Rödlistade arter och floraväkteri i Halland

Kortfattad historik
Floraväktarna startades 1987 av Världsnaturfonden WWF i samarbete med ArtDatabanken. I Hallands län började arbetet med floraövervakning 1993 genom projekt Hallands Flora. Från och med 2002 har ansvaret för verksamheten tagits över av Hallands Botaniska Förening. Verksamheten omfattar främst kärlväxter men till viss del även mossor och lavar. På Svenska Botaniska Föreningens hemsida finns mera information om floraväkteriet.

Här kan du läsa en notis i Svensk Botanisk Tidskrift (nr 1 2024) om vårt arbete.

Du är hjärtligt välkommen att hjälpa till med floraväkteriet i Halland. För att få hjälp med att komma igång kan du höra av dig till någon av våra kontaktpersoner. Det finns minst en kommunansvarig i var och en av de sex hallandskommunerna som svarar på frågor och hjälper den som så önskar.

Ny rödlista 2020
Nya bedömningar av hotade arter i landet görs vart femte år och den senaste kom i april 2020. Den nya rödlistan innebar en del förändringar för Hallands del. 25 kärlväxter med hemvist i Halland tillkom, varav de flesta i den lägsta hotkategorin (NT, nära hotad). En tabell med de nya arterna hittar du här. Sex arter bedömdes inte längre vara hotade och har därför tagits bort från rödlistan. Dessa är dvärgderadella, fyrling, hårnarv, hängstarr, vikenbjörnbär och ävjebrodd.

Nyheter för Halland 2023
Från och med 2023 kommer man nationellt att fokusera på rödlistade arter i de högre kategorierna (VU, EN, CR och RE). Detsamma gäller Halland men här har vi ändå valt att även fortsättningsvis floraväkta 50 NT-arter av särskilt intresse för oss. De återstående NT-arterna, totalt 35, ska i stället rapporteras på Artportalen som privatperson och på egna lokaler. Detsamma gäller ask (EN) och skogsalm (CR). En tabell över dessa arter finns här.

I tabellen nedan listas alla aktuella rödlistade arter i Halland (totalt 163). Sökning kan ske fritt och resultatet visar alla rader som innehåller sökordet. Sortera kolumnerna genom att klicka på pilarna i tabellhuvudet. Klicka på det vetenskapliga namnet för få mer information om arten på Artdatabankens sida Artfakta.

