Floravårdspris 2009

Årets floravårdspris tilldelades Klas Lind och Pierre Miles, ansvariga för de militära skjutfälten i Ringenäs respektive Mästocka. På skjutfälten sker årlig bränning och röjning i enlighet med militära krav. Just bränning har visat sig vara en absolut förutsättning för den rika mångfalden.

Utöver detta har de båda pristagarna visat stort intresse och lyhördhet för de speciella naturvärden som finns på skjutfälten och dessa värdens bevarande. Dessutom har de visat stort tillmötesgående mot både botanister, ornitologer och andra biologer som vill få tillfälle att studera den intressanta floran och faunan inom de annars för allmänheten inte tillgängliga områdena.

De båda pristagarna Klas Lind och Pierre Miles