidentalisskottSårbar (VU)
AxveronikaVeronica spicataskottNära hotad (NT)
BackfryleLuzula divulgataplantorNära hotad (NT)
Backruta (rapporteras som vanlig backruta)Thalictrum simplex subsp. simplexskottNära hotad (NT)
Backsippa (rapporteras som vanlig backsippa)Pulsatilla vulgaris subsp. vulgarisplantorSårbar (VU)
Backsmörblomma (rapporteras som vanlig backsmörblomma)Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemosplantorNära hotad (NT)
BackstarrCarex ericetorumskottNära hotad (NT)
BacktimjanThymus serpyllumareaNära hotad (NT)
BergjohannesörtHypericum montanumplantorNära hotad (NT)
Blågrönt mannagräsGlyceria declinataskottSårbar (VU)
BohusbjörnbärRubus dissimulansareaSårbar (VU)
BohuslindTilia platyphyllosplantorAkut hotad (CR)
BolmörtHyoscyamus nigerplantorNära hotad (NT)
BorstsävIsolepis setaceaplantorStarkt hotad (EN)
BorsttågJuncus squarrosusplantorNära hotad (NT)
Bredskaftad fläckmaskrosTaraxacum euryphyllumplantorStarkt hotad (EN)
BrunagRhynchospora fuscaskottNära hotad (NT)
BuerabjörnbärRubus onsalaënsisareaStarkt hotad (EN)
BågstarrCarex maritimaskottSårbar (VU)
CypresslummerLycopodium tristachyumskottSårbar (VU)
DaggvideSalix daphnoidesplantorSårbar (VU)
DesmeknoppAdoxa moschatellinaskottNära hotad (NT)
DikesskräppaRumex conglomeratusplantorStarkt hotad (EN)
DvärgjohannesörtHypericum humifusumplantorStarkt hotad (EN)
DvärglinRadiola linoidesplantorNära hotad (NT)
DvärglåsbräkenBotrychium simplexplantorStarkt hotad (EN)
DvärgålgräsZostera noltiiskottSårbar (VU)
Engelsk fetknoppSedum anglicumareaNära hotad (NT)
EtternässlaUrtica urensplantorNära hotad (NT)
FemsjöfibblaHieracium femsioënseplantor Akut hotad (CR)
FlockarunCentaurium erythraea var. erythraeaplantorNära hotad (NT)
FlotagräsSparganium gramineumskottSårbar (VU)
FlytsvaltingLuronium natansskottStarkt hotad (EN)
FlytsävIsolepis fluitansarea Nära hotad (NT)
FläckmaskrosTaraxacum maculigerumplantorSårbar (VU)
FranskartfibblaHieracium hemimaculatumplantor Sårbar (VU)
FågelarvHolosteum umbellatumplantorNära hotad (NT)
FältgentianaGentianella campestris subsp. campestrisplantorStarkt hotad (EN)
GlansbräkenAsplenium adiantum-nigrumplantorNära hotad (NT)
GlasörtSalicornia europaeaplantorNära hotad (NT)
GranspiraPedicularis sylvaticaplantorNära hotad (NT)
Grenigt kungsljusVerbascum lychnitisplantorSårbar (VU)
GrusnejlikaGypsophila muralisplantorStarkt hotad (EN)
GrådådraAlyssum alyssoidesplantorNära hotad (NT)
GråsvingelFestuca arenariaskottNära hotad (NT)
GullklöverTrifolium aureumplantorNära hotad (NT)
HallandsfibblaHieracium subterdentatumplantorSårbar (VU)
HartmansstarrCarex hartmaniiskottSårbar (VU)
HavsfibblaHieracium marinumplantorNära hotad (NT)
HedblomsterHelichrysum arenariumplantorSårbar (VU)
HedjohannesörtHypericum pulchrumplantorSårbar (VU)
HjorttungaAsplenium scolopendriumplantorStarkt hotad (EN)
HjärtstillaLeonurus cardiacaplantorSårbar (VU)
HuvudtågJuncus capitatusplantorStarkt hotad (EN)
HårginstGenista pilosaplantorNära hotad (NT)
HöstlåsbräkenBotrychium multifidumplantorNära hotad (NT)
JordtistelCirsium acauleplantorNära hotad (NT)
Kal knipprotEpipactis phyllanthesplantorStarkt hotad (EN)
KalvnosMisopates orontiumplantorNära hotad (NT)
KavelhirsSetaria viridisplantorNära hotad (NT)
KlasefibblaCrepis praemorsaplantorNära hotad (NT)
KlibbveronikaVeronica triphyllosplantorNära hotad (NT)
KlittviolViola tricolor subsp. curtisiiplantorSårbar (VU)
KlockgentianaGentiana pneumonantheskottStarkt hotad (EN)
KlofibblaCrepis tectorumplantorNära hotad (NT)
KlotgräsPilularia globuliferaareaSårbar (VU)
KlubbfibblaArnoseris minimaplantorStarkt hotad (EN)