ArtnamnVetenskapligt namnEnhetRödlistekategori
atlantnäckrosNymphaea alba subsp. occidentalisskottSårbar (VU)
axveronikaVeronica spicataskottNära hotad (NT)
backfryleLuzula divulgataplantor/tuvorNära hotad (NT)
vanlig backrutaThalictrum simplex subsp. simplexplantorNära hotad (NT)
vanlig backsippaPulsatilla vulgaris subsp. vulgarisplantor/tuvorSårbar (VU)
vanlig backsmörblommaRanunculus polyanthemos subsp. polyanthemosplantorNära hotad (NT)
bergjohannesörtHypericum montanumplantorNära hotad (NT)
blågrönt mannagräsGlyceria declinatastrånSårbar (VU)
bohusbjörnbärRubus dissimulansareaSårbar (VU)
bohuslindTilia platyphyllosplantorAkut hotad (CR)
bolmörtHyoscyamus nigerplantorNära hotad (NT)
borstsävIsolepis setaceaplantor/tuvorStarkt hotad (EN)
bredskaftad fläckmaskrosTaraxacum euryphyllumplantorStarkt hotad (EN)
buerabjörnbärRubus onsalaënsisareaStarkt hotad (EN)
bågstarrCarex maritimastrånSårbar (VU)
cypresslummerLycopodium tristachyumskottSårbar (VU)
daggvideSalix daphnoidesplantorSårbar (VU)
dikesskräppaRumex conglomeratusplantorStarkt hotad (EN)
dvärgjohannesörtHypericum humifusumplantor/tuvorStarkt hotad (EN)
dvärglåsbräkenBotrychium simplexplantorStarkt hotad (EN)
dvärgålgräsZostera noltiiskottSårbar (VU)
engelsk fetknoppSedum anglicumareaNära hotad (NT)
flockarunCentaurium erythraea var. erythraeaplantorNära hotad (NT)
flotagräsSparganium gramineumskottSårbar (VU)
flytsvaltingLuronium natansskottStarkt hotad (EN)
fläckmaskrosTaraxacum maculigerumplantorSårbar (VU)
franskartfibblaHieracium hemimaculatumplantorSårbar (VU)
fågelarvHolosteum umbellatumplantorNära hotad (NT)
fältgentianaGentianella campestris subsp. campestrisplantorStarkt hotad (EN)
glansbräkenAsplenium adiantum-nigrumplantor/tuvorNära hotad (NT)
grenigt kungsljusVerbascum lychnitisplantorSårbar (VU)
grusnejlikaGypsophila muralisplantorStarkt hotad (EN)
grådådraAlyssum alyssoidesplantorNära hotad (NT)
hallandsfibblaHieracium subterdentatumplantorSårbar (VU)
hartmansstarrCarex hartmaniistrånSårbar (VU)
hedblomsterHelichrysum arenariumplantorSårbar (VU)
hedjohannesörtHypericum pulchrumplantor/tuvorSårbar (VU)
Hieracium bathymallumHieracium bathymallumplantorNära hotad (NT)
Hieracium contaminatumHieracium contaminatumplantorNära hotad (NT)
Hieracium erioneurumHieracium erioneurumplantorNationellt utdöd (RE)
Hieracium gerontocephalumHieracium gerontocephalumplantorSårbar (VU)
Hieracium inquilinumHieracium inquilinumplantorNära hotad (NT)
Hieracium sparsiguttatumHieracium sparsiguttatumplantorSårbar (VU)
Hieracium symmetricumHieracium symmetricumplantorStarkt hotad (EN)
hjorttungaAsplenium scolopendriumplantor/tuvorStarkt hotad (EN)
hjärtstillaLeonurus cardiacaplantorSårbar (VU)
huvudtågJuncus capitatusplantor/tuvorStarkt hotad (EN)
höstlåsbräkenBotrychium multifidumplantorNära hotad (NT)
kal knipprotEpipactis phyllanthesskottStarkt hotad (EN)
kalvnosMisopates orontiumplantorNära hotad (NT)
klasefibblaCrepis praemorsaplantorNära hotad (NT)
klibbveronikaVeronica triphyllosplantorNära hotad (NT)
klittviolViola tricolor subsp. curtisiiplantor/tuvorSårbar (VU)
klockgentianaGentiana pneumonantheskott/stjälkarStarkt hotad (EN)
klofibblaCrepis tectorumplantorNära hotad (NT)
klotgräsPilularia globuliferaareaSårbar (VU)
klubbfibblaArnoseris minimaplantorStarkt hotad (EN)
knippnejlikaDianthus armeriaplantorSårbar (VU)
knutörtLysimachia minimaplantorSårbar (VU)
kranssalviaSalvia verticillataplantorStarkt hotad (EN)
knärotGoodyera repensskottSårbar (VU)
knölvialLathyrus tuberosusskottSårbar (VU)
korskovallMelampyrum cristatumplantorNära hotad (NT)
krypflokaHelosciadium inundatumskottSårbar (VU)
kustgentianaGentianella campestris subsp. balticaplantorStarkt hotad (EN)
källblekvideSalix hastata subsp. vegetaplantorSårbar (VU)
källfräneNasturtium officinaleareaSårbar (VU)
källgräsCatabrosa aquaticastrånSårbar (VU)
kösaApera spica-ventiplantor/tuvorNära hotad (NT)
liten kärrmaskrosTaraxacum litoraleplantorNära hotad (NT)
ljungögontröstEuphrasia micranthaplantorSårbar (VU)
luddmållaSpirobassia hirsutaplantorNationellt utdöd (RE)
luddvickerVicia villosaplantorSårbar (VU)
lundäxingDactylis polygamaplantor/tuvorStarkt hotad (EN)
lungrotBlitum bonus-henricusplantorSårbar (VU)
majnycklarDactylorhiza majalis subsp. majalisplantorNära hotad (NT)
marrispLimonium vulgareskottSårbar (VU)
martornEryngium maritimumplantorSårbar (VU)
mellanlummerLycopodium zeilleriskottSårbar (VU)
