Floravårdspris

Hallands Botaniska Förenings Floravårdspris delas ut varje år till personer eller organisation som gjort en särskild ideell insats för vård av floran och den biologiska mångfalden. Förutom äran utgörs priset av ett diplom och en kontantsumma. Pristagarna listas nedan och i en del fall finns länkar till mera information.

årpristagare
2023Evy och Lars Schale för sina insatser för att bevara och förstärka floran i naturbetesmarker och vägkanter på och i anslutning till sin ekologiska gård i Killhult, Våxtorp. Läs mera
2022Kjell Georgson för mångårigt arbete i ord och handling för att skydda och bevara och sprida kunskap om den halländska floran. Läs mera
2021Ebba Werner för sina insatser för att bevara och förbättra de blomrika vägkanterna. Läs mera
2020Pia och Håkan Baltsér, Knäred, och Göstorps Trivselförening, Veinge, för bekämpning av den invasiva skunkkallan. Läs mera
2019Britta och Lennart Olsson för bevarandet av den biologiska mångfalden på sin släktgård i Bögilt. Läs mera
2018Eva och Gösta Eriksson för sitt arbete med att bevara och restaurera markerna på sin fastighet i Liagärde, Skällinge. Läs mera
2017Ove Benjaminsson för arbetet med restaurering av ängsmarker vid släktgården i Äsphult, Unnaryd. Läs mera
2016Gun och Henry Svensson för sitt arbete med att restaurera och bevara det öppna landskapet kring sin gård i Toarp, Valinge. Läs mera
2015Naturvårdsgruppen i Gunnarps hembygdsförening som genom ett långvarigt arbete skött en ängsmark i Ätran för att bevara och skapa förutsättningar för biologisk mångfald.
2014Björkelundsgruppen för deras arbete på Hallands Naturskyddsförenings fastighet i Björkelund. Läs mera
2013Sven-Åke Johansson, som i många år förtjänstfullt har vårdat en blomsteräng i Bösteshult, Fagered.
2012Tölö Hembygdsgille för att sedan 1989 har hävdat en äng vid gården Skogen i Tölö.
2011Bo Svensson i Högalt för sitt sätt att sköta en fin naturbetesmark så att den botaniska mångfalden bevaras och förkovras. Här finns nattviol, darrgräs, kattfot, jungfrulin, låsbräken och mycket mer. Området innefattar också ett rikkärr med bl.a. gräsull, ängsstarr och tätört. 
2010Bengt, Sven och Nisse Otterdahl för skötseln av Sinanders Kulle i Valinge. Läs mera
2009Klas Lind och Pierre Miles för skötseln av de militära skjutfälten i Ringenäs och Mästocka. Läs mera
2008Anita Skantze och Mattias, Erland och Sture Johansson för deras mångåriga landskaps- och floravårdande insatser kring gården Yttra Berg.
2007Lars-Göran Larsson i Edenberga för skötsel av vityxnelokal i Våxtorpstrakten.
2006Anna Greta Sturesson och Göran Jonsson i Vadkärr för arbete med att restaurera och hävda en naturbetesmark.