Floravårdspris 2010

Under en stor skogsek delades Hallands botaniska förenings femte floravårdspris ut den 30 maj till bröderna Bengt, Sven och Nisse Otterdahl. Bröderna fick priset för att de sett till att bevara det öppna landskapet på Höga Berg eller Sinanders kulle som platsen allmänt kallas. Ingvar Lenfors uppmärksammade markägarna på att kullen som betats i flera hundra år höll på att växa igen och att den fina floran höll på att försvinna. De tog sig an den stora uppgiften med att röja träd och buskar och att sedan skaffa ett antal Highland Cattle som nu håller ordning på kullen.

Prisutdelaren Jan Johansson, pristagarna bröderna Bengt, Sven och Nisse Otterdahl samt exkursionsledaren och initiativtagaren Ingvar Lenfors