KnippnejlikaDianthus armeriaplantorSårbar (VU)
KnutörtLysimachia minimaplantorSårbar (VU)
KnärotGoodyera repensskottSårbar (VU)
KnölvialLathyrus tuberosusskottSårbar (VU)
KorskovallMelampyrum cristatumplantorNära hotad (NT)
KranssalviaSalvia verticillataplantorStarkt hotad (EN)
KrusfröSelinum carvifoliaplantorNära hotad (NT)
KrypflokaHelosciadium inundatumplantorSårbar (VU)
KustgentianaGentianella campestris subsp. balticaplantorStarkt hotad (EN)
KällblekvideSalix hastata subsp. vegetaplantorSårbar (VU)
KällfräneNasturtium officinaleplantorSårbar (VU)
KällgräsCatabrosa aquaticaskottSårbar (VU)
KösaApera spica-ventiplantorNära hotad (NT)
Liten kärrmaskrosTaraxacum litoraleplantorNära hotad (NT)
LjungögontröstEuphrasia micranthaplantorSårbar (VU)
LoppstarrCarex pulicarisplantorNära hotad (NT)
LuddmållaSpirobassia hirsutaplantorNationellt utdöd (RE)
Luddvicker (rapporteras som vanlig luddvicker)Vicia villosa subsp. villosaplantorSårbar (VU)
LundäxingDactylis polygamaplantorStarkt hotad (EN)
LungrotBlitum bonus-henricusplantorSårbar (VU)
MajnycklarDactylorhiza majalis subsp. majalisplantorNära hotad (NT)
MarrispLimonium vulgareplantorSårbar (VU)
MartornEryngium maritimumplantorSårbar (VU)
MellanlummerLycopodium zeilleriskottSårbar (VU)
MjukdånGaleopsis ladanumplantorNära hotad (NT)
MosippaPulsatilla vernalisplantorStarkt hotad (EN)
MurgrönsmöjaRanunculus hederaceusskottNära hotad (NT)
MånlåsbräkenBotrychium lunariaplantorNära hotad (NT)
MånviolLunaria redivivaplantorNära hotad (NT)
Mörk dunörtEpilobium obscurumskottNära hotad (NT)
Mörk gnejsfibblaHieracium stibeophyllumplantorSårbar (VU)
NabbmaskrosTaraxacum prionumplantorSårbar (VU)
NarrklibbfibblaHieracium chlorodesplantor Nära hotad (NT)
NordslamkrypaElatine orthospermaplantorNära hotad (NT)
NålbjörnbärRubus scissusareaNära hotad (NT)
NålginstGenista anglicaplantorStarkt hotad (EN)
OnsalabjörnbärRubus polybracteatusareaStarkt hotad (EN)
OstkustfibblaHieracium rufescensplantorNära hotad (NT)
OstronörtMertensia maritimaplantorAkut hotad (CR)
PaddfotAsperugo procumbensplantor Nära hotad (NT)
PiggtistelCarduus acanthoidesplantorNära hotad (NT)
PilbladSagittaria sagittifoliaplantorNära hotad (NT)
PlattsävBlysmus compressusskottSårbar (VU)
PraktnejlikaDianthus superbusplantorStarkt hotad (EN)
RenlostaBromus arvensisskottStarkt hotad (EN)
RutlåsbräkenBotrychium matricariifoliumplantorSårbar (VU)
RydetbjörnbärRubus rugulosusareaStarkt hotad (EN)
RylChimaphila umbellataskottStarkt hotad (EN)
RåglostaBromus secalinusskottStarkt hotad (EN)
RödlånkeLythrum portulaplantorNära hotad (NT)
RödsävBlysmus rufusskottSårbar (VU)
SaltmållaHalimione pedunculataplantorSårbar (VU)
SaltstarrCarex vacillansskottNära hotad (NT)
SaltörtSuaeda maritimaplantorNära hotad (NT)
SanddådraCamelina microcarpaplantorSårbar (VU)
SandlusernMedicago minimaplantorSårbar (VU)
SandmållaAtriplex laciniataplantorSårbar (VU°)
SandtimotejPhleum arenariumplantorSårbar (VU)
Sandviol (rapporteras som vanlig sandviol)Viola rupestris subsp. rupestrisplantorNära hotad (NT)
SenfibblaHieracium cunctansplantor Sårbar (VU)
SjötåtelDeschampsia setaceaplantorSårbar (VU)
SkaftslamkrypaElatine hexandraplantorSårbar (VU)
SkevmaskrosTaraxacum ruberulumplantorAkut hotad (CR)
SkogsalmUlmus glabraplantorAkut hotad (CR)
SkogsveronikaVeronica montanaskottNära hotad (NT)
SlåtterfibblaHypochaeris maculataplantorNära hotad (NT)
SlåttergubbeArnica montanaplantorSårbar (VU)
SlätbjörnbärRubus eluxatusareaNära hotad (NT)
Smal fläckmaskrosTaraxacum lentiginosumplantorAkut hotad (CR)