mosippaPulsatilla vernalisplantorStarkt hotad (EN)
murgrönsmöjaRanunculus hederaceusskottNära hotad (NT)
månlåsbräkenBotrychium lunariaplantorNära hotad (NT)
månviolLunaria redivivastjälkarNära hotad (NT)
mörk gnejsfibblaHieracium stibeophyllumplantorSårbar (VU)
nabbmaskrosTaraxacum prionumplantorSårbar (VU)
narrklibbfibblaHieracium chlorodesplantorNära hotad (NT)
nordslamkrypaElatine orthospermaplantorNära hotad (NT)
nålginstGenista anglicaplantorStarkt hotad (EN)
onsalabjörnbärRubus polybracteatusareaStarkt hotad (EN)
ostkustfibblaHieracium rufescensplantorNära hotad (NT)
ostronörtMertensia maritimaplantor/tuvorAkut hotad (CR)
paddfotAsperugo procumbensplantorNära hotad (NT)
plattsävBlysmus compressusstrånSårbar (VU)
praktnejlikaDianthus superbusplantor/tuvorStarkt hotad (EN)
renlostaBromus arvensisstrånStarkt hotad (EN)
rutlåsbräkenBotrychium matricariifoliumplantorSårbar (VU)
rydetbjörnbärRubus rugulosusareaStarkt hotad (EN)
rylChimaphila umbellataskottStarkt hotad (EN)
rödsävBlysmus rufusstrånSårbar (VU)
saltmållaHalimione pedunculataplantorSårbar (VU)
sanddådraCamelina microcarpaplantorSårbar (VU)
sandlusernMedicago minimaplantorSårbar (VU)
sandmållaAtriplex laciniataplantorSårbar (VU)
sandtimotejPhleum arenariumplantor/tuvorSårbar (VU)
senfibblaHieracium cunctansplantorSårbar (VU)
sjötåtelDeschampsia setaceaplantor/tuvorSårbar (VU)
skaftslamkrypaElatine hexandraplantorSårbar (VU)
skevmaskrosTaraxacum ruberulumplantorAkut hotad (CR)
skogsveronikaVeronica montanaareaNära hotad (NT)
slåttergubbeArnica montanaskottSårbar (VU)
slätbjörnbärRubus eluxatusareaNära hotad (NT)
smal fläckmaskrosTaraxacum lentiginosumplantorAkut hotad (CR)
smal käringtandLotus tenuisplantor/tuvorSårbar (VU)
smalt ålgräsZostera angustifoliaskottStarkt hotad (EN)
småjungfrukamAphanes australisplantorNära hotad (NT)
småsnärjmåraGalium spurium subsp. vaillantiiskottNära hotad (NT)
småvänderotValeriana dioicaskottSårbar (VU)
sommarfibblaLeontodon hispidusskottNära hotad (NT)
spetsnatePotamogeton acutifoliusplantorSårbar (VU)
stallörtOnonis spinosa subsp. hircinaplantorNära hotad (NT)
stor hagfibblaHieracium megavulgatumplantorNära hotad (NT)
stor sandliljaAnthericum liliagoplantorStarkt hotad (EN)
storfryleLuzula sylvaticaskottSårbar (VU)
stortimjanThymus pulegioidesareaSårbar (VU)
strandlummerLycopodiella inundataareaNära hotad (NT)
strandstarrCarex paleaceastrånNära hotad (NT)
strandsumparvStellaria crassifolia var. minorskottStarkt hotad (EN)
strandvallmoGlaucium flavumplantorSårbar (VU)
strimtågJuncus foliosusplantor/tuvorSårbar (VU)
styv glandelfibblaHieracium subglaucovirensplantorSårbar (VU)
sumpviolViola uliginosaskottNära hotad (NT)
svarttandad maskrosTaraxacum duplidentifronsplantorSårbar (VU)
svedjenävaGeranium bohemicumplantorNära hotad (NT)
sydlig trollfibblaHieracium pycnodonplantorStarkt hotad (EN)
söndrumsbjörnbärRubus soendrumensisareaStarkt hotad (EN)
trollfibblaHieracium oistophyllumplantorNära hotad (NT)
trollsmultronDrymocallis rupestrisplantor/tuvorSårbar (VU)
trubbdaggkåpaAlchemilla plicataplantorSårbar (VU)
tysk ginstGenista germanicaplantorAkut hotad (CR)
ugglarpsbjörnbärRubus cordatiformisareaSårbar (VU)
vattenfräneRorippa amphibiaplantorNära hotad (NT)
vattenståndsJacobaea aquaticaplantorSårbar (VU)
vildrisLeersia oryzoidesskottSårbar (VU)
vippärtLathyrus nigerplantorNära hotad (NT)
vit kattostMalva pusillaplantorSårbar (VU)
vit sminkrotBuglossoides arvensis var. arvensisplantorNära hotad (NT)
vitnoppaPseudognaphalium luteoalbumplantorStarkt hotad (EN)
vittåtelAira caryophylleaplantor/tuvorNära hotad (NT)
vityxnePseudorchis albidaplantorStarkt hotad (EN)
västkustfibblaHieracium norvegicumplantorNära hotad (NT)
västkustrosRosa × inodoraplantorStarkt hotad (EN)
växeltandsfibblaHieracium dentifoliumplantorSårbar (VU)
åkerfibblaHypochaeris glabraplantorSårbar (VU)
åkerkålBrassica rapa subsp. campestrisplantorNära hotad (NT)
åkermaddSherardia arvensisplantorSårbar (VU)
åkerrättikaRaphanus raphanistrumplantorSårbar (VU)
åkerskallraRhinanthus angustifolius subsp. apterusplantorStarkt hotad (EN)
åkersyskaStachys arvensisplantorSårbar (VU)
ålgräsZostera marinaskottSårbar (VU)
ädelmyntaMentha x gracilisskottStarkt hotad (EN)
ängsnattviolPlatanthera bifolia subsp. bifoliaplantorNära hotad (NT)
ängsskäraSerratula tinctoriastjälkarNära hotad (NT)
ölandskungsljusVerbascum densiflorumplantorStarkt hotad (EN)