Smal käringtandLotus tenuisplantorSårbar (VU)
Smalt ålgräsZostera angustifoliaskottStarkt hotad (EN)
SmåjungfrukamAphanes australisplantorNära hotad (NT)
SmåsnärjmåraGalium spurium subsp. vaillantiiskottNära hotad (NT)
SmåvänderotValeriana dioicaplantorSårbar (VU)
SommarfibblaLeontodon hispidusplantorNära hotad (NT)
StallörtOnonis spinosa subsp. hircinaplantorNära hotad (NT)
SteningebjörnbärRubus sordirosanthusareaNära hotad (NT)
Stor hagfibblaHieracium megavulgatumplantorNära hotad (NT)
Stor sandliljaAnthericum liliagoskottStarkt hotad (EN)
StorfryleLuzula sylvaticaplantorSårbar (VU)
StortimjanThymus pulegioidesareaSårbar (VU)
StrandlummerLycopodiella inundataareaNära hotad (NT)
StrandnarvSagina maritimaplantorNära hotad (NT)
StrandstarrCarex paleaceaskottNära hotad (NT)
StrandsumparvStellaria crassifolia var. minorplantorStarkt hotad (EN)
StrandvallmoGlaucium flavumplantorSårbar (VU)
StrimtågJuncus foliosusplantor Sårbar (VU)
Styv glandelfibblaHieracium subglaucovirensplantorSårbar (VU)
SumpviolViola uliginosaskottNära hotad (NT)
Svarttandad maskrosTaraxacum duplidentifronsplantor Sårbar (VU)
SvedjenävaGeranium bohemicumplantorNära hotad (NT)
Svenskt namn saknasHieracium bathymallumplantor Nära hotad (NT)
Svenskt namn saknasHieracium contaminatumplantor Nära hotad (NT)
Svenskt namn saknasHieracium gerontocephalumplantor Sårbar (VU)
Svenskt namn saknasHieracium inquilinumplantor Nära hotad (NT)
Svenskt namn saknasHieracium sparsiguttatumplantorSårbar (VU)
Svenskt namn saknasHieracium symmetricumplantorStarkt hotad (EN)
SvinrotScorzonera humilisskottNära hotad (NT)
SydfibblaHieracium austrinumplantor Nära hotad (NT)
Sydlig trollfibblaHieracium pycnodonplantorStarkt hotad (EN)
SydspärgelSpergula arvensis subsp. arvensisplantorNära hotad (NT)
SylnarvSagina subulataplantorNära hotad (NT)
SöndrumsbjörnbärRubus soendrumensisareaStarkt hotad (EN)
TrollfibblaHieracium oistophyllumplantorNära hotad (NT)
TrollsmultronDrymocallis rupestrisplantorSårbar (VU)
TrubbdaggkåpaAlchemilla plicataplantorSårbar (VU)
Tysk ginstGenista germanicaplantorAkut hotad (CR)
UgglarpsbjörnbärRubus cordatiformisareaSårbar (VU)
UllaredsfibblaHieracium isonomoumplantor Sårbar (VU)
VattenfräneRorippa amphibiaplantorNära hotad (NT)
VattenståndsJacobaea aquaticaplantorSårbar (VU)
VildrisLeersia oryzoidesskottSårbar (VU)
VippärtLathyrus nigerplantorNära hotad (NT)
Vit kattostMalva pusillaplantorSårbar (VU)
Vit sminkrotBuglossoides arvensis var. arvensisplantorNära hotad (NT)
VitnoppaPseudognaphalium luteoalbumplantorStarkt hotad (EN)
VittåtelAira caryophylleaplantorNära hotad (NT)
VityxnePseudorchis albidaplantorStarkt hotad (EN)
VårstarrCarex caryophylleaskottNära hotad (NT)
VästkustfibblaHieracium norvegicumplantorNära hotad (NT)
VästkustrosRosa × inodoraplantorStarkt hotad (EN)
VäxeltandsfibblaHieracium dentifoliumplantor Sårbar (VU)
ÅkerfibblaHypochaeris glabraplantorSårbar (VU)
ÅkerkullaAnthemis arvensisplantorNära hotad (NT)
ÅkerkålBrassica rapa subsp. campestrisplantorNära hotad (NT)
ÅkermaddSherardia arvensisplantorSårbar (VU)
ÅkerrättikaRaphanus raphanistrumplantorSårbar (VU)
ÅkerrödtoppaOdontites vernusplantorNära hotad (NT)
ÅkerskallraRhinanthus angustifolius subsp. apterusplantorStarkt hotad (EN)
ÅkersyskaStachys arvensisplantorSårbar (VU)
ÅlgräsZostera marinaskottSårbar (VU)
ÄdelmyntaMentha × gracilisskottStarkt hotad (EN)
ÄngsnattviolPlatanthera bifolia subsp. bifoliaplantorNära hotad (NT)
ÄngsskäraSerratula tinctoriaskottNära hotad (NT)
ÄngsstarrCarex hostianaskottNära hotad (NT)
ÖlandskungsljusVerbascum densiflorumplantorStarkt hotad (EN)